Υποτροφίες Ιδρύματος Καρέλια

Της Μαίρης Τουρλίδα*

Το ‘Ιδρυμα Γεωργίου & Βικτώριας Καρέλια προκηρύσσει υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Υποτροφίες Ιδρύματος Καρέλια: Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα

Χορηγούνται δώδεκα (12) υποτροφίες, των 5.000 ευρώ η καθεμία, για τους παρακάτω κλάδους:
i.    Διοίκηση Επιχειρήσεων
ii.    Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη
iii.    Ναυτιλιακές Σπουδές
iv.    Δημόσια Διοίκηση
v.    Οικονομική Ανάπτυξη & Περιβάλλον
vi.    Αγροτική Οικονομία

Υποτροφίες Ιδρύματος Καρέλια: Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Εξωτερικό

Χορηγούνται είκοσι (20) υποτροφίες, των 20.000 ευρώ η καθεμία, για τους παρακάτω κλάδους:
i.    Regional Economics & Development
ii.    Industrial Economics
iii.    Shipping, Trade and Finance
iv.    Public Administration
v.    Business Administration
vi.    Enviromental Economics
vii.    Agricultural Economics

Υποτροφίες Ιδρύματος Καρέλια: Όροι και Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.    Να διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια.
2.    Ημερομηνία γέννησης μετά τις 31/12/1989.
3.   Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στον τομέα της Οικονομικής Επιστήμης ή πτυχιούχοι Πολυτεχνείου (ΕΜΠ ή Κρήτης) και πολυτεχνικών σχολών της ημεδαπής.
4.    Να διαθέτουν βαθμό πτυχίου, τουλάχιστον 8/10.
5.   Να έχουν έγγραφη βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για το οποίο ζητούν την υποτροφία.
6.   Να έχουν άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας με το αντίστοιχο πτυχίο για σπουδές στην Ελλάδα.
7.    Για σπουδές στο εξωτερικό, να έχουν άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που διδάσκεται το Μεταπτυχικό Πρόγραμμα για το οποίο ενδιαφέρονται για την υποτροφία, με το αντίστοιχο πτυχίο.
8. Να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία ή επιχορήγηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κρατική ή μη.

Υποτροφίες Ιδρύματος Καρέλια: Κριτήρια Επιλογής

Προτεραιότητα δίδεται στους πρωτοετείς φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

1.   Βαθμολογία υποψηφίων μαζί με την αξιολογική κατάταξη του Ιδρύματος απ’ όπου προέρχονται.
2.    Αξιολογική κατάταξη του Ιδρύματος προορισμού.
3.    Έτος μεταπτυχικών σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
4.    Κατοχή ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνους που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.
5.    Γνώσεις ξένων γλωσσών με τα ανστίστοιχα πτυχία τους.
6.    Οικονομική κατάσταση υποψηφίων.
7.    Εκτίμηση προσωπικότητας υποψηφίων,βάσει αίτησης ή προσωπικής συνέντευξης.

Ημερομηνία Λήξης αιτήσεων: 30/6.2017

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Γεωργίου & Βικτώριας Καρέλια δέχεται τις αιτήσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποφασίζοντας με ελεύθερη κρίση, ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος συνδυασμός των παραπάνω κριτηρίων, καθώς και για την κατανομή των υποτροφιών μεταξύ Masters και PhD.

Σε περίπτωση που το Ίδρυμα ζητήσει από τους υποψηφίους πρόσθετα δικαιολογητικά κατά τη διάρκεια αξιολογόγησης των αιτήσεων, θα πρέπει να σταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Η παραλαβή θα πρέπει να γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες απο την ημέρα που γνωστοποιήθηκε στον υποψήφιο.

Το Ίδρυμα Καρέλια δεν δέχεται επιπλέον αίτηση από τον ίδιο υποψήφιο, το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Εάν η αίτηση κάποιου υποψήφιου δεν γίνει δεκτή, τότε μπορεί ίδιος υποψήφιος να καταθέσει καινούρια αίτηση για επόμενες υποτροφίες σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

Πρέπει να γίνει επίσης γνωστό ότι το Ίδρυμα Καρέλια έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αλλάζει με οποιοδήποτε τρόπο τους όρους και τις πρϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών καθώς και τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων.

Για πρόσθετες διευκρινήσεις και προχή βοήθειας κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος και την κα Μαργαρίτα Γραμμένου, τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-15.00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+0030) 210 3318074
Fax: (+0030) 210 3318075
E-mail:  gvkarfnd@otenet.gr

Η τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναρτηθεί στις 11 Αυγούστου 2017 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.kareliafoundation.org.gr για να δουν την αναλυτική προκήρυξη του Ιδρύματος, καθώς και να παρακολουθούν τυχόν εξελίξεις.

«Στηρίζουμε ό,τι έχει ποιότητα, προχωράμε μπροστά με έρευνα, με θέληση…», «…όπου υπάρχει εξέλιξη και φλόγα για μόρφωση, σεβασμός και αγάπη για τη λαϊκή μας παράδοση, υπάρχει ζωή και ψυχή…», αναφέρουν ο Γεώργιος και η Βικτώρια Καρέλια που με την σκέψη και την εξέλιξη, συμβάλλουν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων με αντικείμενο την οικονομία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες.

Η κ. Βικτώρια Καρέλια δηλώνει υπέρμαχος την αναβάθμισης και της εξέλιξης της κοινωνίας με βάση τις αξίες του σεβασμού, της δημιουργίας και της ευγενούς άμιλλας.

* Η Μαίρη Τουρλίδα παρακολουθεί το Σεμινάριο Δημοσιογραφίας του Citycampus.gr

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!