Εθελοντές Human Resources Manager – HR Assistants (πρακτική άσκηση)

Σου αρέσει ο κλάδος του Ανθρωπίνου Δυναμικού; Σου αρέσει η εύρεση και η συλλογή κατάλληλων πληροφορίων; Σου αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο;

Αν σε όλα τα παραπάνω απάντησες με ναι τότε κάνε την αίτηση σου για εθελοντική πρακτική άσκηση στη θέση HR Assistant  στο citycampus.gr και γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας και απόκτησε επαγγελματική εμπειρία σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο φοιτητικό δημοσιογραφικό οργανισμό.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και αξιολόγηση βιογραφικών και διεξαγωγή συνεντεύξεων (CV Screening, Recruitment, Interviewing).
 • Διαχείριση και δημιουργία αγγελιών για τις κενές θέσεις του οργανισμού.
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των υποψηφίων και στην ανάπτυξη του οργανισμού με παρουσίαση και έκθεση ιδεών.
 • Συλλογή και ενημέρωση αρχείων συνεργατών.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του site για την αποδοτικότερη επικοινωνία.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Φοιτητής/τρια ή μόλις απόφοιτος/η ΑΕΙ-ΤΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή χρήση MS Office και Social Media
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτώς και προφορικώς)
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικό – συνεργατικό πνεύμα

Επιθυμητά Προσόντα

 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ενδιαφέρον εξέλιξης στο χώρο του HR
 • Διορατικότητα & Παρατηρητικότητα

Βασικές Πληροφορίες:

 • Σταθερό ωράριο, Δευτέρα με Πέμπτη απογευματινές ώρες ,10-12 ώρες την εβδομάδα εξ αποστάσεως.
 • Ελάχιστη παραμονή 6 μήνες.
 • Δίνεται σχετική βεβαίωση συμμετοχής, μόνο μετά το πέρας του ανωτέρω διαστήματος.

Τι θα αποκομίσεις από τη συνεργασία με το citycampus:

 • Γνώση και επαγγελματική εμπειρία στο τομέα που σε ενδιαφέρει.
 • Ευκαιρία ανάπτυξης και εξέλιξης των soft skills, όπως ομαδικότητα, δημιουργικότητα, επικοινωνία και ικανότητες παρουσιάσεων.

Ζητείται κατ’ ελάχιστον εξάμηνη συνεργασία και θα δοθεί σχετική βεβαίωση μόνο στην περίπτωση ολοκλήρωσης του ανωτέρω διαστήματος.

Αποστολή βιογραφικού: hr@citycampus.gr – ένδειξη ‘HR Assistant’