Σχολεία και Πανεπιστήμια δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών γνώσεων και δεξιοτήτων, των λεγόμενων Hard Skills.

Η αγορά εργασίας κατακλύζεται από αποφοίτους με ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις σε κάθε αντικείμενο.

Οι εργοδότες αναζητούν από τους πολλούς υποψηφίους τα άτομα εκείνα που θα ξεχωρίσουν λόγω της προσωπικότητάς τους, λόγω των Soft Skills.

Ανάμεσα στις ακαδημαϊκές σπουδές και την αγορά εργασίας υπάρχει ένα κενό.

Το κενό αυτό έρχεται να γεφυρώσει η εκπαίδευση στα Soft Skills.

Γίνε όχι απλό μέλος αλλά συνδιαμορφωτής της εξέλιξης και επιτυχίας της διάδοσης των κοινωνικών δεξιοτήτων στην κοινότητα.

  • Περιγραφή Θέσης

Συγκροτείται ομάδα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων soft skills στους φοιτητές και νέους.

Στόχος της ομάδας είναι η διεξαγωγή έρευνας στην «αγορά» και η συγκρότηση Marketing and Business Plan για την περαιτέρω συνειδητοποίηση της ανάγκης ανάπτυξης soft skills στους φοιτητές και νέους ανθρώπους, καθώς και για την ανεύρεση στρατηγικών partners.

Αυτή τη στιγμή αναζητούνται τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας.

  • Δραστηριότητες ομάδας

Έρευνα για τις ανάγκες της αγοράς

Κατάστρωση Marketing Plan (στρατηγικό και digital)

Κατάστρωση Blue Ocean Strategy Plan (innovation)

Κατάστρωση Business Model Plan

Ανεύρεση στρατηγικών partners

Επικοινωνία με partners

Προγραμματισμός και εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων

Διοργάνωση Events

Εξεύρεση λύσεων Fundraising

  • Οφέλη συμμετοχής στην ομάδα

Εκπαίδευση στην εκπόνηση έρευνας

Εκπαίδευση στην δημιουργία καινοτομίας μέσα από το εργαλείο του Blue Ocean Strategy

Εκπαίδευση στην εκπόνηση Marketing Plan

Εκπαίδευση στην εκπόνηση Business Model Plan

Ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων

Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων

Ανάπτυξη ικανοτήτων Human Resources Management

Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε στρατηγικούς τομείς της επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη ικανοτήτων συνέντευξης και recruitment

  • Δεξιότητες επιλέξιμων Intern

Δυναμική προσωπικότητα

Διάθεση για εξέλιξη στους τομείς που αναφέρθηκαν

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Δημιουργική σκέψη

Γνώση ξένης γλώσσας

Διαθεσιμότητα για ανάπτυξη soft skills

Διάθεση για εξέλιξη στον οργανισμό

  • Διάρκεια Internship – Χρόνος και Τρόπος συνεργασίας

Τετράμηνη Διάρκεια (χωρίς να υπολογίζεται ο θερινός μήνας διακοπών)

Τρίωρη ημερήσια απασχόληση για 5 ημέρες την εβδομάδα

Η συνεργασία προβλέπεται κυρίως on-line. Μπορεί να κανονιστούν και συναντήσεις δια ζώσης.

  • Προοπτικές Intern

Η συγκεκριμένη θέση Internship δίνει την ευκαιρία της εκκίνησης σε τομέα αιχμής.

Οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των συνεργατών του citycampus.gr είναι πολύ υψηλές, καθώς το citycampus.gr χαίρει αναγνώρισης  και κύρους στην αγορά εργασίας.

Στείλε το βιογραφικό σου στο info@citycampus.gr με την ένδειξη: Soft Skills Intern!