μεταπτυχιακά

Ο ένας πόλεμος διαδέχεται τον άλλον στο στρατόπεδο του επαγγελματικού στίβου.

Καθημερινά το μυαλό του φοιτητή «βομβαρδίζεται» με σκέψεις, ερωτήματα και προβληματισμούς που κορυφώνονται όταν ο κύκλος των βασικών σπουδών ολοκληρωθεί.

Εφόδια για το μέλλον αναζητούνται παντού.

Για να τα βρεί κανείς πρέπει να κινηθεί σε χώρους δύσβατους και απαιτητικούς, σε δρόμους σκοτεινούς που ψάχνουν φως… το φως της γνώσης.

Μιας γνώσης που θα έρθει μετά την λήψη του πτυχίου, μια γνώσης Μεταπτυχιακής.

Τί είναι τα μεταπτυχιακά; Τα μεταπτυχιακά αποτελούν την συνέχιση των βασικών σπουδών.

Επεκτείνονται σε 2 επίπεδα, τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης (MSc) και το διδακτορικό (PhD).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί εξειδίκευση σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο ή σε κάποια επιστημονική περιοχή. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση και την εξέταση μαθημάτων καθώς και την παρουσίαση διπλωματικής εργασίας. Η διάρκειά του μπορεί να διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο ή από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και συνήθως ανέρχεται σε 1 ή 2 χρόνια.

Πολλές φορές μετά την ολοκλήρωσή του ακολουθεί διδακτορικό δίπλωμα.

Οι σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο συνίστανται στην εκπόνηση μίας ερευνητικής εργασίας πάνω σε μία επιστημονική περιοχή, η οποία διαρκεί συνήθως από 3 έως 5 χρόνια. Η διδακτορική διατριβή παρακολουθείται από έναν καθηγητή-επόπτη και η τελική αποτίμησή της γίνεται απο επταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται απο μέλη ΔΕΠ. Οι σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν σε καριέρα ερευνητή ή ακαδημαϊκού.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσφέρει προγράμματα για μεταπτυχιακά, ανάλογα με τις σχολές, τα τμήματα και τα ενδιαφέροντα:

Νομική Σχολή

Τμήμα Νομικής

1) Μεταπτυχιακά με κατευθύνσεις: Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σπουδών.

(Διάρκεια: 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών:125, 25 για κάθε κατεύθυνση)

http://law.duth.gr/masters/program/directions.shtml

2) Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με θέμα: Σπουδές ΝΑ Ευρώπης.

(σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας)

(Διάρκεια: 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών: 20)

http://law.duth.gr/masters/europe/

Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών:

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Μεταπτυχιακά με ειδικεύσεις: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Παπυρολογία, Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία.

(Διάρκεια: 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός φοιτητών:20, Κόστος: 2.000 ευρώ)

http://helit.duth.gr/masters/master/

Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών

Μεταπτυχιακά με ειδίκευση: Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο.

(Διάρκεια: 2 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών:20, Κόστος 1.500 ευρώ)

http://bscc.duth.gr/masters/information/

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών:

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης

1) Μεταπτυχιακά με θέμα: Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία.

(Διάρκεια: 2 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών: 24, Κόστος: 2.500 ευρώ)

http://www.socadm.duth.gr/postgraduate/news/

2) Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με θέμα: Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία.

(σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών)

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών: 20, Κόστος: 7.000 ευρώ)

http://www.socadm.duth.gr/postgraduate/interdepartmental/

Τμήμα Οικονομικών σπουδών

Μεταπτυχιακά με θέμα: Διεθνές Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις.

(Διάρκεια: 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Κόστος: 4.000 ευρώ)

http://www.econ.duth.gr/postgrad/info/

Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διατμηματικό-Διαπανεπιστημικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμμα Σπουδών με ειδίκευση: Άσκηση και Ποιότητα Ζωής και με κατευθύνσεις: Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης, Πρόληψη-Παρέμβαση-Αποκατάσταση, Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση, Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή.

(σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

(Διάρκεια: 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα)

http://www.phyed.duth.gr/postgraduate/index.php/el/

Σχολή Επιστημών Αγωγής:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακά με θέμα: Επιστήμες της Αγωγής με κατευθύνσεις: Σχολική Παιδαγωγική και Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή), Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Πολιτισμός: θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις.

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών:45, 15 ανά κατεύθυνση, Κόστος: 1.500 ευρώ)

http://eled.duth.gr/postgraduate/about/

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Μεταπτυχιακά με θέμα: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα.

(Διάρκεια:4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών: 25, Κόστος: 6.000 ευρώ)

http://www.psed.duth.gr/postgraduate/about/

Σχολή Επιστημών Υγείας:

Τμήμα Ιατρικής

Μεταπτυχιακά με ειδίκευση στην:

1) Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος.

(Διάρκεια: 2 Ακαδημαϊκά εξάμηνα)

2) Ρινολογία-Ρινοχειρουργική.

(Διάρκεια: 4 Ακαδημαϊκά έξάμηνα, Αριθμός φοιτητών: 20, Κόστος: 5.000 ευρώ)

3) Κοινωνική Ψυχιατρική.

(Διάρκεια: 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός φοιτητών: 40, Κόστος 3.000 ευρώ)

4) Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία.

(Διάρκεια: 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα)

5) Ιατρική του Ύπνου.

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Κόστος: 2.000 ευρώ)

6) Ενδο-ουρολογία.

(Διάρκεια: 2 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Κόστος: 3.000 ευρώ)

7) Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα: Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική.

(σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με τα τμήματα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου της Κρήτης)

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα)

8) Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.

(σε συνεργασία με τα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών)

(Διάρκεια: 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός φοιτητών: 30, Κόστος: 5.000 ευρώ)

9) Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική.

(σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης)

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός φοιτητών: 30)

http://www.med.duth.gr/postgraduate/programs/

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Μεταπτυχιακά με θέμα: Μεταφραστική Έρευνα στην Μοριακή Βιολογία και Γενετική.

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών: 40, Κόστος: 4.000 ευρώ)

http://www.mbg.duth.gr/index.php/metaptyxiaka/metaptyxiako-programma

Πολυτεχνική Σχολή:

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Μεταπτυχιακά με ειδικεύσεις: Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Υδραυλική Μηχανική, Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων.

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών: 30, Κόστος: 1.200 ευρώ)

http://www.civil.duth.gr/postgrad/

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

1) Μεταπτυχιακά με ειδικεύσεις: Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής, Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών.

(Διάρκεια: 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών: 25, Κόστος: Δωρεάν)

http://www.ee.duth.gr/el/metaptyxiaka-mathimata

2) Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων με κατευθύνεις στην: Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών, Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.

(σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός Φοιτητών: 30)

http://sem.eng.duth.gr/

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

1) Μεταπτυχιακά με θέμα: Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη.

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Aριθμός Φοιτητών: 40, Κόστος: 2.250 ευρώ)

http://www.env.duth.gr/pg/

2) Μεταπτυχιακά με θέμα: Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντιτκή Νομοθεσία.

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός φοιτητών: 40, Κόστος: 3.000 ευρώ)

http://ttoel.beteco.org/

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας:

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Μεταπτυχιακά με θέμα: Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία.

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός φοιτητών: 20, Κόστος: 1.500 ευρώ)

http://www.agro.duth.gr/graduate/informations

Τμήμα Δασολογίας,Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με είδικευση: Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και με κατευθύνσεις: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων, Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων.

(Διάρκεια: 3 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, Αριθμός φοιτητών: 32, Κόστος: 2.100 ευρώ)

http://www.fmenr.duth.gr/postgraduate/info/

Πολλά και δύσκολα; Μα ποιός είπε πως η ζωή ειναι εύκολη;

Κανείς!

Για πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε και στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

http://duth.gr/

http://metaptyxiaka1.blogspot.gr/2008/07/blog-post_9569.html

https://unistudent.duth.gr/depProgramList.asp?level=2&mnuid=program;prspmnu2&prID=20000062

Γεωργία Νετμίρη