εγγραφές πρωτοετών

Από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές πρωτοετών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2014 – 26 Σεπτεμβρίου 2014. Το ίδιο διάστημα θα γίνουν και οι εγγραφές ειδικών κατηγοριών.

Οι εγγραφές πρωτοετών μπορούν να γίνουν είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από αυτούς.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στις εγραφές πρωτοετών είναι τα εξής:

1. Αίτηση (δίνεται από το εκάστοτε τμήμα φοίτησης).

2. Τίτλος απόλυσης από Λύκειο ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό. Ζητείται ευκρινές φωτοαντίγραφο.

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι εγγραφόμενοι να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.

5. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι επιτυχόντες των εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης. Για τη μεταφορά θέσης θα ακολουθήσει σχετικό Δελτίο Τύπου.

Καλή αρχή!!