Τμήμα Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: PhD στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 

της Ελένης Πετεινού

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 και ανήκει στα νεότερα αλλά και τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, με 18 Τμήματα και 38 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα 30 χρόνια λειτουργίας του, έχει καταφέρει να αποκτήσει ανταγωνιστική παρουσία στον Ακαδημαϊκό χώρο με επιστημονική έρευνα διεθνούς εμβέλειας, υψηλές αξιολογήσεις και αξιοσημείωτη απορρόφηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας.

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με ημερομηνία ίδρυσης μόλις το 2000, αποτελεί το πρώτο και μοναδικό τμήμα ProductDesignEngineeringπου παράγει αποφοίτους στη χώρα μας. Αντικείμενό του είναι η σχεδίαση σύγχρονων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, με οδηγό τις νέες προσεγγίσεις στον τομέα της σχεδίασης, δίνοντας έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν εξασφαλίσει σημαντικές θέσεις στην αγορά εργασίας σε εταιρίες παραγωγής προϊόντων, designstudios και ερευνητικές ομάδες με συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα.

Διδακτορική Διατριβή: Γνωστικά αντικείμενα

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων υποβάλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, σε 22 ερευνητικούς τομείς με συναφές αντικείμενο:

 1. Τεχνολογίες διάχυτου υπολογισμού και επιστήμη δεδομένων στον “έξυπνο” τουρισμό. (Δαμιανός Γαβαλάς, Καθηγητής)
 1. Τεχνικές αλγοριθμικής βελτιστοποίησης με εφαρμογές στα πεδία του τουρισμού και της πολιτιστικήςκληρονομιάς. (Δαμιανός Γαβαλάς, Καθηγητής)
 1. Τεχνικές αλγοριθμικής βελτιστοποίησης στο πεδίο των ευφυών μεταφορικών συστημάτων. (Δαμιανός Γαβαλάς, Καθηγητής)
 1. Εικονική, ΜικτήκαιΕπαυξημένηΠραγματικότητα (Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality). (Σπύρος Βοσινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 1. Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (Digital Cultural Heritage). (Σπύρος Βοσινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 1. Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού (DigitalGames, SeriousGames). (Σπύρος Βοσινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 1. Μέθοδοι Συσχεδίασης στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου–H/Y (Codesignmethods in Human-ComputerInteraction, HCI). (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 1. Μοντέλα και Τεχνικές Αλληλεπίδρασης σε Φορητή Επαυξημένη Πραγματικότητα (Interaction Models/Techniques in Handheld/Mobile Augmented Reality).(Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 1. Ερευνητικές Προτάσεις στο ευρύτερο πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου–H/Y (Human-ComputerInteraction, HCI). (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 1. Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.(Δημήτρης Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 1. Σύνδεση θεμάτων που άπτονται της Διοίκησης Μαρκών με Διαδικασία Σχεδίασης.(Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 1. Πολυαισθητηριακός χαρακτήρας αντίληψης και ενίσχυσης των σχέσεων με τη Μάρκα. (Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 1. Από το “product- design” στο “branddesign” Μεθοδολογία – εργαλεία – μοντέλο. (Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 1. Σχεδιασμός κίνησης ομάδας ρομπότ σε περιβάλλοντα με εμπόδια. (Ηλίας Ξυδιάς, Επίκουρος Καθηγητής)
 1. Αυτόνομη εναέρια πλοήγηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους. (Ηλίας Ξυδιάς, Επίκουρος Καθηγητής)
 1. Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για τη δρομολόγηση και χρονικό προγραμματισμό οχημάτων. (Ηλίας Ξυδιάς, Επίκουρος Καθηγητής)
 1. Σύγχρονη Έντυπη Τέχνη με ψηφιακά μέσα (Παναγιώτης Κυριακουλάκος, Επίκουρος Καθηγητής)
 1. Ψηφιακή τριδιάστατη παραμετρική αναπαράσταση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς (3D parametric modeling of cultural heritage artifacts). (Φίλιππος Αζαριάδης-Τοπάλογλου, Καθηγητής)
 1. Προσθετική κατασκευή αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. (Βασίλης Μουλιανίτης, Επίκουρος Καθηγητής)
 1. Σχεδίαση διαδράσεων σε φορετές τεχνολογίες (wearabletechnologies). (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 1. Ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών για περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things)και ευφυών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (Dataanalytics). (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 1. Σχεδίαση διεπαφών χρήστη για την διαδραστική μηχανική μάθηση (InterfaceDesign for InteractiveMachineLearning) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την εκπόνηση της διατριβής ορίζεται στα 3 έτη, ενώ το μέγιστο στα 7 έτη από την ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
 • Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
 • Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Αγγλικής και Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνικής (για αλλοδαπούς υποψήφιους).
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες ΑΕΙ.
 • Αντίγραφα δημοσιευμένων και μη εργασιών που έχουν εκπονηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
 • Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (με πληροφορίες όπως: προτεινόμενο θέμα, σκοπός, επιμέρους στόχοι και μεθοδολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, ενδεικτική βιβλιογραφία, γλώσσα συγγραφής).

Υποβολή Δικαιολογητικών και πληροφορίες

Όσοι ενδιαφερόμενοι αναζητούν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του τμήματος (Πληροφορίες: Μαρία Ρούσου τηλ. 2281097082).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή, στη Γραμματεία του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:studies_msc@syros.aegean.gr μέχρι την καταληκτική προθεσμίαστις 31 Ιανουαρίου 2021.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!