σίτιση φοιτητών

Ο οδηγός πρωτοετών φοιτητών του citycampus.gr συνεχίζει σήμερα με ένα νέο θέμα, αυτό της δωρεάν σίτισης στις φοιτητικές λέσχες των πανεπιστημίων. Σύμφωνα, λοιπόν, με την υπουργική απόφαση που ισχύει, οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση είναι οι εξής:

1. Αφορά όλους τους εν ενεργεία φοιτητές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών, δηλαδή προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς, εάν η φοίτησή τους σε κάθε έναν από αυτούς είναι για πρώτη φορά (δηλαδή για το πρώτο πτυχίο, το πρώτο master ή το πρώτο διδακτορικό. Αφορά ακόμα και τους επισκέπτες φοιτητές άλλων πανεπιστημίων του εξωτερικού μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής, όπως το Erasmus κλπ.

2. Προκειμένου για άγαμους φοιτητές κάτω των 25 ετών, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 45.000 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος πέραν το πρώτου. Το παραπάνω διαμορφωμένο ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας που είναι φοιτητής πέραν του δικαιούχου.

Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει έναν φοιτητή που είναι και το μοναδικό προστατευόμενο μέλος της οικογένειας, το ποσό θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο από τις 45.000 ευρώ ετησίως. Αν υπάρχει ανήλικος αδερφός ή αδερφή που φοιτά σε σχολείο το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 5.000, δηλαδή πάει στις 50.000. Αν αυτός ο αδερφός ή αδερφή είναι και αυτός/ή φοιτητής φοιτήτρια το ποσό αυξάνεται ακόμα κατά 3.000 ευρώ, δηλαδή πάει στις 53.000 ευρώ.

3. Προκειμένου για έγγαμους φοιτητές το ποσό είναι το ίδιο (45.000) ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε ανήλικο τέκνο του φοιτητή.

4. Προκειμένου για άγαμους φοιτητές άνω των 25 ετών το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 25.000 ευρώ.

5. Όλα τα παραπάνω διαμορφωμένα ποσά μειώνονται κατά 10%, εάν η οικογένεια του δικαιούχου φοιτητή διαμένει μόνιμα στον τόπο σπουδών.

6. Τα παραπάνω ποσά δεν ισχύουν προκειμένου για τους φοιτητές ή προστάτες γονείς τους που εισπράττουν επίδομα ανεργίας.

Δείτε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Περίπτωση Εισόδημα για διαμονή εκτός μόνιμης κατοικίας Εισόδημα για διαμονήεντός μόνιμης κατοικίας
Οικογένεια με ένα προστατευόμενομέλος που είναι φοιτητής 45.000 40.500
Οικογένεια με δύο προστατευόμεναμέλη ο ένας όμως φοιτητής 50.000 45.000
Οικογένεια με τρία προστατευόμεναμέλη ο ένας όμως φοιτητής 55.000 49.500
Οικογένεια με δύο προστατευόμενα μέληκαι οι δύο φοιτητές 53.000 47.700
Οικογένεια με τρία προστατευόμενα μέλημε δύο φοιτητές 58.000 52.200
Οικογένια με τρία προστατευόμενα μέληκαι οι τρεις φοιτητές 61.000 54.900

Προσέξτε όμως: Μετά από όλες αυτές τις προϋποθέσεις, η υπουργική απόφαση αναφέρει κάτι που ακυρώνει ουσιαστικά τις προϋποθέσεις αυτές και αυτό θα είναι το θέμα αυριανής μας ανάρτησης.