skills εργοδότες

Τι skills ζητούν οι εργοδότες

της Όλγας Κέφη

Η εύρεση υποψηφίων με τις κατάλληλες ικανότητες αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους εργοδότες. Αναζητούν πτυχιούχους που θα έχουν θετική συνεισφορά όταν ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας τους. Φυσικά, οι εργοδότες αναμένουν από τους υποψηφίους να κατέχουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή επάγγελμα. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες, εξετάζουν επίσης βασικές μη ακαδημαϊκές δεξιότητες και συμπεριφορές.

Πώς λοιπόν μπορεί να ξεχωρίσει ένας νέος απόφοιτος; Βάζοντας στο βιογραφικό του, αλλά και κατέχοντας, τα 10 παρακάτω skills που θέλουν οι εργοδότες!

Τα skills που ζητούν οι εργοδότες: Ομαδικότητα 

Ο καθένας σε μια εταιρεία έχει τον δικό του ρόλο να εκπληρώσει. Καθώς όμως εκτελεί τα καθήκοντα του, θα πρέπει να σέβεται τη δουλειά των άλλων, αφού ο στόχος για όλους είναι κοινός. Οι περισσότεροι απόφοιτοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε μια ομάδα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι εργοδότες θα αναζητήσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μπορούν να εργαστούν συλλογικά για ένα κοινό αποτέλεσμα, συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες γνώσεις και πόρους.

Κριτική σκέψη

Απαραίτητη δεξιότητα σε κάθε δουλειά, η κριτική σκέψη είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη όταν κάποιος βρίσκεται σε καταστάσεις στις οποίες έχει λίγες προηγούμενες γνώσεις ή εξειδίκευση, όπως είναι και η έναρξη της πρώτης μόνιμης εργασίας του. Πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργαστεί λογικά τις πληροφορίες που δίνονται και να τις αναλύει αποτελεσματικά ώστε να προσδιορίσει τι πρέπει να κάνει και πώς να προσεγγίσει την κάθε εργασία (task). Οι απόφοιτοι που έχουν ήδη αναπτύξει αυτή τη συνήθεια πιθανότατα θα ανταποκριθούν γρηγορότερα στις απαιτήσεις της πρώτης τους δουλειάς.

Problem Solving

Η επίλυση προβλημάτων ξεκινά με τον εντοπισμό του προβλήματος, την εξεύρεση λύσεων, την εφαρμογή αυτών των λύσεων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Δεδομένου ότι αυτή είναι μια δεξιότητα που είναι σημαντική για τους περισσότερους εργοδότες, είναι καλό να αναφέρεται ξεκάθαρα στο βιογραφικό ή στο cover letter. Για να βελτιώσει κανείς την ικανότητα του να επιλύει προβλήματα και πιθανές κρίσεις, θα πρέπει αρχικά να εξοικειωθεί με κοινά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στο αντικείμενο της δουλειάς του αλλά και να μαθαίνει συνεχώς από πιο έμπειρους υπαλλήλους.

Τα skills που ζητούν οι εργοδότες: Επικοινωνία

Αποτελεί μία από τις πιο βασικές δεξιότητες που μπορεί να κατέχει ένας υποψήφιος, αφού η αποτελεσματική επικοινωνία βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανές συγκρούσεις και ανεβάζει το ηθικό ολόκληρης της ομάδας. Μια άλλη πτυχή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που μπορεί να αναζητήσουν οι εργοδότες είναι οι διαπροσωπικές δεξιότητες, για τη δημιουργία σχέσεων και την αλληλεπίδραση με συναδέλφους ή με πελάτες. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος πτυχιούχος θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί καλά σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά.

Ηγετική ικανότητα

Στοιχεία των τελευταίων χρόνων, δείχνουν ότι οι ισχυρότερες ομάδες και οργανισμοί τείνουν να επιτρέπουν και να ενθαρρύνουν ενεργά κάθε μέλος τους να αναλάβει την ηγεσία σε διαφορετικά project. Ένας καλός “ηγέτης” χαρακτηρίζεται από ευελιξία και από την ικανότητά να προσαρμόζεται γρήγορα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι ηγετικές δεξιότητες είναι ιδιαίτερα περιζήτητες στην αγορά εργασίας, καθώς καθιστούν τον εργαζόμενο ικανό να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει κίνητρα, να ενθουσιάζει και να χτίζει σεβασμό.

Τα skills που ζητούν οι εργοδότες: Δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητα δεν αφορά μόνο τα “δημιουργικά επαγγέλματα”, όπως οι καλλιτέχνες και οι μουσικοί. Η δημιουργική σκέψη αναφέρεται στην ικανότητα να βλέπει κανείς τα πράγματα διαφορετικά και να βρίσκει νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων.  Πρέπει λοιπόν κανείς να ωθεί τον εαυτό του να σκεφτεί νεότερες, καλύτερες ιδέες και να μην συμβιβάζεται απλά με λύσεις που λειτουργούσαν στο παρελθόν.

Κίνητρο 

To “κίνητρο” ή αλλιώς motivation, είναι η κινητήριος δύναμη για να κυνηγήσει κανείς τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους. Όταν κάποιος έχει δυνατή αίσθηση κινήτρου είναι πιο πιθανό να ολοκληρώσει τις εργασίες που του ανατίθενται αλλά και να ανέλθει επαγγελματικά στον τομέα του.

Ευελιξία 

Η ευελιξία είναι μια σημαντική δεξιότητα που πρέπει να κατακτήσει κανείς, είτε αυτό σημαίνει να έχει την ικανότητα να ξεπερνά το άγχος, είτε απλά να προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές. Ευελιξία όμως χρειάζεται και γενικότερα στην καριέρα. Καθώς οι σταδιοδρομίες των περισσότερων ανθρώπων δεν ακολουθούν προβλέψιμα μονοπάτια, η ευελιξία κρίνεται απαραίτητη και με αυτόν τον τρόπο. Το να είναι κανείς ευέλικτος στην καριέρα του, σημαίνει ότι μπορεί να μάθει νέες δεξιότητες και να αναλάβει διαφορετικές ευθύνες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προαγωγές και περισσότερες δυνατότητες εξέλιξες.

Διαχείριση χρόνου 

Η διαχείριση χρόνου περιλαμβάνει τον κατάλληλο σχεδιασμό για την πιο αποδοτική κατανομή του χρόνου σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η ικανότητα ιεράρχησης και προγραμματισμού εργασιών δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να ολοκληρώσει περισσότερα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας το άγχος και οδηγώντας σε επιτυχή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του.

Τεχνικές δεξιότητες 

Οι τεχνικές δεξιότητες είναι οι ικανότητες και οι γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Συχνά σχετίζονται με εργασίες μηχανικής, τεχνολογίας πληροφοριών, μαθηματικών ή επιστημονικών εργασιών. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν γνώση γλωσσών προγραμματισμού, σχεδιαστικών προγραμμάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού ή εργαλείων. Πολλές τεχνικές δεξιότητες απαιτούν εκπαίδευση και εμπειρία για να κατακτηθούν και τυπικά είναι ένας τύπος hard skill.

Καθώς το εργασιακό περιβάλλον εξελίσσεται, αλλάζουν αντίστοιχα και οι απαιτήσεις των εργοδοτών από τους υποψήφιους εργαζόμενους. Ό, τι και να ζητούν ωστόσο οι εργοδότες, τα παραπάνω skills μπορούν να προσαρμοστούν σε όλα τα βιογραφικά και σε όλες τις θέσεις εργασίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!