Υποτροφίες 2015

Κοινωφελή Ιδρύματα που χορηγούν υποτροφίες αυτή την εποχή:

1) Υποτροφίες από το ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την χορήγηση 7 θέσεων για υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Istituto Universitario Europeo – Firenze), στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες). Χορηγούνται, λοιπόν, υποτροφίες σε Έλληνες αποφοίτους ελληνικών και ισότιμων ξένων πανεπιστημίων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα διδακτορικού επιπέδου σε μια Ευρωπαϊκή προοπτική (Έρευνα βάσης, συγκριτική έρευνα) στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Istituto Universitario Europeo – Firenze), το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Οι υποψήφιοι του ΕΠΙ Φλωρεντίας δεν πρέπει να έχουν διατελέσει μεταπτυχιακοί υπότροφοι του ΙΚΥ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η διάρκεια της υποτροφίας που χορηγείται από το ΙΚΥ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα τρία (3) έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και την επίδοση του υποτρόφου. Το τέταρτο έτος χρηματοδοτείται απ’ ευθείας από το ΕΠΙ Φλωρεντίας.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, τη διαδικασία και τα στάδια επιλογής παρέχονται από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Δείτε την ανακοίνωση για το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 εδώ. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι στις 31/1/2015.

Πληροφορίες:

Νάγια Οικονομοπούλου (210 3726328, necono@iky.gr)
Νικολέτα Μαλατέστα (210 3726370, nmalatesta@iky.gr)

2) Ανταποδοτικές υποτροφίες από το ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών και των Τμημάτων τουΟι υπότροφοι συμμετέχουν αποκλειστικά σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής ή του Τμήματος, σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Σπουδών (υπεύθυνη κ. Ελένη Χρυσοβελίδου, τηλ. 2310 – 996771).

3) Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Tο πρόγραμμα υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποτελεί ένα από τα πρώτα προγράμματα του Ιδρύματος. Από την ίδρυσή του έως σήμερα το Ίδρυμα έχει χορηγήσει περισσότερες από 2500 υποτροφίες προκειμένου να βοηθήσει άριστους φοιτητές, τελειόφοιτους ή πτυχιούχους, να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Σήμερα υλοποιούνται δύο προγράμματα υποτροφιών:

Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών που αφορά τις ειδικότητες:

1. Βιολογίας: Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης:
Ανθρώπινη Ανάπτυξη (Human Development),
Διαχείριση Έργου,
Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών,
Διοίκηση Διακυβερνητικών Οργανισμών,
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας,
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών,
Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
Διοίκηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters),
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων,
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,
Περιβαλλοντικά Οικονομικά.

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:
Βιοϊατρική Τεχνολογία,
Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters),
Επιχειρηματική Πληροφορική,
Ηλεκτρονική Μάθηση,
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,
Μηχανική Όραση & Οπτική Αναγνώριση,
Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα,
Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις – Ρομποτική,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Πληροφορική Επιστημών Ζωής.

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών:
Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας:
Αγροβιομηχανία
Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική,
Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία,
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας,
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών,
Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Συστήματα Ζωικής Παραγωγής- Ιχθυοκαλλιέργεια,
Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας,
Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων.

6. Ιατρικής:
Αναγεννητική Ιατρική,
Επεμβατική Ακτινολογία,
Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής),
Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική,
Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική.

7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,
Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
Προστασία Μνημείων.

8. Πολιτικών Μηχανικών:
Αντισεισμική Τεχνολογία,
Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,
Δομοστατικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων,
Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

9. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:
Νανοτεχνολογία,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,
Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος,
Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.

10. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων:
Επιστήμη &Τεχνολογία Τροφίμων,
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών,
Νανοτεχνολογία,
Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου.

Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου» που αφορά τις ειδικότητες:

1. Ενεργειακή Τεχνολογία
2. Τεχνολογία και Μηχανική του περιβάλλοντος
3. Ανοσοβιολογία
4. Αναγεννητική Ιατρική
5. Γενετική
6. Γονιδιωματική Υπολογιστική
7. Καρκινογένεση
8. Νευροεπιστήμες
9. Φαρμακολογία

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη Υποτροφιών από τελειόφοιτους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού τομέα των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ορίζονται από την εκάστοτε προκήρυξη. Υπεύθυνοι για την κατάρτιση και την ανακοίνωση των προκηρύξεων είναι η Επιτροπή Υποτροφιών και η Επιστημονική Επιτροπή αντίστοιχα.

Προκηρύξεις:

43ο Τακτικό Πρόγραμμα- Προκήρυξη Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015- 2016

Αίτηση

Έντυπα συστατικών επιστολών:

– Ελληνικά

– Αγγλικά

Προκήρυξη Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015- 2016 στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου» 

4) Υποτροφίες Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκηρύσσει το τριακοστό πρώτο κατά σειρά πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για τους εξής κλάδους:

Τέχνη και Διαδίκτυο (Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία)

Αρχιτεκτονική

Οικονομία της Τέχνης

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 72.52.896 σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες (09:00-17:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.goulandris.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 31η Μαρτίου 2015 (διεύθυνση: Π. Αραβαντινού 6, 106 74 Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών.

Δικαιολογητικά

5) Υποτροφίες του Ιδρύματος Προποντίς

Υποτροφίες Εξωτερικού

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά, Πληροφορική. Οι υποψήφιοι για σπουδές εκτός Ευρώπης θα πρέπει να δικαιολογούν απόλυτα το κριτήριο της επιλογής τους, ως προς το, συγκριτικά με την Ευρώπη, προσφερόμενο επίπεδο σπουδών στον συγκεκριμένο κλάδο. Το πρόγραμμα αφορά:

Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εξωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών (Master, DEA, ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές , ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εκτός Ελλάδος.

Υποτροφίες για σπουδές σε Διδακτορικό επίπεδο (PhD, Doctorat, κλπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούν την ικανότητα του υποψηφίου για την πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα ή γνωστικό αντικείμενο. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται μόνον σε υποψηφίους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία.

Υποτροφίες εσωτερικού

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά, Πληροφορική. Το πρόγραμμα αφορά:

Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εσωτερικό διάρκειας έως 24 μηνών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ως αυτοτελές δίπλωμα για τους υποψήφιους που δεν αποσκοπούν σε διδακτορικές σπουδές , ή ισότιμο δίπλωμα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εντός Ελλάδος.

Υποτροφίες για σπουδές σε Διδακτορικό επίπεδο ( PhD, Doctorat, κλπ.) διάρκειας μέχρι 24 μηνών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούν την ικανότητα του υποψηφίου για την πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας, πάνω σε συγκεκριμένο θέμα ή γνωστικό αντικείμενο. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται μόνον σε υποψηφίους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία.

Παραλαβή/Υποβολή Αιτήσεων

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Ιδρύματος θα χορηγεί έντυπα αιτήσεων και θα παραλαμβάνει αιτήσεις μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής για το 16ο Πρόγραμμα Υποτροφιών (20/02/2015) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-16:00 στη διεύθυνση:

Ζεφύρου 58Β, 175 64 Π. Φάληρο
Επικοινωνία: Τηλέφωνο 210-4589900, Φαξ 210-4589908
Web Page www.prοpοndis.gr
E-mail info@propondis.gr

Έντυπα επίσης θα χορηγούνται και ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματος στο info@propondis.gr’.

Δικαιολογητικά Προς Υποβολή

6) Υποτροφίες από το Ίδρυμα Σαμούρκα

Το ίδρυμα Σαμούρκα ανακοινώνει

1) Τη χορήγηση 3 υποτροφιών, με επιλογή, σε Έλληνες φοιτητές, που θα εισαχθούν ως πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα, μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων, και οι οποίοι θα έχουν αποφοιτήσει το 2015 από Γενικά Λύκεια ή Λυκειακές Τάξεις (με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») ελληνικού νησιού, το οποίο απέχει από τον Πειραιά περισσότερα από 60 ναυτικά μίλια και ο μόνιμος πληθυσμός του να μην υπερβαίνει τους 3.500 κατοίκους, βάσει της τελευαίας απογραφής του 2011.

2) Τη χορήγηση τριών (3) χρηματικών βραβείων ποσού εκάστου εξ αυτών 1.000 ευρώ σε όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους επιτύχουν τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης και δεν έχουν επιλεγεί για τη χορήγηση υποτροφίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους οικονομική αδυναμία για την αντιμετώπιση σπουδών Α.Ε.Ι. και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ κατά το έτος 2014.

Υποβολή Αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2015

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 – 7488703.

 

Εάν το άρθρο σου φάνηκε ενδιαφέρον ή συνέβαλε στην ποιοτική πληροφόρησή σου, τότε μπορείς να κάνεις like στη σελίδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/pages/citycampusgr/461609287249537

Ή μπορείς να γίνεις μέλος στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/citycampus.gr/

Ή να μας δώσεις το email για να ενημερώνεσαι μέσω του newsletter μας

http://citycampus.gr/wp-login.php?action=register

Αν πάλι είσαι πρωτοετής, έλα να ανταλλάξεις απόψεις και εμπειρίες στην ομάδα μας:

https://www.facebook.com/groups/protoeteis2014/

Αν θέλεις να συμμετέχεις στη συγγραφική ομάδα του CityCampus, στείλε μας παρουσίαση του εαυτού σου, ενδιαφέροντα, Τμήμα και Πανεπιστήμιο και το προφίλ σου στο facebook στο: info@citycampus.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!