υποτροφίες Ευγενίδου 2014-2015

Οι πτυχιούχοι του ΕΜΠ έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία από τις εννέα (9) υποτροφίες του Ιδρύματος Ευγενίδου, πέντε από τις οποίες αφορούν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό και οι υπόλοιπες μεταπτυχιακά στο εσωτερικό.

Το ύψος των υποτροφιών ανέρχεται στα 6.000 δολλάρια για τις υποτροφίες ςσωτερικού και 12.000 για τις υποτροφίες εξωτερικού.

Προϋποθέσεις των υποψηφίων για τις υποτροφίες

 • Να είναι έως 27 ετών,
 • Να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακά στο ΕΜΠ ή σε ομοταγές ίδρυμα στο εξωτερικό,
 • Να μη διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους,
 • Να μην επιχορηγούνται από άλλες πηγές για τις σπουδές τους,
 • Να διαθέτουν πτυχίο με βαθμό 7,5 τουλάχιστον,
 • Να διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια.

Τρόπος επιλογής υποτρόφων

Οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες θα εξετασθούν στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Η τελική αξιολόγηση θα γίνει κατά 40% από την εξέταση αυτή, 40% από το βαθμό πτυχίου σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση και κατά 20% από συνέντευξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας

 • Αίτηση,
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου,
 • Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων των σπουδών,
 • Βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΜΠ ή αντίστοιχου του εξωτερικού,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας για το έτος 2013.

Λήξη υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες

Ορίζεται η 7η Ιουλίου 2014. Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες πρέπει να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφόρο Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9469600.

Ανακοίνωση εξεταστέας ύλης

Θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2014 στη σελίδα του Ευγενίδειου Ιδρύματος και του ΕΜΠ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!