ΔΠΜΣ: Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών 

της Μυρτώς Ζάρα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και πιο συγκεκριμένα τα τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, καθώς και το Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προκύρηξαν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με όνομα: “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η ολοκληρωση του ΔΠΜΣ θα προσφέρει στον/στην συμμετέχοντα/συμμετέχουσα τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, καθώς και τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση εντός του προγράμματος. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι εστιασμένο σε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και παιδαγωγικής.

Λίγα λόγια για τα Ιδρύματα

Το Π.Α.Δ.Α ιδρύθηκε το 2018, μετά από συγχώνευση του ΤΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα και του ΤΕΙ Αθήνας. Λειτουργεί με σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές συνολικά 27 τμήματα και περίπου 52 χιλιάδες προπτυχιακούς και 1.150 μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και 210 υποψήφιους διδάκτορες. Είναι πλέον το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα στον τομέα του αριθμού φοιτητών. Συνεργάζεται αδιάκοπα με εγχώρια αλλά και ξένα τμήματα για τη βελτιστοποίηση του επιπέδου των σπουδών και παρέχει εκπαίδευση αναγνωρισμένη στην αγορά εργασίας.

Η Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. ιδρύθηκε το 2002 στην Αθήνα, ως διάδοχος της προγενέστερης Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ) που λειτουργούσε από το 1959 στην αναπτυσσόμενη, μεταπολεμική Ελλάδα. Από το 2005 διεξάγει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αυτοδύναμων ή σε συνεργασία με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στεγάζεται στο Μαρούσι και αποτελείται από:

 • το Παιδαγωγικό τμήμα,
 • τα τμήματα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων,
 • τα τμήματα Μηχανολόγων και Πολιτικών Μηχανικών.

Διατηρεί επεκτάσεις και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Βόλο, Ρόδο/Νοτίο Αιγαίο, Μυτιλήνη/Βόρειο Αιγαίο και Κοζάνη/Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Λιβαδειά/Στερεά Ελλάδα.

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε οποιονδήποτε πτυχιούχο επιθυμεί να εργαστεί στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Παρέχει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους, καθώς και επάρκεια γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των κατευθύνσεων της Προσχολικής Αγωγής ή της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει διάρκεια φοίτησης τεσσάρων εξαμήνων, εκ των οποίων τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν κοινά μαθήματα και το τρίτο εστιάζει στην επιλεγμένη κατεύθυνση. Στο τέταρτο, ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα εκπονεί την πρακτική του άσκηση και τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά αλλά και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Κόστος παρακολούθησης

Το κόστος παρακολούθησης ορίζεται στα 3.500 ευρώ, τα οποία δύναται ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα να υποβάλλει εφάπαξ, ή ως 950 ευρώ με την εγγραφή και το υπόλοιπο ποσό σε τρεις δόσεις των 850 ευρώ με την αρχή κάθε εξαμήνου ή σε δεκατέσσερις άτοκες δόσεις των διακοσίων πενήντα ευρώ με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Αριθμός εισακτέων και κριτήρια επιλογής

Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να φτάσει ως και τα ενενήντα άτομα και μπορεί να συμπεριλάβει αποφοίτους όλων των τμημάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και αντίστοιχων και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Οι τελειόφοιτοι δικαιούνται να υποβάλουν άιτηση αν έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου. Για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών και φοιτητριών, λαμβάνεται υπόψιν η συνέντευξη με την ειδική αξιολογική επιτροπή και ο φάκελος υποψηφιότητάς τους.

Προθεσμία αιτήσεων και κατάλογος απαραίτητων δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις οφείλουν να υποβληθούν από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2020 ως την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 και να περιλαμβάνουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας.
 • Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (με αναγνώριση ισοτιμίας για ΑΕΙ της αλλοδαπής).
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος θα εξηγεί γιατί στοχεύει στο να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ, θα αναλύει τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά του και την μέχρι τώρα επαφή του με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος ή την επαγγελματική του εμπειρία πάνω σε αυτά.
 • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας, εφόσον υπάρχει.
 • Δύο Συστατικές Επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
 • Διπλωματική/πτυχιακή εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).

Αποστολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

 1. Ηλεκτρονική υποβολή μέσω της πλατφόρμας στην διεύθυνση και ταυτόχρονη ανάρτηση του Βιογραφικού Σημειώματος και του βασικού Τίτλου Σπουδών του υποψηφίου. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορούν να προσκοµιστούν στη γραμματεία του προγράμµατος έως και τη διαδικασία συνέντευξης (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή και εντύπως, ύστερα από σχετική επικοινωνία).
 2. Ταχυδρομικά, μέσω συστηµένης επιστολής.
 3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secedutech@uniwa.gr.
 4. Αυτοπροσώπως η μέσω εκπροσωπου, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, παρατίθεται η σχετική προκύρηξη.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!