ΕΜΠ: «Προχωρημένη Μηχανική των Στερεών»

 της Πέγκυ Κτιστάκη

Προκηρύσσεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Erasmus Mundus Joint Master in Advanced Solid MechanicsSTRAINS (Προχωρημένη Μηχανική των Στερεών)» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τα εξής Πανεπιστήμια: Université de Lille (Γαλλία), École Centrale de Lille (Γαλλία), Université Catholique de Louvain (Βέλγιο), Politechnica Wroclawska (Πολωνία) και Universitá della Calabria (Ιταλία).

Το πρόγραμμα καλύπτεται από υποτροφίες που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Mundus Joint Master Degrees και περιλαμβάνει:

 • Tο κόστος συμμετοχής στο ΠΜΣ (500 ευρώ/ανά έτος για φοιτητές από την Ε.Ε. και 9.000 ευρώ/ανά έτος για φοιτητές εκτός της Ε.Ε.)
 • Tα έξοδα μετακίνησης από και προς τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
 • Mέρος του κόστους διαβίωσης των συμμετεχόντων.

Το ΠΜΣ πραγματοποιείται σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα, σε καθένα από τα οποία οι φοιτητές λαμβάνουν 30 πιστωτικές μονάδες.

Η επιλογή των πανεπιστημίων φοίτησης βρίσκεται μερικώς στην ευχέρεια του φοιτητή.

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για την υποτροφία, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή από τις 15 Νοεμβρίου 2022 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 (23.59, ώρα Βρυξελλών). Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα κοινοποιηθούν τον Απρίλιο του 2023 και οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στη Λιλ της Γαλλίας (Université de Lille και École Centrale de Lille), όπου θα γίνει και η φοίτηση του 1ου εξαμήνου.

Δεύτερη πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων, από άτομα τα οποία δεν διεκδικούν υποτροφία, πραγματοποιείται από τις 5 Μαρτίου 2023 έως τις 5 Μαΐου 2023 (23.59, ώρα Βρυξελλών). Τα αποτελέσματα της δεύτερης σειράς αιτήσεων θα γίνουν γνωστά το Μάιο του 2023 και οι εγγραφές στο ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους στη Λιλ της Γαλλίας (Université de Lille και École Centrale de Lille), όπου θα γίνει και η φοίτηση του 1ου εξαμήνου.

Προαπαιτούμενα Συμμετεχόντων

Δεκτοί έχουν τη δυνατότητα να γίνουν υποψήφιοι από όλο τον κόσμο, αρκεί να έχουν στην κατοχή τους ένα (ή περισσότερα) από τα παρακάτω προπτυχιακά:

 • Μηχανολογίας
 • Πολιτικού Μηχανικού
 • Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Παρεμφερές με τα παραπάνω προπτυχιακά
 • Φυσικής
 • Μαθηματικών

Επίσης, σημαντική είναι και η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), όπως προβλέπεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για την έγκυρη υποβολή αίτησης στο παρόν ΠΜΣ, αναγκαία κρίνεται η επισύναψη όλων των απαραίτητων εγγράφων, που ακολουθούν, μόνο σε μορφή PDF.

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ή του πιστοποιητικού εγγραφής στο πανεπιστήμιο (για τους τελειόφοιτους φοιτητές)
 • Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του προπτυχιακού
 • Αντίγραφο επίσημου πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2)
 • Απόδειξη της παρούσας διεύθυνσης κατοικίας
 • Διαβατήριο (ή έγκυρη ταυτότητα για τους ενδιαφερόμενους από την Ευρώπη)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές

Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων περιλαμβάνει 2 στάδια:

 • Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά
 • Προσωπική Συνέντευξη

Περισσότερες Πληροφορίες

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σπουδών και τη φοίτηση στα συμμετέχοντα πανεπιστήμια θα βρείτε στο site https://www.master-strains.eu/how-to-apply/application-procedure .

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!