Υποτροφία Master Mind

Υποτροφία Master Mind για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Βέλγιο

της Μαρίας Λεβαντή

Προκήρυξη 

Η Φλαμανδική Κοινότητα παρέχει ετησίως υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Φλάνδρα και τις Βρυξέλλες μέσω του Master Mind Scholarship Programme. Η Υποτροφία Master Mind διαθέτει  επιχορήγηση 8.200 ευρώ και απαλλαγή διδάκτρων σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τα έξοδα των επιτυχόντων των υποτροφιών αφορούν μόνο τα τέλη εγγραφής. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε δόσεις και καλύπτει τα έξοδα διαμονής, τις ασφάλειες και ένα σημαντικό ποσό των εξόδων διαβίωσης. Για το δικαίωμα διεκδίκησης υποτροφίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πρωτίστως να έχουν υποβάλει αίτηση φοίτησης στη λίστα των πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών.  Την τρέχουσα περίοδο, γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους φοιτητές του HOGENT University of Applied Sciences and Arts.

Προϋποθέσεις υποψηφίωνΥποτροφία Master Mind

Στο πρόγραμμα Master Mind για μεταπτυχιακές σπουδές γίνονται καταρχήν δεκτοί υποψήφιοι οποιασδήποτε εθνικότητας, που έχουν κάνει αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Οι δικαιούχοι της υποτροφίας πρέπει:

  • Να έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις (Mέσο όρο GPA 3.5/4.0)
  • Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (C1). Συγκεκριμένα, απαιτείται ο ελάχιστος βαθμός του 7.0 στο IELTS και του 94 στο TOEFL, ή αντίστοιχη βαθμολογία σε άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που να γίνεται δεκτό από το πανεπιστήμιο υποδοχής.

Για το University of Applied Sciences and Arts, γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων με ελάχιστο επίπεδο αγγλικών B2. Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα.

Υποτροφία Master MindΔιαδικασία υποβολής αίτησης

  1. Σαφής έλεγχος των αιτούντων σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για την  υποβολή αίτησης και εάν το Φλαμανδικό ίδρυμα της επιλογής τους συμμετέχει στις συγκεκριμένες υποτροφίες Master Mind
  2. Υποβολή αίτησης μεταπτυχιακών σπουδών στο πανεπιστήμιο επιλογής.
  3. Το ίδρυμα υποδοχής επιλέγει πρωτίστως τις αιτήσεις
  4. Το ίδρυμα υποδοχής ξεκινά τη διεργασία αίτησης για την Υποτροφία Master Mind δημιουργώντας το αρχείο της αίτησής στην εφαρμογή Mobility-Online.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε από το Mobility-Online που τους ειδοποιεί ότι προεπιλέχθηκε η αίτησή τους για υποτροφία Master Mind.
  6. Οι υποψήφιοι εγγράφονται στην εφαρμογή Mobility-Online και συμπληρώνουν το αρχείο της αίτησής τους.
  7. Το ίδρυμα υποδοχής επικυρώνει και υποβάλλει το συμπληρωμένο αρχείο αίτησης στο εργαλείο Mobility-Online πριν από τις 30 Απριλίου 2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους υποψήφιους φοιτητές του HOGENT University of Applied Sciences and Arts έχει διάρκεια έως και τις 30 Απριλίου του 2021. Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της προκήρυξης.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,  ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!