Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Πλήρης οδηγός

*της Ευγενίας Πάταρα

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Εισαγωγικά για την Τσεχία

Η Τσεχία θεωρείται μια από τις πιο όμορφες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη. Προήλθε από τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας το 1993 σε Τσέχικη Δημοκρατία και σε Σλοβακία. Συνορεύει με τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και τα σύνορά της οριοθετούνται από τους μεγάλους ορεινούς όγκους που την περιβάλλουν. Είναι χωρισμένη σε τρία τμήματα, τη Bohemia, τη Moravia και ένα μέρος της Silesia και περικλείεται μόνο από ξηρά. Πρωτεύουσα της Τσεχίας είναι η Πράγα (Praha) και επίσημη γλώσσας της χώρας είναι τα Τσέχικα. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι κάτοικοι της Τσεχίας και της Σλοβακίας μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς κανένα ιδιαίτερο γλωσσικό πρόβλημα!

Όσον αφορά την ιστορία της χώρας, παλιότερα ήταν ένα κομμουνιστικό κράτος, καθώς βρισκόταν υπό την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης επί τέσσερις δεκαετίες μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ’όλα αυτά, κατάφερε να απαλλαγεί από το καθεστώς αυτό και να αναπτυχθεί γρήγορα όσον αφορά την οικονομία της. Έτσι, το 2006, ήταν η πρώτη χώρα του πρώην ανατολικού μπλοκ που κατατάχθηκε στις «ανεπτυγμένες χώρες», ενώ είναι και η ένατη πιο ειρηνική χώρα στην Ευρώπη. Το 2004 έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ δε συμπεριλαμβάνεται ακόμα στην Ευρωζώνη και διατηρεί το δικό της νόμισμα, την Τσέχικη κορώνα.

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Το εκπαιδευτικό σύστημα της Τσεχίας

Σήμερα, η Τσεχία γίνεται όλο και πιο δημοφιλής προορισμός για σπουδές στο εξωτερικό, καθώς συγκεντρώνει περίπου 40.000 ξένους φοιτητές κάθε χρόνο. Ταυτόχρονα αποτελεί και το 12ο πιο δημοφιλή προορισμό για τους φοιτητές που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ στην Ευρώπη. Και αν αναρωτιέστε γιατί να επιλέξει κανείς την Τσεχία για σπουδές, η απάντηση είναι πολύ απλή. Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας χαρακτηρίζεται από αξιόλογα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στα οποία οι σπουδές είναι δωρεάν για τους φοιτητές όλως των εθνικοτήτων. Σε αυτά, μπορούμε να προσθέσουμε και το χαμηλό κόστος ζωής στη χώρα, αλλά και την έντονη πολιτιστική δράση, πλεονεκτήματα που όλοι οι φοιτητές αναζητούν σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Τσέχικης Δημοκρατίας χρονολογείται από το 1348, όταν ο αυτοκράτορας Κάρολος Δ’ ίδρυσε το Πανεπιστήμιο της Πράγας, το παλαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κεντρική Ευρώπη. Σήμερα, η χώρα έχει περισσότερα από 70 πανεπιστήμια, τα οποία διακρίνονται σε δημόσια και ιδιωτικά, ενώ έχει μεγάλη παράδοση στην ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα, ειδικά στους τομείς της Ιατρικής, των Επιστημών και της Μηχανικής.

Η Τσεχία χρησιμοποιεί το σύστημα των τριών κύκλων σπουδών, με αποτέλεσμα οι μεταπτυχιακές σπουδές να έπονται των προπτυχιακών και να προηγούνται των διδακτορικών. Στην Τσεχία υπάρχουν δύο τύποι πανεπιστημίων, τα πανεπιστήμια έρευνας και εκπαίδευσης (vysoké školy) και τα πανεπιστήμια επαγγελματικής εκπαίδευσης τριτογενούς τομέα παραγωγής (vyšší odborné školy). Η ακαδημαϊκή χρονιά αποτελείται από δύο εξάμηνα, καθένα από τα οποία ξεκινάει τον Οκτώβριο και το Φεβρουάριο αντίστοιχα. Επιπλέον, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό και το σύστημα μεταφοράς μονάδων (ECTS), το οποίο χρησιμοποιείται παγκόσμια και κάνει ευκολότερη την αναγνώριση μαθημάτων μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Τα μαθήματα συνήθως διδάσκονται στα Τσέχικα, ενώ υπάρχουν και άλλα στο πρόγραμμα σπουδών που διδάσκονται στα Αγγλικά ή σε άλλη ξένη γλώσσα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των φοιτητών που καταφθάνουν από το εξωτερικό. Επιπλέον, ορισμένα πανεπιστήμια στην Τσεχία προσφέρουν στους φοιτητές τους μαθήματα για την εκμάθηση της ομιλούμενης γλώσσας διάρκειας 2 έως 4 εβδομάδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση στην Τσεχία, μεταβείτε στο σύνδεσμο.

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Τσεχία

Όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές, αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τομέα σπουδών. Στα περισσότερα πανεπιστήμια της Τσεχίας προσφέρονται μεταπτυχιακά προγράμματα (follow-up), τα οποία έχουν διάρκεια από 1 έως 3 χρόνια (συνήθως 2) και αποτελούν μέρος της τυπικής δομής των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές-διδακτορικές). Από την άλλη, υπάρχει δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές μεγαλύτερης διάρκειας χωρίς να έχει προηγηθεί η απόκτηση πτυχίου προπτυχιακού τίτλου σπουδών. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε επαγγελματικούς τομείς, όπως η Νομική, η Ιατρική και η Παιδαγωγική και διαρκεί από 4 έως 6 χρόνια.

Ο τρόπος διδασκαλίας διαφέρει από τομέα σε τομέα, αλλά κατά βάση έχει ως σκοπό την προετοιμασία για περαιτέρω ατομική έρευνα υψηλής ποιότητας. Η έρευνα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή παρουσιάζονται μέσω μιας διατριβής, την οποία δεν αποκλείεται να χρεαστεί να παρουσιάσουν και προφορικά οι φοιτητές στο τέλος του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών τους.

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Υποβολή Αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η υποβολή των αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές γίνεται άμεσα στο πανεπιστήμιο ή στα πανεπιστήμια που ενδιαφέρουν το φοιτητή (δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με τον αριθμό των πανεπιστημίων στα οποία μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση) και η προθεσμία συνήθως λήγει το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο.

Η αποδοχή σε ένα follow-up μεταπτυχιακό πρόγραμμα απαιτεί την προηγούμενη απόκτηση ενός πτυχίου από προπτυχιακό κύκλο σπουδών σε αντίστοιχο τομέα. Αντίθετα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα διάρκειας από 4 έως 6 χρόνια απαιτούν αποδεικτικό ικανοποιητικού επιπέδου φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβολή σε εξέταση και απόδειξη οποιουδήποτε άλλου προσόντος ή εμπειρίας κατέχουν σχετικά με τον επαγγελματικό τομέα στον οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Επιπλέον, πολλά τσέχικα πανεπιστήμια οργανώνουν εξετάσεις για την είσοδο των ξένων φοιτητών στα μεταπτυχιακά τους προγράμματα τη χρονική περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος, όπως και για την πιστοποίηση γνώσης της τσέχικης γλώσσας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μεταβείτε στο σύνδεσμο ή να επικοινωνήσετε με το ίδρυμα που σας ενδιαφέρει, ώστε να αντλήσετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες.

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Έκδοση Θεώρησης Εισόδου (visa)

Όσον αφορά την έκδοση θεώρησης εισόδου (visa), τα καλά νέα είναι πως η Τσεχία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι, όσοι προέρχονται από άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ δε χρειάζονται τίποτα άλλο για την είσοδο τους στη χώρα πέρα από ταυτότητα ή διαβατήριο και από τη βεβαίωση αποδοχής τους από το αντίστοιχο πανεπιστήμιο της χώρας.

Για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία εισόδου στη χώρα απαιτεί την έκδοση θεώρησης εισόδου. Σε κάθε περίπτωση, μετά την αποδοχή του από το πανεπιστήμιο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέξει στην Πρεσβεία της Τσεχίας στην Ελλάδα (http://www.mzv.cz/athens/en/index.html) και να προσκομίσει διαβατήριο σε ισχύ και φωτογραφίες διαβατηρίου, βεβαίωση αποδοχής του από το τσέχικο πανεπιστήμιο, αποδεικτικό ότι διαθέτει τους απαραίτητους χρηματικούς πόρους για τη διαμονή του στη χώρα, βεβαίωση στέγασης, διεθνή ασφάλεια υγείας σε ισχύ, αντίγραφο ποινικού μητρώου. Για την έκδοση visa χρειάζεται ένα διάστημα 60 ημερών περίπου. Επιπλέον, όποιος φοιτητής σκοπεύει να παραμείνει στην Τσεχία για περισσότερο από 30 ημέρες θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφεί στο τμήμα Αλλοδαπών του αστυνομικού τμήματος μέσα σε 3 ημέρες από την άφιξή του στη χώρα.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την είσοδο και την παραμονή σας στο έδαφος της Τσεχίας, πατήστε εδώ. 

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Υποτροφίες και Χρηματοδότηση

Αν και τα περισσότερα προγράμματα στα πανεπιστήμια της Τσεχίας προσφέρονται με νόμο χωρίς δίδακτρα, υπάρχουν και αυτά τα οποία διδάσκονται σε διαφορετική γλώσσα από τα Τσέχικα και τα οποία μπορεί να απαιτούν χρηματικό αντίτιμο. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχει κόστος εγγραφής και διοικητικών εξόδων όπως επίσης και κόστος για μαθήματα στα οποία η παρακολούθηση ξεπερνάει το προσυμφωνημένο όριο ή για την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων. Επίσης, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν δίδακτρα τα οποία κυμαίνονται από Kč 40,000 (1.500€) έως Kč 300,000 (11.000€) / χρόνο, ανάλογα με το ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η Τσέχικη Δημοκρατία έχει φροντίσει να παρέχει στους ξένους φοιτητές της υποτροφίες και χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ένα από τα πανεπιστήμιά της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:

  • Οι υποτροφίες Visegradπροσφέρονται κυρίως σε πολίτες από επιλεγμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και χρηματοδοτούν σπουδές για ένα ή δύο εξάμηνα.
  • Το Κέντρο της Νότιας Μοραβίας για τη Διεθνή Κινητικότητα (περισσότερες πληροφορίες εδώ) χρηματοδοτεί φοιτητές που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης που δεν ανήκουν στην ΕΕ και οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές στην περιοχή της Νότιας Μοραβίας. Αυτή η χρηματοδότηση αφορά μαθήματα τεχνικού περιεχομένου ή επιστήμης και προσφέρεται για ένα χρόνο σπουδών.
  • Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής στην Κεντρική Ευρώπη για Πανεπιστημιακές Σπουδές(αναλυτικές πληροφορίες βρείτε εδώ), το οποίο παρέχει στους φοιτητές δάνεια για τη μετακίνησή τους για σπουδές σε μια από τις συμμετέχουσες χώρες.

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Οι φοιτητικές πόλεις της Τσεχίας

Πράγα (Prague)

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία - Πράγα

Η Πράγα είναι κατά γενική ομολογία μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Η «Νέα Ιερουσαλήμ», όπως την αποκαλούσαν κάποτε, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιδιώκουν να θαυμάσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της ιστορικής αυτής πόλης. Από τα πιο γνωστά αξιοθέατά της είναι η μεσαιωνική Παλιά Πόλη (Old Town) που βρίσκεται ανάμεσα στα πολιτιστικά μνημεία της UNESCO, τα εντυπωσιακά κάστρα και μουσεία της καθώς και η ακμάζουσα νυχτερινή ζωή της. Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη λίστα με τις καλύτερες πόλεις για σπουδές, η Πράγα κατατάσσεται στην 45η θέση, πράγμα που αναδεικνύει το διεθνές φοιτητικό της υπόβαθρο, καθώς και το χαμηλό κόστος σπουδών και ζωής. Τέλος, τρία από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Τσεχίας, το Charles University, το Czech Technical University in Prague και το University of Economics Prague, βρίσκονται στην Πράγα.

Μπρνο (Brno)

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία - Μπρνο

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας και η ιστορική πρωτεύουσα του Μαργραβιάτου της Μοραβίας (Markrabství Moravské). Το πιο εντυπωσιακό σημείο του Μπρνο είναι τα μυθικά του κάστρα, τα οποία είναι γεμάτα μυστήριο και τροφοδοτούν τη δημιουργία ποικίλων θρύλων γύρω από την ύπαρξή τους. Γνωστό και για το Εκθεσιακό του Κέντρο (Brno Exhibition Centre), το Μπρνο έχει μια ιδιαίτερα έντονη πολιτιστική ζωή, αποτελούμενη από πολλά μουσεία, θέατρα και γκαλερί. Αν και σήμερα αποτελεί μια μοντέρνα πόλη, έχει καταφέρει να διατηρήσει αρκετά από τα στοιχεία που συνθέτουν την παράδοσή του, όπως είναι η λαϊκή παραδοσιακή μουσική (folklore), τα φεστιβάλ και οι παραδοσιακές μοραβιανές στολές. Πέρα από όλα αυτά, το Μπρνο αποτελεί και εκπαιδευτικό κέντρο για την Τσεχία καθώς συγκεντρώνει στο έδαφός του 13 πανεπιστήμια και περίπου 90.000 φοιτητές.

Οστράβα (Ostrava)

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία - Οστράβα

Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας και βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Η «ατσάλινη καρδιά της (Τσέχικης) Δημοκρατίας», όπως συνήθιζαν να την αποκαλούν, αποτελούσε παλιότερα μια αμιγώς βιομηχανική πόλη, ενώ σήμερα είναι ένας από τους σχετικά ανεξερεύνητους θησαυρούς της Ευρώπης. Στα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφθεί κανείς στην Οστράβα συγκαταλέγονται το μεσαιωνικό κάστρο της, το μεγαλύτερο μουσείο-ορυχείο της χώρας καθώς και η περιοχή Vítkovice, στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν την πλούσια βιομηχανική κληρονομιά της πόλης. Κάθε Ιούλιο, η Οστράβα φιλοξενεί το διεθνούς φήμης μουσικό φεστιβάλ Colours of Ostrava και κάθε δεύτερο Αύγουστο, την εκδήλωση Ostrava Days of New Music, που ζωντανεύει τους δρόμους της.

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Τα κυριότερα πανεπιστήμια της Τσεχίας

Η Τσεχία είναι ιδιαιτέρως γνωστή για το εκπαιδευτικό της υπόβαθρο και για την ποιότητα της ακαδημαϊκής παιδείας που προσφέρει. Σήμερα, διαθέτει 70 πανεπιστήμια, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά είναι ιδιωτικά και βρίσκονται στην Πράγα. Πιο αναλυτικά, κάποια από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια της Τσεχίας είναι τα εξής:

Charles University

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία - charles univeristy

http://www.cuni.cz/UKENG-1.html

Ιδρύθηκε το 1348 από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ’ και εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, με 17 σχολές και περισσότερους από 50.000 φοιτητές. Αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή για τους φοιτητές που προέρχονται από το εξωτερικό, ενώ το πρόγραμμα διεθνών σχέσεών του περιλαμβάνει τη συνεργασία του με άλλα 200 πανεπιστημιακά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εγκατάσταση του πανεπιστημίου στην πρωτεύουσα της Τσεχίας αφενός προσδίδει κύρος στο ίδρυμα αφετέρου προσφέρει πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης στους φοιτητές του.

Czech Technical University in Prague

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία - Czech Technical University in Prague

http://intranet.cvut.cz/en?set_language=en

Ιδρύθηκε το 1707, είναι εγκατεστημένο στην Πράγα και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Αποτελείται από οκτώ σχολές και προσφέρει περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών, κυρίως στον τομέα της Μηχανικής. Κάθε χρόνο εγγράφονται περίπου 24.500 φοιτητές τόσο στον προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Χαρακτηριστικό του πανεπιστημίου αυτού είναι οι γνωστές προσωπικότητες που έχουν περάσει από τις αίθουσές του, όπως ο διεθνούς φήμης φυσικός Christian Doppler, συνώνυμο του «φαινομένου Doppler».

Masaryk University

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία - Masaryk University

https://www.muni.cz/

Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας και βρίσκεται στην επίσης δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας, στο Μπρνο. Ιδρύθηκε το 1919, είναι μέλος του Compostela Group of Universities και του Utrecht Network, δύο δίκτυα που έχουν ως στόχο την σύναψη συνεργασιών μεταξύ των πανεπιστήμιων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αποτελείται από εννέα σχολές με 35.000 φοιτητές συνολικά. Προσφέρει μαθήματα τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Γερμανικά, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή για πολλούς φοιτητές που προέρχονται από το εξωτερικό.

Brno University of Technology

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία - Brno University of Technology

http://www.vutbr.cz/en/

Ιδρύθηκε το 1899 στο Μπρνο και αρχικά πρόσφερε μόνο μαθήματα στον τομέα των Πολιτικών Μηχανικών. Σταδιακά, αναδείχθηκε σε ένα κυρίαρχο ακαδημαϊκό ίδρυμα με περισσότερους από 24.000 φοιτητές να εγγράφονται κάθε χρόνο στις οκτώ διαφορετικές σχολές του. Συμμετέχει σε πολλές διαπανεπιστημιακές συνεργασίες, όπως είναι τα προγράμματα Erasmus, Tempus και Leonardo, ενώ προσφέρει και πολλά μαθήματα στα Αγγλικά.

University of Economics Prague

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία - university of economics prague

http://www.vse.cz/index-en.php

Ιδρύθηκε το 1919 και κάθε χρόνο δέχεται περίπου 20.000 φοιτητές. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πράγας ειδικεύεται στα οικονομικά, στις επιχειρήσεις και στην πληροφορική και αποτελεί ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια όσον αφορά τον τομέα των επιχειρήσεων στην Κεντρική Ευρώπη.
Είναι φανερό ότι η Τσεχία αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς για σπουδές στο εξωτερικό, καθώς συνδυάζει υψηλή ποιότητα σπουδών, ποικιλία πανεπιστήμιων και σχολών και μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.

Δείτε εδώ τη λίστα με όλα τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Τσεχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Δεν έχετε, λοιπόν, παρά να κάνετε το βήμα και να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που σας ενδιαφέρει σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια αυτής της ιστορικής ευρωπαϊκής χώρας!

Δείτε και το άρθρο μου για την φοιτητική ζωή στην Τσεχία!

*Άρθρο επικαιροποιημένο από τη Γιολάντα Τσαβδάρη.

Για σίγουρη επιτυχία στην αίτησή σου και για μεθοδευμένη και έμπειρη καθοδήγηση, μπορείς να απευθυνθείς στο careerandstudies.gr

Σίγουρα, χρειάζεσαι και όλη την απαραίτητη γνώση για τις ευκαιρίες υποτροφιών για να πραγματοποιήσεις τα ακαδημαϊκά όνειρά σου:1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.