Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Perrotis College, την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και τα My market

της Αναστασίας Χρηστάκη

Επίσημη ανακοίνωση

Το Perrotis College της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής συνεργάστηκε με την ΕΛΑΪΣ- Unilever Hellas και την αλυσίδα super market, ονομαζόμενα My market για τη δημιουργία 8 θέσεων για υποτροφία. Η υποτροφία περιλαμβάνει δίδακτρα μεταπτυχιακών σπουδών 2 χρόνων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που αναλύονται είναι :

 • MSc in New Food Product & Business Development
 • MSc in Marketing for the Agro-Food Sector
 • MSc in Sustainable Agriculture & Management
 • perrotis

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η απόκτηση της υποτροφίας προϋποθέτει την κάλυψη συγκριμένων  ακαδημαϊκών κριτηρίων, την πραγματοποίηση μιας συνέντευξης με την Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis College και την οικονομική δυνατότητα του υποψήφιου. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, οι υπεύθυνοι της υποτροφίας επιθυμούν να ανακτήσουν πληροφορίες για τους στόχους, τα όνειρα και να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των σκέψεων τους.

Διαδικασία υποβολής συμμετοχής

Αρχικά, το πρώτο βήμα των ενδιαφερόμενων είναι η συμπλήρωση μιας αίτησης και στο πεδίο «additional information-other information» να γραφτεί η εξής αναφορά: Αίτηση για την Υποτροφία ‘UNILEVER –MY MARKET’. Στην συνέχεια, απαραίτητο είναι η αποστολή δικαιολογητικών στη διεύθυνση admissions@afs.edu.gr ή στο Τμήμα Εγγραφών, Perrotis College, Μαρίνου Αντύπα 54, ΤΘ60097, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ποια είναι, όμως, τα προαπαιτούμενα έγγραφα;

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Δυο καινούριες φωτογραφίες ταυτότητας
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού
 • Λεπτομερής βαθμολογία
 • Βιογραφικό
 • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας, μαζί με τον βαθμό
 • Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού και Ε9
 • Δυο επιστολές από ανθρώπους σχετιζόμενους με τον κλάδο του υποψήφιου
 • Κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα αναλύει ο ενδιαφερόμενος την αίτια επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος, συγκριτικά άλλων και τις επιτυχίες του έως τώρα. Επίσης, να αναφέρει τι περιμένει από τη συμμετοχή του και πως σχετίζεται με τις μελλοντικές του προσδοκίες.

Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων είναι 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η Επιτροπή Υποτροφιών του Perrotis συνδυάζει την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με την αξιοπιστία της εκτίμησης των δυνατοτήτων των επιτυχόντων.

Καλέστε στο τηλέφωνο 2310-492864 και 2310-492761 στο τμήμα Εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για περαιτέρω πληροφορίες. Επίσης, στη διαδικτυακή ιστοσελίδα  μπορείτε να βρείτε την πορεία του Perrotis College.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!