Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στις Τεχνολογικές  Επιστήμες στην Ελλάδα

Της Ελένης Μερεού

Ο κλάδος των Τεχνολογικών Επιστημών φιλοξενείται από αρκετά Πανεπιστήμια στη χώρα μας για προπτυχιακές αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι τεχνολογικές επιστήμες περιλαμβάνουν κλάδους όπως η γεωλογία, τα μαθηματικά, η στατιστική, η βιολογία, η πληροφορική, η μηχανική καθώς και τις εφαρμοσμένες όψεις των κλάδων αυτών και πολλούς συνδυασμούς μεταξύ των τεχνολογικών αυτών επιστημών με άλλες επιστήμες, κυρίως τις θετικές. Τα μεταπτυχιακά στις Τεχνολογικές Επιστήμες απευθύνονται σε φοιτητές πτυχιούχους των κλάδων των θετικών, τεχνολογικών αλλά και κάποιων θεωρητικών επιστημών ή παρεμφερών οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε τομέα της αρεσκείας τους. Πολλοί οι δυνατοί συνδυασμοί που μπορεί να κάνει κάποιος στους συγκεκριμένους κλάδους.

Τα μεταπτυχιακά στις Τεχνολογικές Επιστήμες θεωρούνται αρκετά προσιτά. Οι τιμές τους για τα προγράμματα που έχουν δίδακτρα κυμαίνονται από 1.000€ έως και 6.000€, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά δωρεάν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, όχι μόνο σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα καθώς και σε διάφορα νησιά. Τα μαθήματα των προγραμμάτων δεν μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε γενικά, καθώς  ποικίλουν και αυτό επειδή  εξαρτώνται από το κύριο αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών. Η διάρκεια φοίτησης στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι συνήθως από 2 έως 4 εξάμηνα για πλήρους φοίτησης προγράμματα και από 4 έως 6 για μερικής φοίτησης προγράμματα. Στα περισσότερα προγράμματα το τελευταίο εξάμηνο συνήθως είναι η συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα των προγραμμάτων πλήρους φοίτησης πραγματοποιούνται συνήθως πρωί και απόγευμα ενώ τα μερικής φοίτησης κατά το πλείστον απογευματινές ώρες για την διευκόλυνση των φοιτητών οι οποίοι είναι επαγγελματικά ενεργοί. Για την επιλογή τους οι υποψήφιοι ανάλογα με το πρώτο τους πτυχίο ίσως χρειάζεται να δώσουν εξετάσεις σε κάποια προγράμματα. Συνήθως βέβαια υπάρχουν κριτήρια εισαγωγής και επιλογής υποψηφίων για το κάθε πρόγραμμα στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων. Με βάση αυτά τα κριτήρια και τη συνέντευξη του υποψηφίου γίνεται συνήθως η επιλογή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι στα περισσότερα προγράμματα οι θέσεις υποψήφιων φοιτητών είναι αρκετά περιορισμένες, καθώς κάποια μπορεί να δέχονται και μόνο 10 υποψήφιους.

Όσον αφορά τις υποτροφίες, τα περισσότερα πανεπιστήμια χορηγούν υποτροφίες κυρίως αριστείας στα τελευταία εξάμηνα με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών. Αρκετές υποτροφίες καλύπτουν ίσως και το 100% του κόστους σπουδών. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  κάθε προγράμματος.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Π.Μ.Σ  στη Γεωπληροφορική

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://geoinformatics.ntua.gr/

Π.Μ.Σ Περιβάλλον και Ανάπτυξη με κλάδους:

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

Διάρκεια:  3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα:  Υπό κατασκευή

Π.Μ.Σ Προστασία των Μνημείων με κλάδους:

Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρηση

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα:  http://www.arch.ntua.gr/postgrad-studies

Π.Μ.Σ Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός με κλάδους:

Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός

Πολεοδομία Χωροταξία

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα:  http://www.arch.ntua.gr/postgrad-studies

Π.Μ.Σ στην Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Διάρκεια:  3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα:  http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms/dpms_phys_techapl.htm

Π.Μ.Σ Μαθηματική Προτυποποίηση σε σύγχρονες τεχνολογίες και την οικονομία  με κατευθύνσεις:

Μαθηματική προτυποποίηση Τεχνολογιών Αιχμής

Μαθηματική προτυποποίηση σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης µε έμφαση στα Χρηµατοοικονοµικά.

Διάρκεια:  3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/

Π.Μ.Σ Μικροσυστήματα και νανοδιατάξεις

Διάρκεια:  2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.physics.ntua.gr/gr/micronano/index.htm

Π.Μ.Σ στην Εφαρμοσμένη Μηχανική

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.mechan.ntua.gr/

Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες με κατευθύνσεις:

Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις

Υπολογιστικά Μαθηματικά (Αριθμητική Ανάλυση, Πληροφορική)

Στατιστική και Πιθανότητες

Διάρκεια:  3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.apms.math.ntua.gr/

Π.Μ.Σ Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Διάρκεια:  3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.epm.ntua.gr/

Π.Μ.Σ στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα με κατευθύνσεις:

Διοίκησης Τεχνολογίας

Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματικότητα

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα:http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1083

Π.Μ.Σ Σχεδιασμός και Κατασκευή υπογείων έργων

Διάρκεια:  2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/tunnelling/

Π.Μ.Σ Συστήματα Αυτοματισμού με κατευθύνσεις:

Συστημάτων Κατασκευών και Παραγωγής

Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής

Διάρκεια:  2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://dpms-as.mech.ntua.gr/

Π.Μ.Σ Θαλάσσιες Κατασκευές, Συστήματα και Διεργασίες για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων– Offshore Structures, Systems and Processes for the Hydrocarbon Exploration and Exploitation με κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Θαλάσσιων Κατασκευών (Stream Offshore Structures)

Κατεύθυνση Συστημάτων και Διεργασιών (Stream Systems and Processes)

Διάρκεια: από 4 έως 5 εξάμηνα

Δίδακτρα: ανακοινώνονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.naval.ntua.gr/graduate

Π.Μ.Σ στην Υπολογιστική Μηχανική

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://compmech.chemeng.ntua.gr/

Π.Μ.Σ Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές 

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.physics.ntua.gr/gr/metaptyxiakes_spoudes.htm

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Π.Μ.Σ Επιστήμη Δεδομένων

Διάρκεια: από 2 έως 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: από 5.500 €

Ιστοσελίδα: http://www.cs.aueb.gr/el/datascience

Π.Μ.Σ Επιστήμη των Υπολογιστών

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.000€

Ιστοσελίδα: http://grad.cs.aueb.gr/

Π.Μ.Σ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία με κατευθύνσεις:

Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα

Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική

Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 6.200€

Ιστοσελίδα: http://management.aueb.gr/

Π.Μ.Σ Πληροφοριακά Συστήματα

Διάρκεια: από 2 έως 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: ανακοινώνονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://mscis.cs.aueb.gr/

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Π.Μ.Σ Βιοπληροφορική

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.000€

Ιστοσελίδα: http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/

Π.Μ.Σ Μικροβιακή βιοτεχνολογία

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.000€

Ιστοσελίδα:  http://m-biotech.biol.uoa.gr/

Π.Μ.Σ στη Γνωσιακή Επιστήμη με κατευθύνσεις:

Γνωσιακή Επιστήμη

Εφαρμογές της Γνωσιακής Επιστήμης

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://cogsci.phs.uoa.gr/

Π.Μ.Σ στη Διαχείρηση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.200€

Ιστοσελίδα: http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/

Π.Μ.Σ Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 5.000€

Ιστοσελίδα:http://www.teiath.gr/seyp/dental_technology/articles.php?id=5688&lang=el

Π.Μ.Σ στη Τεχνογλωσσία

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.phil.uoa.gr/metaptyxiaka.html

Π.Μ.Σ Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων με κατευθύνσεις:

Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)

Έλεγχο Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: από 1.000€ έως 2.000€

Ιστοσελίδα: http://www.pharm.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

Π.Μ.Σ στη Βιομηχανική Φαρμακευτική

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.000€

Ιστοσελίδα: http://www.pharm.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

Π.Μ.Σ Φαρμακευτικής με κατευθύνσεις:

Κλινική Φαρμακευτική

Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία

Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας

Ραδιοφαρμακευτική Χημεία

Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: από 1.000€ έως 2.000€

Ιστοσελίδα: http://www.pharm.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Π.Μ.Σ στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία με κατευθύνσεις:

Διοίκηση Logistics (Logistics Management)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)

Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 6.000€

Ιστοσελίδα:  http://www.tex.unipi.gr/mps2/index.html

Π.Μ.Σ στη Πληροφορική

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 5.800€

Ιστοσελίδα: http://www.cs.unipi.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=61&Itemid=627&lang=el

Π.Μ.Σ στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής με κατευθύνσεις:

Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή

Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας

Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.500€

Ιστοσελίδα: http://www.cs.unipi.gr/index.php?lang=el

Π.Μ.Σ Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων με κατευθύνσεις:

Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων

Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: από 4.500 έως 5.400€

Ιστοσελίδα: http://www.ds.unipi.gr/master-programs/

Π.Μ.Σ Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες με κατευθύνσεις:

Ηλεκτρονική Μάθηση

Δικτυοκεντρικά Πληροφορικά Συστήματα

Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4,500€

Ιστοσελίδα: http://www.ds.unipi.gr/master-programs/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Π.Μ.Σ Βιοεπιχειρείν

Διάρκεια:  3 εξάμηνα

Δίδακτρα:  6.000€

Ιστοσελίδα: http://bioepixirin.bio.uth.gr/

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Π.Μ.Σ στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου με κατευθύνσεις:

Διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών

Ευρωπαϊκές πολιτικές, σχεδιασμός και ανάπτυξη του χώρου

Γεωπληροφορική

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.400€

Ιστοσελίδα:http://www.geo.hua.gr/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=8&lang=el

Π.Μ.Σ στην Πληροφορική και Τηλεματική με κατευθύνσεις:

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διάρκεια: από 3 έως 6 εξάμηνα

Δίδακτρα: ανακοινώνονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα:  http://www.dit.hua.gr/index.php/el/postgraduate-studies/phd-regulation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Π.Μ.Σ στην Περιβαλλοντική Εκτίμηση Κινδύνου και Διαχείριση Παράκτιων Φυσικών Πόρων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 5,500€

Ιστοσελίδα: http://eracom.web.auth.gr/

Π.Μ.Σ Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://aste.civil.auth.gr/

Π.Μ.Σ Αρχιτεκτονική Τοπίου

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.400€

Ιστοσελίδα: http://architecture.web.auth.gr/

Π.Μ.Σ Γεωπληροφορική με κατευθύνσεις:

Τοπογραφικές εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας

Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές

Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεσκόπισης σε Περιβάλλον ΓΣΠ

Υδατικοί Πόροι

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://gtatm.web.auth.gr/programs.html

Π.Μ.Σ Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.500€

Ιστοσελίδα: http://inweb.csd.auth.gr/

Π.Μ.Σ Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://dtpy.web.auth.gr/gr/index.html

Π.Μ.Σ Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://cmp.civil.auth.gr/

Π.Μ.Σ Επιστήμη του Διαδικτύου

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://cosynet.auth.gr/

Π.Μ.Σ Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 5.200€

Ιστοσελίδα: http://www.geo.auth.gr/

Π.Μ.Σ Ιατρική Πληροφορική με κατευθύνσεις:

∆ιαχείριση και επεξεργασία Ιατρικής και Βιομοριακής Πληροφορίας

Βιοϊατρική τεχνολογία

Ιατρική Τηλεματική και εξατομικευμένη υγεία

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://promesip.med.auth.gr/

Π.Μ.Σ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: ανακοινώνονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.law.auth.gr/

Π.Μ.Σ Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 500€

Ιστοσελίδα: http://www.bio.auth.gr/

Π.Μ.Σ Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.428€

Ιστοσελίδα: http://envi.arch.auth.gr/wordpress/

Π.Μ.Σ Πληροφορική και Διοίκηση

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα:3.000€

Ιστοσελίδα: http://dpms.csd.auth.gr/

Π.Μ.Σ Πληροφορική και Επικοινωνίες με κατευθύνσεις:

Ψηφιακά Μέσα

Επικοινωνιακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.500€

Ιστοσελίδα: http://mtpx.csd.auth.gr/mtpx/index.php/en/ 

Π.Μ.Σ Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://cosynet.auth.gr/

Π.Μ.Σ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών με κατευθύνσεις:

Δικτυακή υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Νοήμονα συστήματα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.950€

Ιστοσελίδα:  http://ee.auth.gr/academics/postgraduate-studies/interdepartmental-postgraduate-programme/

Π.Μ.Σ Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού με κατευθύνσεις:

Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών (Επιστήμη της Συντήρησης)

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Ανακοινώνονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://prosynapo.web.auth.gr/

Π.Μ.Σ Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Ανακοινώνονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://transmythologies.arch.auth.gr/

Π.Μ.Σ Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://pgtransport.civil.auth.gr/

Π.Μ.Σ Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://gtatm.web.auth.gr/programs.html

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π.Μ.Σ Δίκαιο και Πληροφορική

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Ανακοινώνονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα:  http://www.uom.gr/index.php?tmima=6&categorymenu=2

Π.Μ.Σ Πληροφορικά Συστήματα

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2,850€

Ιστοσελίδα:  http://mis.uom.gr/

Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατευθύνσεις:

Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer Systems and Network Technologies)

Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (Computational Methods and Applications)

Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας (E-Business and Innovation Technology)

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.500€

Ιστοσελίδα: http://mai.uom.gr/frontend/index.php

Πανεπιστήμιο Πατρών

Π.Μ.Σ Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Ανακοινώνονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.arch.upatras.gr/

Π.Μ.Σ Βιοϊατρική Μηχανική

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Ανακοινώνονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/postgrad/default.aspx

Π.Μ.Σ Βιοϊατρική Τεχνολογία με κατευθύνσεις:

Εκβιομηχανική

Βιοϊατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική

Κλινική Μηχανική

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.bme.upatras.gr/index.php/gr/

Π.Μ.Σ Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα:  http://polymer-science.upatras.gr/

Π.Μ.Σ Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Διάρκεια: από 2 έως 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα:  https://www.ceid.upatras.gr/el/postgraduate

Π.Μ.Σ Επιστήμη των Υλικών

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: υπό κατασκευή

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.hep.upatras.gr/

Π.Μ. Σ Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://greenpower.upatras.gr/

Π.Μ.Σ Ολοκληρωμένα συστήματα Υλικού και Λογισμικού

Διάρκεια: 2 με 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.ics.ece.upatras.gr/OSYL/

Π.Μ.Σ Πληροφορική Επιστήμων Ζωής με κατευθύνσεις:

Βιοπληροφορική

Ιατρική Πληροφορική

Νευροπληροφορική

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.pez.upatras.gr/index.php/gr/

Π.Μ.Σ Συστήματα επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://xanthippi.ceid.upatras.gr/dsp/

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Π.Μ.Σ Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων με κατευθύνσεις:

Διοίκηση Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διοίκηση Συστηµάτων Κατασκευών, Υποδοµών και Μεταφορών

Διοίκηση Ενεργειακών, Βιοµηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστηµάτων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα:  1.200€

Ιστοσελίδα:  http://sem.eng.duth.gr/greek/index.html

Π.Μ.Σ Περιβάλλον και Συμπεριφορά

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3,000€

Ιστοσελίδα:  http://www.eb.beteco.org/index.php/el/

Π.Μ.Σ Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη με κατευθύνσεις:

Κλιματικές αλλαγές και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων με εξειδικεύσεις:
α) Τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.
β) Οικολογικής μηχανικής και υδατικών πόρων.

Περιβαλλοντικός/ενεργειακός σχεδιασμός και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια και οικισμούς

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.250€

Ιστοσελίδα:  http://www.env.duth.gr/pg/

Π.Μ.Σ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3,000€

Ιστοσελίδα: http://ttoel.beteco.org/index.php/el/

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Π.Μ.Σ Βιοπληροφορική και Νεύροπληροφορική με κατευθύνσεις:

Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία

Νευροπληροφορική και Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.500€

Ιστοσελίδα:  http://di.ionio.gr/en/

Π.Μ.Σ Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα:  http://tab.ionio.gr/?q=el/node/194

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!