οδηγός πρωτοετή σίτιση

Ο οδηγός πρωτοετών του citycampus.gr συνεχίζει το αφιέρωμά του στη δωρεάν σίτιση των φοιτητών.

Η δωρεάν σίτιση παρέχεται από τη φοιτητική λέσχη του Πανεπιστημίου ή εάν δεν υπάρχει απευθείας από το ίδρυμα (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ). Το μενού καθορίζεται από επιτροπή, στην οποία πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών. Η διάρκεια της σίτισης είναι πρακτικά από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη λήξη της εξεταστικής Μαΐου και Ιουνίου με εξαίρεση τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η σίτιση, τέλος, αφορά 3 γεύματα την ημέρα: πρωινό, γεύμα και δείπνο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Αίτηση,

2.Δύο φωτογραφίες,

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο,

4. Δημόσιο έγγραφο ή λογαριασμός, από τον οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας,

5. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι τα δικαιολογητικά είναι αληθή και πως ο αιτών γνωρίζει τις συνέπειες της ψευδούς δήλωσης,

6. Δικαιολογητικά φοίτησης αδελφών,

7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ προσωπικό ή των γονέων,

8. Βεβαίωση επιδότησης αναεργίας από τον ΟΑΕΔ,

9. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας,

10. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης φοιτητή,

11. Πιστοποιητικό αναπηρίας από υγειονομική επιτροπή ή κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας,

12. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή,

13. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα γονέα.

Η Λέσχη, αφού ελέγξει και εγκρίνει τη χορήγηση του δικαιώματος της δωρεάν σίτισης, κανονικά προβαίνει σε έκδοση ειδικής ταυτότητας για αυτό το σκοπό στους δικαιούχους φοιτητές. Ωστόσο, ανάλογα με τη Λέσχη ή το Ίδρυμα, μπορεί να χορηγηθούν ταυτότητα, κουπόνια ή οτιδήποτε άλλο.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.