Εστία Ναυτικών: Χρηματικά βραβεία

της Δανάης Στελλάκη

Λίγα λόγια για την Εστία Ναυτικών

Η Εστία Ναυτικών, συστάθηκε το 1973 και ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιανουάριο του 1977. Σκοπός της είναι η προαγωγή της Οικονομικής, Κοινωνικής και Πνευματικής κατάστασης των Ελλήνων ναυτικών .Έτσι, μερικοί  από τους στόχους της είναι: η  παροχή προσωρινής διαμονής στους ευρισκομένους μακράν των οικιών των Ναυτικών, η παροχή δωρεάν Νομικών συμβουλών, η αντιμετώπιση των δαπανών παλιννοστήσεως των εγκαταλειπόμενων εις την αλλοδαπή μεμονωμένων Ναυτικών ή πληρωμάτων κ.α. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι έχει δημιουργηθεί και  Γραφείο για την εξυπηρέτηση των Ναυτικών στα συνταξιοδοτικά τους Θέματα.

Εστία Ναυτικών: Προκήρυξη

Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος η Εστία Ναυτικών χορηγεί χρηματικά βραβεία στα τέκνα των εν ενεργεία και των συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα ΑΕΙ της χώρας το έτος 2019-2020 και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κανονισμό της και αναγράφονται παρακάτω.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση χωρίς χαρτόσημο.
  2. Πιστωπιτικό οικογενειακής κατάστασης γονέα ναυτικού.
  3. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό ή Πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων, του ΝΑΤ, Λιμενικής ή οποιαδήποτε άλλης αρχής που εποπτεύεται από το ΥΕΝ, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο γονέας του/της ενδιαφερόμενου/ης έχει πραγματοποιήσει την τελευταία 5 ετία πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
  4. Οποιοσδήποτε επίσημο έγγραφο της Πανεπιστημιακής Σχολής που φοιτά ο ενδιαφερόμενος (οπωσδήποτε ονομαζόμενο όπως Βεβαίωση, Πιστοποιητικό, Μηχανογραφικό δελτίο, Καρτέλα Φοίτησης κ.α) από το οποίο να αποδεικνύεται το έτος σπουδών (ή εξάμηνο) και παράλληλα ότι ο ενδιαφερόμενος έχει διαγωνισθεί με επιτυχία σε όλα ή στο ελάχιστο όριο μαθημάτων, που προβλέπεται από τον οδηγό σπουδών της σχολής και των δύο εξαμήνων του έτους που αφορά το βραβείο. Στο ίδιο έγγραφο πρέπει να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων του έτους.

Για τα παιδιά συνταξιούχων υποβάλλοντια τα δικαιολογιτικά (1), (2), (3) καθώς και η βεβαίωση του ΝΑΤ από την οποία προκύπτει ότι, ο γονέας ή ο ενδιαφερόμενος συνταξιοδοτείτε από τον φορέα αυτό. Επιπλέον, τα δικαιολογητικά είναι αναγκαίο να έχουν εκδοθεί κατά την διάρκει του έτους που αφορά το βραβείο (2019-2020) και μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους που λήξει η προθεσμία υποβολλής τους.

Προϋποθέσεις :

  1. Χορηγούνται Χρηματικά Βραβεία σε παιδιά Ναυτικών (σε ενέργεια ή συνταξιούχων) για το Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 τα οποία αφορούν μόνο φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.)
  2. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει διαγωνισθεί επιτυχώς στο ελάχιστο όριο μαθημάτων (υποχρεωτικά και κατά επιλογή) που προβλέπονται από τον οδηγό σπουδών της κάθε σχολής και των δύο εξαμήνων του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και η γενική βαθμολογία που θα προκύψει από τις επιμέρους βαθμολογίες να μην είναι μικρότερη από οκτώ (8).
  3. Για τους πτυχιούχους: είναι απαραίτητο το αντίγραφο του Πτυχίου ή βεβαίωση της σχολής ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει ονομαστεί πτυχιούχος με μέσο όρο βαθμολογίας (8) και άνω.

Πληροφορίες 

Διεύθυνση: Φίλωνος 97-99 Πειραιάς ΤΚ 18535
Τηλ. +30 210 4178993 εσωτερικό (101)
Fax. +30 210 4113029
Email: public@estian.gr

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!