Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: PhD στο Τμήμα  Πληροφορικής

της Ιωάννας Γιαννοπούλου

Το τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

Η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών:

  • Αίτηση υποψηφιότητας για το ΠΔΣ, στην οποία θα αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (Ελληνικά ή Αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής.
  • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
  • Για απόφοιτους της αλλοδαπής: Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίων/διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα έτη και τους τίτλους σπουδών.
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει κάποιο αποδεικτικό, η πιστοποίηση θα γίνεται με γραπτή εξέταση, η οποία περιλαμβάνει τη μετάφραση τεχνικού κειμένου στα ελληνικά.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Δυο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές (επιπλέον του προτεινόμενου επιβλέποντα).
  • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
  • Σύντομη έκθεση ερευνητικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων. Σε αυτή πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές.
  • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι θα συνέβαλλε στην πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση του.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν  στη γραμματεία του τμήματος ή στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος (https://www.cs.uoi.gr/) όπου υπάρχει κι ο κανονισμός των διδάκτρων.

Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα

τηλ.: 26510-07213

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!