Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Θεολογία του ΑΠΘ

της Ελευθερίας Χασάπη

Προκήρυξη

Νέες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων προκηρύχθηκαν στη συνεδρίαση υπ’αριθμόν 14/16-07-2020 της Συνέλευσης του Τμήματος στη Θεολογία του ΑΠΘ, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Βιβλική Γραμματεία και Θρησκειολογία 

 • Καινή Διαθήκη, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Μόσχος Γκουτζιούδης
 • Σπουδή της Θρησκείας, δύο (02) θέσεις, Υπεύθυνος: Καθηγητής Παναγιώτης Παχής
 1. Εκκλησιαστική Ιστορία, Χριστιανική Γραμματεία, Αρχαιολογία και Τέχνη

 • Εκκλησιαστική Ιστορία, μία (01) θέση, Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγήτρια Ευαγγελία Αμοιρίδου
 • Εκκλησιαστική Ιστορία, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Διονύσιος Βαλαής
 • Εκκλησιαστική Ιστορία, μία (01) θέση, Υπεύθυνη: Επίκ. Καθηγήτρια Αντωνία Κυριατζή
 • Χριστιανική Γραμματεία, δύο (02) θέσεις, Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Αραμπατζής
 • Χριστιανική Γραμματεία, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Καθηγητής Φώτιος Ιωαννίδης
 • Χριστιανική Γραμματεία, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Καθηγητής Παναγιώτης Υφαντής
 • Εκκλησιαστική Ιστορία και Χριστιανική Γραμματεία των Ορθοδόξων Σλάβων, δύο (02) θέσεις, Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ηλίας Ευαγγέλου
 • Εκκλησιαστική Ιστορία και Χριστιανική Γραμματεία των Ορθοδόξων Σλάβων, μία (01) θέση, Υπεύθυνη: Επίκ. Καθηγήτρια Ελένη Οικονόμου
 • Βυζαντινή και μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, μία (01) Θέση, Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγήτρια Γλυκερία Χατζούλη
 1. Δογματική Θεολογία

 • Δογματική και Συμβολική Θεολογία, δύο (02) θέσεις, Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης
 • Δογματική και Συμβολική Θεολογία, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Κουρεμπελές
 1. Λατρεία, Χριστιανική Αγωγή και Εκκλησιαστική Διοίκηση

 • Λειτουργική, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσής
 • Λογοτεχνία – Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Αθανάσιος Στογιαννίδης
 • Ανθρωπιστική Παιδεία και θρησκευτική αναζήτηση, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Αθανάσιος Στογιαννίδης
 • Παιδαγωγική Θεωρία και Θρησκευτική εκπαίδευση, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Αθανάσιος Στογιαννίδης
 1. Ηθική και Κοινωνιολογία 

 • Ποιμαντική Θεολογία, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Καθηγητής Πρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης
 • Χριστιανική Ηθική, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Καθηγητής Πρ. Βασίλειος Καλλιακμάνης
 • Κοινωνιολογία της Θρησκείας, δύο (02) θέσεις, Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Νίκη Παπαγεωργίου
 • Ηθική, μία (01) θέση, Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Νίκη Παπαγεωργίου
 • Κοινωνιολογία της Θρησκείας δύο (02) θέσεις, Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Τσιρώνης
 • Κοινωνιολογία του Τουρισμού, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Χρήστος Τσιρώνης
 • Βαθειά Γνώση/Deep Learning, μία (01) θέση, Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Μυρίδης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Προς εξέταση της υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου  είναι απαραίτητο να υποβληθούν από τον κάθε ενδιαφερόμενο τα ακόλουθα:                                           

 • Έντυπη ενυπόγραφη αίτηση βάσει του υποδείγματος που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας.
 • Έγγραφη συγκατάθεση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, ότι αποδέχεται την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψηφίου.
 • Αντίγραφο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Εάν τα πτυχία έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ με την αντιστοίχιση του βαθμού.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό που να πιστοποιεί τη γλωσσομάθεια στο συγκεκριμένο επίπεδο. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλει επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό και προσμετράται επιπλέον. Οι αλλοδαποί, εκτός από την παραπάνω υποχρέωση ως προς την γλώσσα, καταθέτουν επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ.
 • Ερευνητική πρόταση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, έκτασης περίπου 3500 λέξεων (με την βιβλιογραφία), στην οποία θα φαίνεται το θέμα που επέλεξε ο υποψήφιος, θα περιγράφεται γενικά η ερευνητική περιοχή, θα παρουσιάζονται το πλαίσιο, οι στόχοι, η μεθοδολογία και η σχετική βιβλιογραφία της έρευνας ώστε να φαίνεται η αναλυτική και συνθετική ικανότητα του υποψηφίου, ο βαθμός πρωτοτυπίας της έρευνας και η συμβολή της στην Επιστήμη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 01-15/12/2020.

Οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα βρίσκονται στον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, τον οποίο παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών 

Καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης, Κτίριο Θεολογικής Σχολής, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310996981. E-mail: info@theo.auth.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση καραντίνας λόγω κορωνοϊού, οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ως ένα αρχείο pdf στο προαναφερόμενο email.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!