Μεταπτυχιακά στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις Σχολές Αστυνομίας στην Ελλάδα: Εισαγωγικές Πληροφορίες

Της Νάντιας Μορφωνιού

Μεταπτυχιακά στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι ένοπλες δυνάμεις στη χώρα μας αποτελούνται από το Στρατό, την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι των σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των Αστυνομικών Σχολών στην ελληνική επικράτεια έχουν το δικαίωμα να εξειδικεύσουν τις σπουδές τους ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο έχουν επιλέξει να καταρτιστούν επιλέγοντας κάποιο συναφές με το αντικείμενό τους μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε ένα από τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Δεν αποκλείεται μάλιστα, στο μέλλον να διοργανώνονται μεταπτυχιακά προγράμματα από τις ίδιες τις σχολές των ενόπλων δυνάμεων βάσει νόμου. Για παράδειγμα προβλέπεται πως από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορούν να οργανωθούν και να υλοποιηθούν, αυτοδυνάμως, ή σε συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώρας μας ή ακόμα και με εκπαιδευτικά ιδρύματα ανάλογου επιπέδου άλλων χωρών, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Αν και προς το παρόν ο νόμος αυτός βρίσκεται σε αχρησία, υπάρχουν ήδη σχολές που έχουν αρχίσει να διοργανώνουν τέτοιου είδους μεταπτυχιακά.

Έτσι λοιπόν σήμερα, αν και η πλειοψηφία των αποφοίτων των σχολών αυτών επιλέγουν να ακολουθήσουν την καριέρα που τους έχουν προσφέρει οι γενικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και οι ειδικότερες, τις οποίες αποκτούν σταδιακά πάνω στην ειδικότητά τους, δεν εκλίπουν κι εκείνοι που επιδιώκουν να αποκτήσουν έναν μεταπτυχιακό τίτλο. Αυτός λαμβάνεται υπόψιν για τη μοριοδότησή τους για μεταθέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού μόνο αν αυτό προβλέπεται από το ν. 3383/10, ειδάλλως, αναγνωρίζεται ως ισάξιος με ένα απλό πτυχίο, χωρίς αυτό να έχει επίδραση στην εξέλιξη της καριέρας τους.

Παρόλα αυτά, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισιόδοξα βήματα προς τη συγκρότηση και τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων- κυρίως στις Στρατιωτικές Σχολές- για τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο εκπαίδευσής τους. Τα προγράμματα αυτά αναμένεται να παράγουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για διεξαγωγή συγκροτημένης έρευνας σε σύγχρονες περιοχές ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Α.Ε.Ι.

Μέχρι στιγμής λειτουργούν έξι μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.

Τα κριτήρια για την εισαγωγή στα εν λόγω προγράμματα ορίζονται από την εκάστοτε σχολή, με προαπαιτούμενη, σε ορισμένες περιπτώσεις τη συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να περάσουν από συνέντευξη, ενώ μετά την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα, απαραίτητη είναι συνήθως και η συγγραφή μιας διπλωματικής εργασίας προκειμένου να γίνει η απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου.

Ας δούμε αναλυτικά τα μεταπτυχιακά προγράμματα που υφίστανται στις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων:

Μεταπτυχιακά στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις Σχολές Αστυνομίας στην Ελλάδα: Τα μεταπτυχιακά προγράμματα

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμικο Plymouth χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διάρκειας ενός έτους στην Εφαρμοσμένη Στρατηγική και τη Διεθνή Ασφάλεια (Applied Strategy and International Security ). Η διάρκεια της φοίτησης είναι ένας χρόνος πλήρους ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μερικής φοίτησης και δικαίωμα παρακολούθησης έχουν οι εν ενεργεία σπουδαστές και οι απόφοιτοι παλαιότερων εκπαιδευτικών σειρών. Τα απαιτούμενα δίδακτρα ορίζονται στο site του Πανεπιστημίου του Plymouth: https://www.plymouth.ac.uk/courses/postgraduate/ma-applied-strategy-international-security

Η Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου σε συνεργασία με τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, χορηγούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (Master of Arts in International Relations and Security). Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος: http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6311

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν ιδρύσει δύο αυτοχρηματοδοτούμενα Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας δύο ετών έκαστο, στην Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση και στη Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering). Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα έχουν οι Αξιωματικοί όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε δύο πολύ αξιόλογα αντικείμενα, αποκτώντας ένα ισχυρό τίτλο σπουδών. Μπορείτε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ: http://www.sse-tuc.edu.gr/web/guest/sse-tuc/-/asset_publisher/fg7cAGQgjEIB/content/%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD;jsessionid=857B00F41263393D1483EBAA441CBF35?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sse-tuc.edu.gr%2Fweb%2Fguest%2Fsse-tuc%3Bjsessionid%3D857B00F41263393D1483EBAA441CBF35%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fg7cAGQgjEIB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και η Σχολή Εθνικής Άμυνας συνεργάζονται για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας (Master of Arts in Strategic Security Studies). Η διάρκεια του προγράμματος είνα τρία εξάμηνα και τα δίδακτρα που απαιτούνται αγγίζουν τα 2.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα εντάσσονται Μεταπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές της ΣΕΘΑ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες για τις προυποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής μπορείτε να βρείτε εδώ: http://setha.army.gr/el/news/prokiryxi-programmatos-metaptyhiakon-spoydon-akadimaikoy-etoys-2015-2016-fek-v-3023-07-11-2014

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το – μοναδικό για τα παγκόσμια δεδομένα- Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι από δύο ως τρία εξάμηνα, αναλόγως του αν θα διεξαχθεί διατριβή. Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.900 ευρώ, ενώ παρέχονται υποτροφίες στους δύο πρώτους υποψηφίους με τα υψηλότερα μόρια και στους δύο αποφοίτους με την υψηλότερη βαθμολογία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://postgrad.pe.uth.gr/militaryfitness/

Όσον αφορά τις υποτροφίες για τη συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα, αυτές μπορουν να εξασφαλισθούν από τους ακόλουθους Οργανισμούς και Ιδρύματα:

Από το ίδρυμα Hellenic War Risk Association: http://www.hellenicwarrisks.com/

Από το ίδρυμα Ωνάση: http://www.onassis.org/scholarships-greeks.php

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!