Προκήρυξη Υποτροφιών Συν-Ένωσις 2021-2022

της Χριστίνας Τσίπη

Η Συν-Ένωσις είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της ναυτιλιακής κοινότητας, μέσω της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Σκοπός της να στηρίξει κοινωνικές ομάδες επηρεασμένες από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της χώρας μας.

Για αυτό θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 10 υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου και πλήρους μονοετούς φοίτησης για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδας.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1991 και έπειτα. Επίσης, πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος (ελληνικού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιπου της αλλοδαπής) με βαθμό 7,5 και άνω. Απαραίτητη είναι και η εξασφάλιση προσφοράς θέσης (conditional/unconditional) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους μονοετούς φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης το Φθινόπωρο του 2021. Τέλος, το ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 25.000 ευρώ, ενώ το οικογενειακό συνολικό δηλωθέν εισόδημα τα 50.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι θα χρειαστούν:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Αντίγραφο της προσφοράς θέσης από Ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο μεταφρασμένη και επικυρωμένη εφόσον δεν είναι διαθέσιμη στην αγγλική
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Πανεπιστημίου από το οποίο ο υποψήφιος απέκτησε το πτυχίο ή/και από εργοδότη
  • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους της οικογένειας καθώς και  του ίδιου του υποψηφίου εφόσον υποβάλλει

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι και τις 31/03/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση syn-enosis@syn-enosis.gr με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2021-2022. Για πληροφορίες μπορούν να καλούν στο 210 4291300 ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της υποτροφίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!