5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολιού για χορήγηση Υποτροφίας 

της Αθηνάς Δημητρού

Διαγωνισμός βιολιούΠροκηρύχθηκε φέτος από το Ίδρυμα της Αικατερίνης Λασκαρίδη ο 5ος Πανελλαδικός Διαγωνισμός Βιολιού, με σκοπό την χορήγηση της μίας (1) και μοναδικής υποτροφίας για διετείς σπουδές βιολιού στο εξωτερικό.

Λεπτομέρειες υποτροφίας και διαγωνισμού

Μετά την περάτωση των ανώτατων διετών σπουδών σε Ανώτατο Αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα στο εξωτερικό, ο υποψήφιος θα λάβει πτυχίο Bachelor ή Master σε μία από τις παρακάτω χώρες επιλογής των σπουδών του: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Κροατία, Λεττονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία. Ο διαγωνισμός βιολού θα διεξαχθεί το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2018, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετάνια», ενώπιον Επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι έχουν γίνει δεκτοί προηγουμένως σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα των προηγούμενων χωρών. Ας σημειωθεί πως το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 24.000 ευρώ και λήγει ύστερα από την παρέλευση του δεύτερου συνεχούς ακαδημαϊκού έτους.

Όροι συμμετοχής

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν Ελληνική ή Κυπριακή υπηκοότητα.
 2. Το προσωπικό ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Εάν δεν έχει ο υποψήφιος εισόδημα, χρειάζεται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνει πως δεν έχει καθόλου εισόδημα και θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 49.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.500 ευρώ για κάθε τέκνο σε οικογένειες άνω των δύο (2) προστατευόμενων τέκνων.
 3. Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να έχουν λάβει μέρος σε άλλο διαγωνισμό της Ελλάδας και του εξωτερικού το ίδιο διάστημα.
 4. Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων μετακίνησης των υποψηφίων, ύστερα από συνεννόηση με το Ίδρυμα Λασκαρίδη.
 5. Ο υποψήφιος, που θα λάβει την υποτροφία, υποχρεώνεται να αποστέλλει σε μετάφραση πιστοποιητικό του εκπαιδευτικού μουσικού ιδρύματος που φοιτά, ανά εξάμηνο. Εάν απέχει από τις σπουδές του ή έχει πάρει άσχημα επικριτικά σχόλια από την καθηγητή του για τις βιολονιστικές επιδόσεις του, θα διακόπτεται η χορήγηση της υποτροφίας, μετά από κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και από την δωρήτρια Ισμήνη Κάρτερ.
 6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δίπλωμα από ωδείο του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 7. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό βιολιού δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους.
 8. Να γίνει ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου αίτηση στο Ίδρυμα Λασκαρίδη στη διεύθυνση, ώστε να δηλώσουν την χώρα της επιθυμίας τους. Το αργότερο μέχρι την τελική ημερομηνία 31η Αυγούστου 2018, συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Απαραίτητα συνοδευτικά της αίτησης συμμετοχής

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, και στην περίπτωση που είναι από το εξωτερικό, χρειάζεται επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο.
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό του ξένου πανεπιστημίου που να δηλώνει ότι ο εν λόγω υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ως φοιτητής, επισήμως μεταφρασμένο.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, όχι μικρότερες των 9Χ12 εκ., κατάλληλες για δημοσίευση (μπορούν να υποβληθούν και στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση).
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
 • Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους του υποψηφίου. Για τους υποψήφιους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση, επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν είχε την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας, αναλόγως της χώρας στην οποία οι υποψήφιοι έχουν γίνει δεκτοί στο ανώτατο ίδρυμα στο οποίο θα μεταβούν.

Ρεπερτόριο διαγωνισμού

 1. J.S. BACH: Σονάτα αριθ. 2 σε λα ελάσ. για σόλο βιολί – BWV 1003 Grave-Fuga (Μόνο αυτά τα μέρη).
 2. Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα  σε ρε μείζ. αριθ. 2 K.V. 211
  (Μόνο το πρώτο μέρος Allegro και το τρίτο μέρος Allegro Rondo)
  (Επιβεβλημένο κομμάτι).
 3. N. PAGANINI: Το 24ο από τα 24 Καπρίτσια για βιολί σόλο  op. 1.
 4. Ένα από τα αναφερόμενα κοντσέρτα για βιολί:
 • L. V. BEETHOVEN: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μείζ. op. 61 (όλα τα μέρη).
 • M. BRUCH: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα   σε σολ ελάσ. op. 26 (όλα τα μέρη).
 • P. TCHAIKOVSKY: Κοντσέρτο για βιολί σε ρε μειζ. op. 35 (όλα τα μέρη).
 • H. WIENIAWSKI: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ.2  σε ρε ελάσ. op. 22 (όλα τα μέρη).
 • E. LALO: Ισπανική συμφωνία για βιολί και ορχήστρα  σε ρε ελάσ. op. 21 (το πρώτο μέρος “Allegro non troppo” και φινάλε το πέμπτο μέρος “Allegro”).
 1. Ένα από τα αναφερόμενα σύγχρονα κοντσέρτα για βιολί:
 • S. BARBER: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ. 1 σε ρε μειζ. op. 14
  Allegro. Andante.
 • D. KABALEVSKY: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ντο μειζ.  op. 48
  Allegro molto con brio Andantino cantabile.
 • M. KARLOWICZ: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε λα μειζ.  op. 8
  Allegro moderato.
 • D. PROKOFIEV: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα  αριθ. 1 σε ρε μείζ. op. 19
  Andantino.
 • I. STRAWINSKY: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μειζ.  Άρια 2 ΙΙΙ μέρος και Capriccio IV μέρος.
 1. Ένα δεξιοτεχνικό έργο της επιλογής του διαγωνιζόμενου. Όλα τα έργα εκτελούνται από μνήμης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες των υποχρεώσεων του διαγωνισμού, δείτε εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!