Δώδεκα (12) υποτροφίες σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό

 της Γιολάντας Τσαβδάρη

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20,2020-21 με επιλογή και βάσει των εσόδων της κληρονομιάς ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ είναι σε θέση να χορηγήσει 4 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό καθώς και 8 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

Οι παραπάνω υποτροφίες απευθύνονται σε Κυθήριους πτυχιούχους προερχόμενους από οποιαδήποτε σχολή Ελληνικού Πανεπιστημίου. Κριτήριο της Συγκλήτου για την επιλογή των υποψηφίων είναι έφεση του κάθε ενδιαφερόμενου στο αντικείμενο πάνω στο οποίο επιθυμεί να μετεκπαιδευτεί.

Χρηματικό Ποσό

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται 500,00 ευρώ για το εξωτερικό και στα 200,00 ευρώ για το εσωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 30-09-2021.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέσω συστημένης επιστολής ή μέσω μεταχυμεταφορών  προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία.

Στοιχεία αποστολής:

Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών ( Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου30)

ΤΚ 106 79

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν την αίτηση στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr  στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή).

Ένας ακόμη τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών είναι μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr .Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή -Νέα αίτηση Λοιπές Αιτήσεις-Αίτηση Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στην Διεύθυνση Κληροδοτημάτων και συγκεκριμένα στο τμήμα υποτροφιών και βραβείων (Σταδίου και Χρ.Λαδά 6 τηλ 210.368.9132-4) καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ, όπου έχει αναρτηθεί και η σχετική πρόσκληση.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!