διδάκτορα

Προκήρυξη υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής

της Νάντιας Βαβουράκη

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που έχει έδρα στην Κοζάνη έχει ως όραμα την ανάπτυξή του σε σημαντικό ίδρυμα αναφοράς για την ελληνική και ευρωπαϊκή επιστήμη και κουλτούρα.

Το εν λόγω πανεπιστήμιο, και πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Σπουδών προχωρά στην προκήρυξη για τη θέση ενός διδάκτορα. Το θέμα του διδακτορικού έχει ήδη οριστεί και είναι: «Τυπικές Μαθηματικές Μέθοδοι για Ψηφιακό Υλικό».

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η αναζήτηση και η αξιολόγηση υπαρχόντων Τυπικών Μεθόδων για σχεδίαση ψηφιακού υλικού, όπως Timing Diagrams, Duration Calculus. Ως αποτέλεσμα της διατριβής θα προκύψει μία πλατφόρμα για Τυπική Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων, στο επίπεδο Μεταφοράς Καταχωρητών.

Απαιτούμενα προσόντα

Τα απαιτούμενα προσόντα που οφείλει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Μαθηματικών, Ηλ. Μηχανικών, Μηχ. Υπολογιστών ή Πληροφορικής.
 • Καλή γνώση μεθόδων σχεδίασης Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ψηφιακού Υλικού σε συνδυασμό με μαθηματικά για Η/Υ.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Επιπλέον προϋποθέσεις, όροι, δικαιώματα, παροχές, υποχρεώσεις κλπ υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής, αναγράφονται στον δημοσιευμένο Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του τμήματος (Απόφαση Αριθμ.2419 «Τροποποίηση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 6729/31-12-2021 τ.Β).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον εκάστοτε υποψήφιο διδάκτορα είναι τα εξής:

 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου του εξωτερικού
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου του εξωτερικού
 • Αναλυτικό βιογραφικό
 • Προσχέδιο Διατριβής Διδακτορικού
 • Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές, προτιμότερα από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ή Προϊστάμενο εταιρίας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα σε θέση υπεύθυνη για τον υποψήφιο και που τον γνωρίζει, σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα
 • Αντίγραφα εκπονηθέντων εργασιών σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά (προαιρετικά)
 • Βραβεία/Διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν).

Διδακτορικές σπουδές

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεκτοί ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες γίνονται οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι πληρούν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος.

Η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να γίνει σε λιγότερο από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, όπως ορίζονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στη γραμματεία του Τμήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την διεύθυνση: cs@uowm.gr, από τις 16 Ιανουαρίου έως και τις 30 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 2467440030).

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!