Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Μέρος Α′):
Θεωρητικές Επιστήμες

της Αδαμαντίας Κωνσταντάρα

Ήρθε μετά από τέσσερα συν ένα με δύο χρόνια παράτασης των προπτυχιακών σπουδών σου, η πολυπόθητη ώρα που θα παραλάβεις το πτυχίο στα χέρια σου! Το κρατάς και σκέφτεσαι το ακριβώς επόμενό σου βήμα… Κατακλύζεσαι από πληροφορίες, γνωρίζοντας  πολύ καλά ότι η επιλογή ενός καλού μεταπτυχιακού αποτελεί  μονόδρομο,  πρώτα από όλα για να εξειδικευτείς, δεύτερον να διευρύνεις τις επιστημονικές σου γνώσεις και τρίτον, να γίνεις ανταγωνιστικός/ή στην αγορά εργασίας!

Το citycampus.gr, θα είναι δίπλα σου σε αυτή τη προσπάθεια, με τον παρακάτω ενδεικτικό-χρηστικό οδηγό για τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Θεωρητικών Επιστημών, τα οποία προσφέρονται από τα δύο μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα  της χωράς: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) & το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νομικές Επιστήμες 

Τίτλοι προγραμμάτων
 • Αστικό Δίκαιο (Civil Law)
 • Δημόσιο Δίκαιο (Public Law)
 • Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιες Πολιτικές (Public Law – Public Policies)
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (International and European Studies)
 • Εμπορικό Δίκαιο (Business Law)
 • Ιδιωτικό Διεθνές ΔίκαιοΔίκαιο Διεθνών Συναλλαγών & Συγκριτικές Νομικές Σπουδές (International Private Law, Law of International Business Transactions & Comparative Legal Studies)
 • Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου (History, Sociology and Philosophy of Law)
 • Ποινικές Επιστήμες (Criminal Law and Criminology)
 • Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο (Civil Procedure & Labour Law)

Λήξη προθεσμίας: 31/08/2018, Δίδακτρα: 1200 €, Περίοδος φοίτησης: 2 εξάμηνα

Δείτε τα προγράμματα εδώ!

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία

Τίτλος προγράμματος: Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία- Εφαρμογές

Λήξη προθεσμίας: 28/09/2018, Δίδακτρα: Δωρεάν, Περίοδος φοίτησης: 4 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τίτλος Προγράμματος: Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση

Λήξη προθεσμίας: 07/09/2018, Δίδακτρα: Δωρεάν, Περίοδος φοίτησης: 4 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος: Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση και Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής

Λήξη προθεσμίας: 14/09/2018, Δίδακτρα: 2100 , Περίοδος φοίτησης: 3 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος: Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση

Λήξη προθεσμίας: 07/09/2018, Δίδακτρα: 1.600 €, Περίοδος φοίτησης: 4 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τίτλοι προγραμμάτων:

 • Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Από την απώτατη προϊστορία έως την  ύστερη αρχαιότητα.
 • Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης

Λήξη προθεσμίας: 10/09/2018, Δίδακτρα: Δωρεάν, Περίοδος φοίτησης: 4 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Τίτλος Προγράμματος: Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Λήξη προθεσμίας: 28/09/18, Δίδακτρα: 600 €, Περίοδος φοίτησης: 4 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Τίτλος Προγράμματος: Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας

Λήξη προθεσμίας: 25/09/18, Δίδακτρα: 5.100 €, Περίοδος φοίτησης: 3 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Παιδαγωγικές Επιστήμες

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία & Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ & το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρονικών-Μηχανικών Τ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τίτλος Προγράμματος: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση (Διιδρυματικό)

Λήξη προθεσμίας: 04/09/18, Δίδακτρα: 3.200 €, Περίοδος φοίτησης: 4 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Τμήμα Ψυχολογίας

Τίτλος Προγράμματος: Σχολική Ψυχολογία

Λήξη προθεσμίας: 31/08/18, Δίδακτρα: 2.400€ / 1.800€ (ανάλογα την κατεύθυνση), Περίοδος φοίτησης: 4 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ) & Νηπιαγωγών Δυτικής Μακεδονίας

Τίτλος Προγράμματος: Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (Διιδρυματικό)

Λήξη προθεσμίας: 07/09/18, Δίδακτρα: 2.800 €, Περίοδος φοίτησης: 4 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Τίτλος Προγράμματος: Νομική και Διοικητική Επιστήμη

Κατευθύνσεις: α) Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση, β) Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία, γ) Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ 

Λήξη προθεσμίας: 14/09/18, Δίδακτρα: Δωρεάν, Περίοδος φοίτησης: 3 εξάμηνα

Δείτε τα προγράμματα εδώ, εδώ και εδώ!

Κοινωνικές Επιστήμες

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τίτλος Προγράμματος: Κοινωνιολογία

Λήξη προθεσμίας: 2/08/2018, Δίδακτρα: Δωρεάν, Περίοδος φοίτησης: 4 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τίτλος Προγράμματος: Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

Λήξη προθεσμίας: 11/09/2018, Δίδακτρα: Δωρεάν, Περίοδος φοίτησης: 4 εξάμηνα

Δείτε τo πρόγραμμα εδώ!

Συνολικά τo citycampus.gr, σου παρουσίασε ενδεικτικά 24 ενεργά μεταπτυχιακά προγράμματα. Πριν, ωστόσο, λάβεις την τελική απόφαση για το μεταπτυχιακό, αποστέλλοντας την αίτηση σου, οφείλεις να ενεργήσεις  επιστημονικά, πραγματοποιώντας και τη δική σου διεξοδική προσωπική έρευνα!

Μην ξεχνάς ότι η επιλογή του μεταπτυχιακού είναι ο δρόμος της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας ή ακόμη καλύτερα η ανεύρεση και η εξέλιξη του εαυτού σου.

Καλή τύχη!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!