Υποτροφίες Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Της Αναστασίας Μαρίας Μαμαλίγκα

Το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» αναλαμβάνει να χορηγήσει τριετείς υποτροφίες ύψους 1.350.000 ευρώ συνολικά ή 1350 ευρώ το μήνα σε 20 μεταδιδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες για τις υποτροφίες, ωστόσο σε λίγες ημέρες θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη και στη συνέντευξη τύπου που ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο.

Το κάλεσμα του Πανεπιστημίου ήταν για χρηματοδότηση των ερευνητικών του προγραμμάτων. Ωστόσο, το ίδρυμα επέλεξε να προσφέρει το συγκεκριμένο ποσό μέσω  μεταδιδακτορικών υποτροφιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, Ζήση Μαμούρη, το Πανεπιστήμιο κατάφερε να λάβει, μεταξύ πολλών άλλων ιδρυμάτων και φορέων, τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος, καθώς κρίθηκε ότι η πρόταση, το ερευνητικό προσωπικό και έργο, καθώς και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα ήταν σημαντικά και άξια χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του κυρίου Ζήση Μαμούρη, πρώτη φορά δίδονται υποτροφίες τέτοιου ύψους από το ίδρυμα γενικά και δη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η επιχορήγηση αυτή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης της ερευνητικής πορείας των φοιτητών και της παραμονής τους, για επιστημονική προσφορά, εντός της  Ελλάδας.

Οι επιλαχόντες φοιτητές θα ανακοινωθούν το Φεβρουάριο του 2017 και η επιλογή τους θα γίνει από ειδική επιτροπή επιστημόνων εκτός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στα κριτήρια επιλογής θα μετράει τόσο η αριστεία των ερευνητικών ομάδων όσο και του έργου του.