ΠΑ.ΠΕΛ.: MSc “Τεχνολογία και Ποιότητα Ελιάς”

της Γιώτας Γεροντίδου

Το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.), με έδρα την Καλαμάτα προκηρύσσει ένα σχετικά νέο μεταπτυχιακό. Προσκαλεί, λοιπόν, υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν αιτήσεις με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου.

Λίγα Λόγια για το Ίδρυμα

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) είναι Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα την Τρίπολη. Έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής νέας γνώσης. Με νέες τεχνικές και γνώσεις προσπαθεί συνεχώς να αναβαθμίζει την  εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τα προγράμματα σπουδών. Παρέχει  υποστηρικτικές υπηρεσιών στους φοιτητές αλλά και στους απόφοιτους. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ασχολείται με την Τεχνολογία και την Ποιότητα της Ελιάς και του Ελαιόλαδου είναι σχετικά καινούριο, και πολλά υποσχόμενο.

Διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία εξάμηνα και η παρακολούθηση του οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου, Master οf Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Οlives and Olive Oil.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αποστείλουν ηλεκτρονικά, τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχουν εκπονηθεί).
  3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών).
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
  6. Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας.
  7. Τυχόν συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο.
  8. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
  9. Μία φωτογραφία.

Έξοδα φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400€) και η καταβολή τους γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις των οχτακοσίων ευρώ (800€) πριν την έναρξη των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!