Γιατί μια επιχείρηση χρειάζεται τα Business Analytics;

Της Λαμπρινής Κουτσοκέρα

Η Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analysis) αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για οποιαδήποτε επιχείρηση και εταιρία. Αυτό συμβαίνει διότι σε μια εποχή όπως η σημερινή, η οποία χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς και έντονο ανταγωνισμό, απαιτείται η εφαρμογή διάφορων τεχνικών για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, κρίσιμο παράδειγμα εφαρμογής αποτελεί η συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές καθώς και η ανάλυση αυτών ώστε να προβλεφθούν μελλοντικές τάσεις και συμπεριφορές. Όλη αυτή η προσέγγιση πρόκειται να βελτιώσει τη διαδικασία σχεδιασμού στρατηγικών, τη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και να ενισχύσει τη διαδικασία λήψης έξυπνων αποφάσεων.

Είναι πολύ σημαντικό για κάθε επιχειρηματία να κατανοεί κάθε φορά τους πελάτες του, τον ανταγωνισμό και το ευρύτερο περιβάλλον ώστε να αποφέρει κερδοφορία, να προσαρμόζεται και να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Η Επιχειρηματική Αναλυτική μπορεί να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία, καθώς με την εφαρμογή της ανακαλύπτονται διάφορα μοτίβα, τάσεις αλλά και πλήθος πληροφορίας, η οποία μπορεί να υποστηρίξει συγκεκριμένες δράσεις. Μέσα από την εφαρμογή της μπορούν πρώτα να κατανοηθούν διάφορα είδη δεδομένων και στη συνέχεια να αποφασιστούν οι δράσεις και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για τη διατήρηση ή την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Σήμερα, υπάρχουν πολλά είδη Επιχειρηματικής Αναλυτικής. Η γνώση αυτών χαρακτηρίζεται καθοριστική για κάθε επιχείρηση που θέλει να ανταπεξέλθει στο υπάρχον ανταγωνιστικό περιβάλλον και να συνεχίσει να είναι κερδοφόρα και βιώσιμη. Καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση, χρήση και εφαρμογή της Επιχειρηματικής Αναλυτικής κατέχουν οι Επιχειρηματικοί Αναλυτές (Business Analysts). Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα είτε να αξιοποιήσει και να προσλάβει τους δικούς της Αναλυτές, είτε να βασιστεί σε εξωτερικές υπηρεσίες. Η επιλογή των Αναλυτών κρίνεται κρίσιμη διαδικασία. Οι Αναλυτές έχουν τη δύναμη να καθορίσουν και να επηρεάσουν τις στρατηγικές, το σχεδιασμό και την πορεία κάθε επιχείρησης. Τη συγκεκριμένη δύναμη μπορούν να την αποκτήσουν με την εφαρμογή της Επιχειρηματικής Αναλυτικής, διεξάγοντας αναλύσεις πληροφορίας και εργασιών αλλά και εφαρμόζοντας διάφορα οικονομικά μοντέλα.

Όταν η Επιχειρηματική Αναλυτική είναι αποδοτική, επιτρέπει σε κάθε μάνατζερ να επιβεβαιώνει ότι η πληροφορία βρίσκεται διαθέσιμη και κατανοείται από όλη την ομάδα εργασίας. Διασφαλίζοντας αυτή την κατάσταση, κάθε ομάδα μπορεί να εργαστεί οργανωμένα και στο τέλος της ημέρας να καθορίσει την επίτευξη εταιρικής επιτυχίας. Μια από τις πλεονεκτικές εφαρμογές της Επιχειρηματικής Αναλυτικής αποτελεί η ανακάλυψη και η προσφορά πολύτιμων καταναλωτικών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών. Συμπληρωματικά, η εφαρμογή μιας χρηματοοικονομικής ανάλυσης μπορεί επίσης να αναγνωρίσει σημαντικά στοιχεία όπως περιττά έξοδα και κερδοφόρες διαδικασίες μέσα από την ανάλυση ταμειακών ροών, ανάλυση προϋπολογισμού κλπ. Συνολικά, συνδυάζοντας ποικίλες εφαρμογές και τεχνικές με τον κατάλληλο τρόπο, κάθε επιχείρηση καταφέρνει να παράγει πολύ σημαντικές πληροφορίες.

Καταλήγοντας, σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως το σημερινό, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να επιτύχει όταν δε βρίσκεται σε θέση να κατανοήσει τους πελάτες και το εσωτερικό της. Η σημαντικότητα της Επιχειρηματικής Αναλυτικής θεωρείται μεγάλη για τη λήψη ωφέλιμων αποφάσεων, αλλά και την εξάλειψη αρνητικών καταστάσεων όπου μια επιχείρηση καλείται να αντιμετωπίσει.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!