Της Ναταλίας Σκαλκογιάννη*

Τον περασμένο Μάιο, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο on-line workshop “Soft Skills for Success”  της Αναστασίας Αδάμ που συνδιοργανώθηκε από τη Διάδραση και το citycampus.gr ως υπότροφος από την Ethelon και η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ θετική.

Μέσα από εννέα διαδικτυακές συναντήσεις με την δημιουργό και συντονίστρια του on-line workshop Αναστασία Αδάμ και μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα εκπαιδευόμενων, είχα την ευκαρία να αναπτύξω τις κοινωνικές μου δεξιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο.

Το on-line workshop δεν εστιάζει απλά στην μετάδοση γνώσεων σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες και τη σημασία τους αλλά και στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές ασκήσεις. Πιο συγκεκριμένα μέσα από παρουσιάσεις, βίντεο και συζητήσεις μπορέσαμε κατά τη διάρκεια του on-line workshop να εμβαθύνουμε στο θέμα των κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις δεξιότητες συμμετέχοντας σε βιωματικές ασκήσεις με τις υπόλοιπες συμμετέχουσες. Το στοιχείο της αλληλεπίδρασης και της ενεργής συμμετοχής κατά τη διάρκεια του workshop πιστεύω πως είναι και ένα από τα πιο σημαντικά του πλεονεκτήματα, καθώς μ’ αυτό τον τρόπο ο “χώρος” του on-line workshop μετατρέπεται αυθόρμητα σε ένα χώρο “εξάσκησης” των κοινωνικών μας δεξιοτήτων.

Όσον αφορά το πώς βίωσα τα αποτελέσματα του on-line workshop, καθώς βρίσκομαι ήδη σε ένα εργασιακό περιβάλλον, μπόρεσα να συνειδητοποιήσω άμεσα πως οι κοινωνικές δεξιότητες καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εργασιακή απόδοση αλλά και τις εργασιακές σχέσεις. Δεξιότητες όπως η αυτογνωσία, η διεκδικητικότητα, η ανθεκτικότητα, η ευελιξία, η ενσυναίσθηση, η επίλυση προβλημάτων, μπορούν να μεταμορφώσουν πλήρως το πώς βιώνουμε την εργασία μας και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

Έτσι, στο τέλος του on-line workshop νιώθω πολύ πιο ενδυναμωμένη να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, βασιζόμενη όχι μόνο στις ακαδημαϊκές μου γνώσεις αλλά και στα soft skills που μπόρεσα να αναπτύξω.

Τέλος, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αποκόμισα από το on-line workshop είναι πως οι κοινωνικές δεξιότητες χτίζονται (καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας) μέσα από τη σχέση που έχουμε και αναπτύσσουμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους, γι’ αυτό και τελικά είναι και αυτές που καθορίζουν τόσο την επαγγελματική επιτυχία όσο και την προσωπική ευτυχία. Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι μια συνεχής διαδικασία και αυτό το on-line workshop ήταν για εμένα μια πολύ σημαντική εμπειρία μέσα στην πορεία ανακάλυψης και ενδυνάμωσης της επαγγελματικής μου ταυτότητας.

* Η Ναταλία Σκαλκογιάννη είναι Employee Volunteering Programs Intern στην Ethelon και διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης.