Υποτροφίες Μποδοσάκη

Της Λαμπρινής Πλιάτσικα

Υποτροφίες Μποδοσάκη 2

Το ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα αλλά και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15ηΦεβρουαρίου 2016. Σύμφωνα με την προκήρυξη αίτηση μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι ή και τελειόφοιτοι Α.Ε.Ι των κάτωθι επιστημονικών κλάδων εφόσον είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος:

1. Βιολογίας.

2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημώνκαι Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης:

Ανθρώπινη Ανάπτυξη

Διαχείριση Έργου

Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών

Διοίκηση Διακυβερνητικών Οργανισμών

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Διοίκηση ΜΚΟ

Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters)

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Περιβαλλοντικά Οικονομικά

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:

Βιοϊατρική Τεχνολογία

Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters)

Επιχειρηματική Πληροφορική

Ηλεκτρονική Μάθηση

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Μηχανική Όραση & Οπτική

Αναγνώριση

Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα

Μικροσυστήματα &Νανοδιατάξεις

Ρομποτική

Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,

Πληροφορική Επιστημών Ζωής

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών

5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας:

Αγροβιομηχανία

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική

Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Επιστήμη &Τεχνολογία Τροφίμων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία

Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων

Συστήματα Ζωικής Παραγωγής

Ιχθυοκαλλιέργεια

Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας

Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων

6. Ιατρικής:

Αναγεννητική Ιατρική

Διαχείριση Πόνου

Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν

επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEIσχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας-Διατροφής)

Μοριακή Ιατρική

Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική

Ρομποτική Χειρουργική

Τηλεχειρουργική

7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Προστασία Μνημείων

8. Πολιτικών Μηχανικών:

Αντισεισμική Τεχνολογία

Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

Δομοστατικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

9. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:

Νανοτεχνολογία

Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου &Ρομποτικής

Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου

Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

10. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρωνκαι Επιστήμης Υλικών:

Επιστήμη &Τεχνολογία Τροφίμων

Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών

Νανοτεχνολογία

Παραγωγή &Διαχείριση Ενέργειας

Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου

Στις γενικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των υποτροφιών είναι μεταξύ άλλων:

α) Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές,

β) η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει,

γ) Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον υποψήφιο να είναι τουλάχιστον 8,0 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honoursγια τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2/4 μόρια για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια,

δ) Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών. Οι υποψήφιοι της ιατρικής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των 28 ετών,

ε) Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας,

στ) Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφ’ όσον είναι πλήρως συμπληρωμένεςκαι συνοδεύονται από ολα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα, που συνοδεύει την προκήρυξη. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολήστη διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με επιστολή.

Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη από τον υποψήφιο από την Επιτροπή Επιλογής του Ιδρύματος που κατά την κρίση της θα προεπιλέξει τους επικρατέστερους και θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τον τελικό κατάλογο των προτεινομένων υποτρόφων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ιδρύματος:www.bodossaki.gr ή να διαβάσετε την προκήρυξη εδώ: http://www.bodossaki.gr/userfiles/file/Call%20for%20scholarships%202016-17-web.pdf

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!