Υποτροφίες για σπουδές 2016-2017

Της Ευγενίας Πάταρα

Υπουργείο Οικονομικών: Υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με διαγωνισμό

υποτροφίες για σπουδέςΤο Υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει υποτροφίες από τα έσοδα κληροδοτημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Οι υπότροφοι θα επιλεγούν κατόπιν διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου 2016 και ώρα 8:00 στην Αθήνα.

Τα κληροδοτήματα των οποίων τα έσοδα θα διαθέσει το Υπουργείο Οικονομικών είναι τα εξής:

Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη

Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακές) ελληνικών πανεπιστημίων, οι οποίοι κατάγονται από την Πελοπόννησο. Πρόκειται για δέκα (10) υποτροφίες των 200 ευρώ μηνιαίως και προτιμώνται φοιτητές των Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

Κληροδότημα Ιάλ. Κυπριανίδη

Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακές) ελληνικών πανεπιστημίων και οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δήμων και κοινοτήτων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και μόνιμοι κάτοικοι τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. Δύο (2) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε άρρενες φοιτητές πανεπιστημίου της ημεδαπής και μια (1) υποτροφία θα χορηγηθεί σε φοιτήτρια πανεπιστημίου της ημεδαπής. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 180 ευρώ μηνιαίως.

Κληροδότημα Νικ. Κρήτσκη

Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακές) ελληνικών πανεπιστημίων (ΑΕΙ και ΤΕΙ). Τέσσερις (4) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε καταγόμενες από τη Ζαγορά Πηλίου, δύο (2) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε καταγόμενους από τις Σπέτσες, δύο (2) σε καταγόμενους από την Ύδρα και δύο (2) σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 200 ευρώ μηνιαίως.

Κληροδότημα Πέτρου Χρυσοχόου

Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακές) ελληνικών πανεπιστημίων οι οποίοι κατάγονται από τους νομούς Φλώρινας ή Καβάλας. Πρόκειται για μια (1) υποτροφία των 200 ευρώ μηνιαίως.

Κληροδότημα Κων. Βέλλιου

Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακές) ελληνικών πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι οικονομικά αδύναμοι. Η οικονομική αδυναμία αποδεικνύεται από την προσκόμιση του τελευταίου για το φορολογικό έτος εκκαθαριστικού σημειώματος, σύμφωνα με το οποίο το ατομικό ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 10000 ευρώ για οικογένεια με ένα προστατευόμενο τέκνο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 2000 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο και ακόμα κατά 2000 ευρώ για κάθε μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Πρόκειται για μια (1) υποτροφία για καταγόμενους από τη Βλάστη Κοζάνης και μια (1) υποτροφία για καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης. Εάν οι αιτούντες για την καθεμιά από τις παραπάνω υποτροφίες είναι πάνω από ένας, θα διεξαχθεί διαγωνισμός στις 13 Μαΐου 2016 και ώρα 16.00 στο Υπουργείο Παιδείας (Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι). Σε αντίθετη περίπτωση, ο διαγωνισμός παραλείπεται.

Ακόμη, θα δοθούν άλλες τέσσερις (4) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Μακεδονία μέσω διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν και οι ενδιαφερόμενοι από τους παραπάνω δήμους. Σε περίπτωση ισοβαθμών, προτιμώνται οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 300,00 ευρώ μηνιαίως.

Κληροδότημα Αγ. Ζάχου

Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακές) Θεολογικών Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων και ελλείψει αυτών της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών των ημεδαπών Πανεπιστημίων, με καταγωγή κατά σειρά προτίμησης από το Βόλο ή το Πήλιο. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται όλες οι θέσεις, μπορούν να αιτηθούν ενδιαφερόμενοι από τη Δυτική Μακεδονία με προτίμηση σε όσους κατάγονται από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά και ελλείψει αυτών από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα. Πρόκειται για δύο (2) υποτροφίες των 180,00 ευρώ μηνιαίως.

Κληροδότημα Αφών Ζωσιμά

Απευθύνεται σε μαθητές ή μαθήτριες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών ή τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας, με βαθμό απολυτηρίου Γ΄τάξης Γυμνασίου ή αν πρόκειται για μαθητές της Β’ ή Γ’ Λυκείου με βαθμό αποδεικτικού σπουδών της κατώτερης τάξης με βαθμό άριστα ή πολύ καλά, φοιτητές ή φοιτήτριες ελληνικών ΤΕΙ, που κατάγονται από την Ήπειρο με βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά, φοιτητές ή φοιτήτριες ελληνικών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από την Ήπειρο, με βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά.

Πρόκειται για οκτώ (8) υποτροφίες οι οποίες χορηγούνται ανά δύο σε καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων. Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ανέρχεται στα 150,00 ευρώ για τους μαθητές και στα 200,00 ευρώ για τους φοιτητές.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Φωτοαντίγραφο της ΑΔΤ ή διαβατηρίου του υποψήφιου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος δεν υπερβαίνει το 36ο έτος της ηλικίας του και η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψήφιου (δηλαδή ο τόπος γέννησης του υποψήφιου) όπως ορίζεται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος ως προϋπόθεση χορήγησης της υποτροφίας.

Στην περίπτωση που ο τόπος καταγωγής του υποψήφιου, όπως ορίζεται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ίδιου του υποψηφίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του) και του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψήφιου ή φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του και του γονέα του) και του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο τόπος καταγωγής του υποψήφιου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

Όσον αφορά τους μαθητές που κάνουν αίτηση, θα πρέπει να προσκομίσουν:

Αποδεικτικό Σπουδών της προηγούμενης τάξης, προκειμένου για μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και της Δ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Εσπερινών καθώς και της Α΄ και Β΄ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ), ή αντίγραφο Απολυτηρίου Γ΄ τάξης Γυμνασίου, προκειμένου για μαθητές της Α΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ Καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία».

Αντίγραφο βεβαίωσης ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.).

Όσον αφορά τους φοιτητές που κάνουν αίτηση, θα πρέπει να προσκομίσουν:

Αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης από σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ Καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», σύμφωνα με το οποίο έγινε η εγγραφή στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν.

Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Σχολή/Τμήμα ημεδαπού ΑΕΙ από την οποία να προκύπτει το εξάμηνο των σπουδών.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 από όλους τους υποψήφιους ανεξαρτήτως κατηγορίας ότι δεν έλαβαν ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενες σπουδές Πρώτου Κύκλου) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς τους από υποτροφία η οποία τους έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μόνο για τους φοιτητές ΑΕΙ.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν απολυτήριο της αλλοδαπής, προσκομίζουν Βεβαίωση αναγωγής της βαθμολογίας του απολυτηρίου της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τα Γραφεία και τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της ημεδαπής.

Αιτήσεις και Διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα των εξετάσεων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, από την 14η Μαρτίου 2016 έως και την 22α Απριλίου 2016, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανηλίκου.

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καταρτίζει ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων του διαγωνισμού.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!