ΟΠΑ: ΠΜΣ Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων 

του Στέλιου Αμπατζίδη

Ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια στην χώρα μας, το οποίο παρέχει σπουδές υψηλής ποιότητας σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο, είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα αυτό, όπως αναφέρουμε στον τίτλο, αποσκοπεί στην  εκπαίδευση στελεχών, τα οποία θα είναι σε θέση να καθοδηγήσουν και να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που στελεχώνουν. Το μεταπτυχιακό προσανατολίζεται στην Διοικητική των Επιχειρήσεων.

Με αυτό τον τρόπο, γίνεται φανερό πως οι υποψήφιοι, μέσω μιας σειράς εξω-διδακτικών δραστηριοτήτων, μπορούν να υιοθετήσουν μία διεθνή προοπτική. Έτσι, οι ίδιοι μπορούν να ενδυναμώσουν τις διαπροσωπικές, διαχειριστικές, ηγετικές και να καλλιεργήσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Με αυτό τον τρόπο, οι μελλοντικοί απόφοιτοι εκπαιδεύονται να βγουν γεμάτοι αυτοπεποίθηση και οραματιστές ηγέτες, διεγείροντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Για αυτό και η εκπαίδευση πάνω σε αυτό το Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω μιας μετασχηματιστικής εμπειρίας μάθησης, το οποίο γεφυρώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

Γνωστικά πεδία

 1.  Διοικητική Επιστήμη
 2.  Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
 5. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 6. Οικονομική Επιστήμη και
 7. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία. Για αυτό και οι υποψήφιοι, που θα θελήσουν να  παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορούν να προσαρμόσουν τις εργασιακές και προσωπικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα.

 Από το 2005, το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs (ΑΜΒΑ) και προσελκύει φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό από περισσότερες από 20 χώρες. Αυτό επίσης αναδεικνύεται και από την υψηλή κατάταξη του Προγράμματος, για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Προθεσμίες συμμετοχής

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους σε δύο γύρους, με τον πρώτο να διαρκεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2021 και το δεύτερο, μέχρι την 7η Ιουνίου 2021. Οι θέσεις εξαρτώνται από τους κανονισμούς του Μεταπτυχιακού Τμήματος και τα διαπιστευμένα κριτήρια.

Διαδικασία Αίτησης

Βασικά συστατικά στοιχεία σε αυτή τη διαδικασία είναι η διευκρίνιση του προγράμματος φοίτησης, είτε μερικής είτε πλήρους και η συμπλήρωση της φόρμας στην Αγγλική Γλώσσα με την  υποβολή αυτής. 

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και πριν από την καθορισμένες προθεσμίες, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά ή να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος την υπογεγραμμένη και εκτυπωμένη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα υποστηρικτικά δικαιολογητικά.

 

Δικαιολογητικά υποψηφίων

Τα δικαιολογητικά, που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη μορφή αίτησης
 • Αντίγραφα Πανεπιστημιακών τίτλων ή διπλωμάτων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι διαθέτουν Πανεπιστημιακό Τίτλο της Αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Επίσημα Αντίγραφα (πιστοποιημένα αντίγραφα από την Αγγλική Γλώσσα, σε περίπτωση που τα αντίγραφα δεν είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική).
 • Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Cambridge or Michigan Proficiency/TOEFL/IELTS).
 • Βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική Γλώσσα.
 • Απόδειξη εργασιακής απασχόλησης. Η εισδοχή σε αυτό το Πρόγραμμα προϋποθέτει τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας.
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Χαρτιά για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (αν απαιτείται)
 • GMAT (Graduate Management Admission Test) (προαιρετικό, για βαθμό άνω 550).

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!