Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας από το ΟΠΑ

Της Λαμπρινής Κουτσοκέρα

Αδιαμφισβήτητα, βρισκόμαστε σε μια εποχή κατά την οποία το επιχειρείν και η καινοτομία αποτελούν ταχέως αναπτυσσόμενα και αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινότητας κάθε ανθρώπου μέσα από διάφορες έμπρακτες εκφάνσεις αυτών. Δεδομένου του συγκεκριμένου πλαισίου,  κάθε άτομο καλείται είτε να δημιουργήσει και να υλοποιήσει μια νέα ιδέα, είτε να αποτελέσει έμπνευση για την ύπαρξη και ανάπτυξη νέων ιδεών. Σημαντικοί πυλώνες για τη συνέχιση, υποστήριξη και ενίσχυση της παραπάνω πραγματικότητας αποτελούν η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής κουλτούρας και η ενθάρρυνση ανάληψης καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού γίνονται διάφορες προσπάθειες για την καλλιέργεια και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία χρόνια, είναι αξιοσημείωτη η προσπάθεια των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με αυτή του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, να ξεχωρίζει ως πρωτεργάτης της ανάδειξης, της στήριξης και προώθησης του επιχειρείν μέσα από ποικίλες δράσεις τόσο στους φοιτητές και στους αποφοίτους του, όσο και στο ευρύ κοινό.

υποστήριξη επιχειρηματικότηταςΜια πρώτη προσπάθεια για την επίτευξη των προαναφερθέντων αποτελεί η λειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που, όπως και σε άλλα πανεπιστήμια, έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και την υποστήριξη διαφόρων επιχειρηματικών ιδεών. Πιο συγκεκριμένα, η ΜοΚΕ σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) διοργανώνουν βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, στα οποία οι συμμετέχοντες μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι μαθαίνουν κάθε βήμα που χρειάζεται για να υλοποιήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα, και το meetteamgo, στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν είτε να βρουν συνεργάτες για την υλοποίηση μιας ιδέας, είτε να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους σε κάποια άλλη ομάδα. Ακόμη, η εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας Startup» από τη ΜοΚΕ και τη ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ έχει ως στόχο οι φοιτητές να κατανοήσουν τη διαδικασία εκκίνησης και τον τρόπο διαχείρισης μιας επιχείρησης από τα πρώτα κιόλας στάδια, αλλά και να αναζητήσουν ευκαιρίες συνεργασίας με νεοφυείς επιχειρήσεις. Μια από τις πιο σημαντικές και γνωστές δράσεις όμως της ΜοΚΕ και της ΔΑΣΤΑ αποτελεί η διοργάνωση του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ, ο οποίος αποτελεί θεσμό πλέον για το Πανεπιστήμιο. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές/τριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και απόφοιτοι των τελευταίων 3 ετών αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες με τη βοήθεια έμπειρων μεντόρων, παρακολουθώντας ταυτόχρονα μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων. Παράλληλα, έχουν γίνει και γίνονται προσπάθειες και για συνεργασία με εξωτερικούς φορείς για τη διασύνδεση και προώθηση των ομάδων, όπως η δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων του Impact Hub Athens στα πλαίσια του προγράμματος Social Impact Award, η συνεργασία με το MBA International του ΟΠΑ ως προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας κ.ά.

Μια άλλη πολύ σημαντική πρωτοβουλία αποτέλεσε και η ίδρυση του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation, ACEin). Το Κέντρο αυτό επικεντρώνεται στην υποστήριξη καινοτόμων νέων ή βιώσιμων επιχειρήσεων για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξή τους, αξιοποιώντας καταλλήλως τις ικανότητες τους και ερχόμενοι σε συνεχή αλληλεπίδραση με την αγορά. Ακόμη, παρέχει διάφορα είδη εκπαίδευσης, συμβουλευτική καθοδήγηση, υποστηρικτικές υπηρεσίες και ευκαιρίες δικτύωσης.

Μια  τρίτη δράση σημειώνεται με το πρόγραμμα “Entrepreneurship Bootcamp”, το οποίο αφορά ένα εντατικό διήμερο αποτελούμενο από διαλέξεις και workshops με 4-6 μέντορες, έχοντας ως απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών συγκεκριμένων ομάδων και το σχεδιασμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Ακόμη, το ThinkBiz αποτελεί τον πρώτο Φοιτητικό Σύλλογο Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα που έχει τη βάση του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά περιλαμβάνει πλέον και άτομα από άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος. Δημιουργήθηκε από άτομα που είχαν ως κύριο όραμα την επιχειρηματικότητα και κάποια προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία στο παρελθόν, που είτε πέτυχε είτε απέτυχε. Κύριος στόχος του συλλόγου ήταν και είναι η ανταλλαγή γνώσης και αλληλοϋποστήριξης. Γενικότερα, πρόκειται για μια δημιουργική ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται από καινοτόμο σκέψη και δράση.

Ένα ακόμη επίσης έμπρακτο και πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η έναρξη ενός νέου προγράμματος ψηφιακής καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας του ομίλου Viva και του Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation (ACEin) του ΟΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το “Viva Nestan IDEA in Fintech“, το οποίο αποτελεί κομμάτι της σειράς IDEA (Innovation Design and Entrepreneurial Action) του ACEin ως πρωτοβουλία του επιταχυντή Viva Nest. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στον εντοπισμό και την ανάπτυξη διαφόρων καινοτόμων υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και διάφορες καινοτόμες ιδέες για την αύξηση της εμπειρίας και της ικανοποίησης των καταναλωτών.

Πέρα, όμως, από την υποστήριξη η οποία αφορά κυρίως τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Πανεπιστήμιου, γίνονται προσπάθειες και για την προσέγγιση μικρότερων ηλικιακών ομάδων όπως αυτή του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας (YES Υouth Entrepreneurship Summer School) το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει στους μαθητές μια ευρύτερη εικόνα του επιχειρηματικού κόσμου και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, λαμβάνουν χώρα σεμινάρια και εργαστήρια από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου, αλλά και ομιλίες από καταξιωμένους επιχειρηματίες για τη διάδοση του επιχειρείν.

Συμπληρωματικά με τα όσα έχουν αναφερθεί, αξιοσημείωτη ήταν και η προσπάθεια για την εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικού χαρακτήρα σε όλα τα τμήματα του ΟΠΑ τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το ΟΠΑ έχει λάβει το βραβείο του Εθνικού Πρωταθλητή στον τομέα της «Προώθησης της Επιχειρηματικότητας», αλλά και η ΜοΚΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του ως το πρώτο ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο που έχει λάβει Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας.

Συμπερασματικά, το ομαδικό πνεύμα όλων των δομών του Πανεπιστημίου και οι συνεργασίες που έχουν δημιουργηθεί ανά τον καιρό έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα κατά το οποίο η επιχειρηματική κουλτούρα εδράζεται και εδραιώνεται. Η συλλογική προσπάθεια όλων των δομών, η σαφής υποστήριξη της ηγεσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και η ενεργή διάθεση και συμμετοχή των φοιτητών και αποφοίτων του σε δράσεις που κινούνται γύρω από την επιχειρηματικότητα, συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί ένα πρόσφορο και δημιουργικό έδαφος για την εμφάνιση, την ανάπτυξη και την αφομοίωσή της.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!