διδακτορικό δίπλωμα Παν. Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διδακτορικό δίπλωμα στην σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων

της Ευανθίας Νικολάου

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοίνωσε τη δυνατότητα που προσφέρει σε υποψηφίους που το επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διδακτορική διατριβή σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων.

Βασικά σημεία και υποβολή υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας δίνεται στους κατόχους Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου. Αν δεν έχεις Δ.Μ.Σ. μπορεί να γίνεις δεκτός εφόσον έχεις:

  • Επιστημονικό ή επαγγελματικό έργο εγνωσμένης ποιότητας
  • Επιστημονική δημοσίευση
  • Ευρεσιτεχνία εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου

Σε αυτήν την περίπτωση, υποχρεούσαι να περατώσεις οργανωμένο κύκλο επιπλέον μαθημάτων που θα ορισθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Ιδρύματος.

Ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος: Τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής είναι τα επτά (7) έτη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μ.Σ.Π.Σ. Σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή (CDROM) στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολυτεχνική Σχολή-Τμήμα Μ.Σ.Π.Σ.

Κωνσταντινουπόλεως 1, 84100 Ερμούπολη Σύρος

Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας: Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018.

Για την αίτηση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα γνωστικά αντικείμενα της διδακτορικής διατριβής μπορείς να ενημερωθείς από τη σχετική προκήρυξη του Τμήματος.

Επιλογή υποψηφίων

Η μελέτη των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η επιτροπή έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος σύμφωνα με τη συνάφεια του αντικειμένου έρευνας των υποψηφίων, ανά κατηγορία αιτήσεων. Έπειτα πραγματοποιείται συνέντευξη στους υποψηφίους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής τσέκαρε το ίδιο link.

 Παρόλα αυτά, για ακόμη περισσότερες πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς στη Γραμματεία ΠΜΣ (Πληροφορίες: Καλημέρης Κωνσταντίνος, τηλ: 2281097105)

Καλή τύχη σε όλους!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!