Υποτροφίες ΕΚΠΑ για μεταπτυχιακά στις Επιστήμες Υγείας

Της Δανάης Τσαντήλα

Υποτροφίες ΕΚΠΑ για μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Υγείας

Είσαι απόφοιτος Ιατρικής, Νοσηλευτικής και γενικότερα Σχολών Επιστημών Υγείας; Ψάχνεις για ένα καλό μεταπτυχιακό; Σου προτείνω ανεπιφύλακτα τα δύο παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που οργανώνει το ΕΚΠΑ, αρκεί να βιαστείς να υποβάλεις την αίτησή σου!

ΠΜΣ στην Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Έρευνα

Γενικές πληροφορίες 

Την οργάνωση του ΠΜΣ έχουν αναλάβει η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και το Τμήμα της Νοσηλευτικής του ΤΕΙ της Αθήνας. Το πρόγραμμα διαρκεί για δύο έτη, τα οποία χωρίζονται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, και στο τέλος γίνεται η απονομή του Μεταπτυχιακού. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 23/9, γι’ αυτό πρέπει να βιαστείς! Στα τέλη Σεπτεμβρίου και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία θα γίνουν οι συνεντεύξεις και οι προφορικές εξετάσεις. Όσο για τα μαθήματα, αρχίζουν τον Οκτώβριο!

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ για να δίνω δεκτός/ή ;

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν το πολύ 30 άτομα. Όπως καταλαβαίνεις, για να είσαι ένας από τους εισακτέους, θα πρέπει να πληρείς κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Για να γίνεις δεκτός/ή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, λοιπόν, θα πρέπει να είσαι απόφοιτος Ιατρικής, Νοσηλευτικής και γενικότερα Επιστημών Υγείας που ασχολούνται με παιδιά & εφήβους (ΑΕΙ, ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής). Όσο για τα δίδακτρα, με την εγγραφή σου στο πρόγραμμα συνεπάγεται και η ενίσχυσή σου στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, η οποία αγγίζει τα 1000 ευρώ ανά εξάμηνο (συνολικά 4.000 ευρώ).

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλω;

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλεις είναι τα εξής: Αίτηση, αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, συνοπτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων, αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εάν υπάρχει, αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής, αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας εάν υπάρχει, βιογραφικό σημείωμα, δύο συστατικές επιστολές, σύντομο σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο ΠΜΣ «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα» και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Στοιχεία επικοινωνίας; Που θα υποβάλλω τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά;

Την αίτηση και τα δικαιολογητικά σου θα τα υποβάλλεις στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων , Υπόψιν κας Μ. Βάχλα, Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Γουδί, κτήριο 13, 2ος όροφος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αναζητήσεις στο τηλέφωνο 210-7462175 και στην επίσημη σελίδα του ΕΚΠΑ. Τέλος, μπορείς να υποβάλεις την αίτηση και τα δικαιολογητικά σου κάθε Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή στις 11:00- 13:00.

ΠΜΣ στην Επεμβατική Ακτινολογία

Γενικές πληροφορίες 

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα οργανώνει η Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαρκεί για δύο έτη, τα οποία χωρίζονται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, στο τέλος των οποίων γίνεται η απονομή του Μεταπτυχιακού. Μπορείς να υποβάλλεις την αίτηση σου από την 1η Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, οπότε και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να βιαστείς! Όσο για τα μαθήματα, όπως και στο προηγούμενο ΠΜΣ, έτσι και εδώ ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2016.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ για να γίνω δεκτός/ή ;

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ, θα δεχτεί μόνο 20 υποψήφιους. Απαραίτητο είναι να είσαι πτυχιούχος/α Ιατρικής. Επίσης υπάρχουν κάποια ακόμα κριτήρια τα οποία θα επηρεάσουν την Συντονιστική Επιτροπή: Ο βαθμός πτυχίου σου και η επίδοσή σου στα μαθήματα στα οποία θα θες να εξειδικευθείς μέσα από το ΠΜΣ, η σχέση της εκπαίδευσης που έχεις λάβει με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και η συμμετοχή σου σε ερευνητική εργασία στο συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, σημαντικό είναι να γνωρίζεις μια ξένη γλώσσα και αν είσαι αλλοδαπός/ή να γνωρίζεις καλά την ελληνική. Αναγκαία είναι, επίσης, η προσκόμιση συστατικών επιστολών και η δημόσια συνέντευξή σου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Όσο για τα δίδακτρα, με την εγγραφή σου στο πρόγραμμα συνεπάγεται και η ενίσχυσή σου στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, η οποία αγγίζει τα 600 ευρώ ανά εξάμηνο (συνολικά 2.400 ευρώ).

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλω;

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλεις είναι τα εξής: Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας (χορηγείται από τη Γραμματεία ή μπορείτε να την τυπώσετε από τις ιστοσελίδες: www.rad.uoa.gr,www.pmsir.gr, www.grammateia.med.uoa.gr), αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο), βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για εκείνους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (νομίμως επικυρωμένο), πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (νομίμως επικυρωμένο), αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και ενδιαφέροντα του υποψηφίου, τεκμηρίωση της επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας, δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστούς φακέλους, δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος, Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, μία (1) φωτογραφία, και κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Στοιχεία επικοινωνίας: Που θα υποβάλλω τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά;

Την αίτησή σου και τα δικαιολογητικά σου θα τα υποβάλλεις στη Γραμματεία του Προγράμματος , (Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ρίμινι 1, 12462 Χαϊδάρι), Δευτέρα- Παρασκευή και ώρες 10:00-13:00. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αναζητήσεις στο τηλέφωνο 210-5831836 (υπεύθυνη κ. Μ. Ψαθά)  και στην επίσημη σελίδα του ΕΚΠΑ. Τέλος, Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση υπ’ όψιν κ. Μ. Ψαθά, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmsir@med.uoa.gr .

Εάν, λοιπόν, θέλεις να το προσπαθήσεις και να παρακολουθήσεις ένα απ’ αυτά τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα πρέπει να δράσεις αποφασιστικά! Σου εύχομαι καλή επιτυχία και μακάρι να είσαι ένας απ’ τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!