Global Study Awards

Global Study Awards: 10.000 ευρώ για σπουδές στο εξωτερικό!

του Αντρέα Λεντάκη

Για πολλούς φοιτητές, οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν την ύψιστη πρόκληση: Συνδυάζονται η εμβάθυνση των γνώσεων σε έναν ακαδημαϊκό τομέα, η τελειοποίηση του χειρισμού μιας ξένης γλώσσας, η διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτιστικών οριζόντων και η απόκτηση νέων και μοναδικών εμπειριών. Τροχοπέδη στην απόλαυση όλων αυτών των πλεονεκτημάτων αποτελεί συχνά το οικονομικό σκέλος, καθώς τόσο τα δίδακτρα που απαιτούν πολλά πανεπιστήμια όσο και το υψηλό κόστος ζωής δυσχεραίνουν την κατάσταση. Έτσι, για πολλούς από τους αναγνώστες μας η αναζήτηση υποτροφιών συνιστά μονόδρομο. Μια επιλογή που έχουν είναι να πάρουν μέρος στο Global Study AwardsGlobal Study Awards

Global Study Awards

Τα Global Study Awards, προσφορά του StudyPortals σε συνεργασία με τους φορείς ISIC Association και British Council IELTS, είναι ακριβώς μια τέτοια ευκαιρία. Προσφέρονται δύο τέτοιες υποτροφίες, ύψους 10.000 ευρώ έκαστη (άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι υψηλός) με προθεσμία υποβολής αίτησης τις 20 Ιουλίου, υπό μία σειρά προϋποθέσεων.

Προϋποθέσεις

Ο/Η ενδιαφερόμενος/-η πρέπει: 

  • Να έχει κλείσει τα 18 από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.
  • Να διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση αγγλικών, μέσω εξετάσεων IELTS σε οποιοδήποτε κέντρο του British Council και της κατοχής επίσημου Test Report Form, χορηγούμενου από τον ίδιο φορέα μετά την 1η Ιουνίου του 2017 (ως ένδειξη ότι ο υποψήφιος δοκιμάστηκε σχετικά πρόσφατα σε ό,τι αφορά τη γνώση της γλώσσας και επομένως εξακολουθεί να τη χειρίζεται ικανοποιητικά).
  • Να έχει γίνει ήδη δεκτός σε κάποιο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημίου του εξωτερικού που αφορά στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και να προσκομίσει το γράμμα που πιστοποιεί την αποδοχή του (acceptance letter).
  • Να γράψει μία σύνοψη της μέχρι τώρα ακαδημαϊκής του εμπειρίας στο Studyportals.com.

Νικητές και αποτελέσματα

Οι κριθέντες ως καλύτεροι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη, που συνιστά και το τελικό στάδιο πριν την επιλογή των δύο νικητών της υποτροφίας. Οι νικητές αυτοί, όπως διευκρινίστηκε, θα επιλεγούν με χρονικό σημείο αφετηρίας το χειμερινό εξάμηνο (άρα για πρόγραμμα που ξεκινά μεταξύ 1ης Αυγούστου και 31ης Οκτωβρίου), ωστόσο θα ανακοινωθούν εντός τριμήνου από την υποβολή των αιτήσεων, άρα πιθανότατα μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού προγράμματος.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι αν το ύψος των διδάκτρων που καλείται να πληρώσει ο κάτοχος της υποτροφίας είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ, το εναπομείναν ποσό τού καταβάλλεται για τα έξοδα διαβίωσής του, για χρονικό διάστημα μέχρι 52 εβδομάδες (1 έτος) από την εγγραφή του στο πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού όπου έχει γίνει δεκτός.

Προσοχή στην προθεσμία και στις τυπικές προϋποθέσεις και καλή επιτυχία σε όσους αναγνώστες μας διεκδικήσουν την υποτροφία!!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!