Πανεπιστήμιο Πατρών: PhD στο Τμήμα Λογοθεραπείας

του Στέλιου Αμπατζίδη

Το Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης της Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών δίνει τη δυνατότητα σε υποψήφιους Διδάκτορες να πραγματοποιήσουν τις Διδακτορικές τους Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η έρευνα των υποψηφίων μπορεί να αφορά οποιονδήποτε κλάδο έρευνας επιθυμούν ή επιστημονικό θεματικό πεδίο του Τμήματος αυτού ή σε σχέση με άλλες επιστήμες. Τελικό στάδιο των Διδακτορικών Σπουδών είναι η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.

Τμήμα Λογοθεραπείας: Απαραίτητα Προσόντα

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/τριών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
 • Επιτυχής παρουσίαση της πρότασης διδακτορικής διατριβής σε τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά για τις διδακτορικές σπουδές:

 • Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που περιλαμβάνει τον προτεινόμενο τίτλο διδακτορικής διατριβής, τη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής (Ελληνικά ή Αγγλικά), και τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Προσχέδιο/πρόταση διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που θα περιλαμβάνει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες. Το μέγεθος θα πρέπει να κυμαίνεται στις 2.500 λέξεις
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού)
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων)
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Α.Ε.Ι. (Α’ βαθμίδας, αναπληρωτών ή επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων) σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική. Το περιεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό και γνωστοποιείται μόνο στις αρμόδιες επιτροπές του Τμήματος.
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει. Η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, μπορεί να εξειδικεύσει/τροποποιήσει περαιτέρω τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διδακτορικού προγράμματος.

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης, που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, που θα αναφέρει πως θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης, μόλις αυτή εκδοθεί.

Διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικών Σπουδών

Ο υποψήφιος Διδάκτορας καλείται να εκπονήσει τις Διδακτορικές του Σπουδές όχι σε λιγότερο από τρία έτη. Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης των Διδακτορικών Σπουδών ανέρχεται σε επτά έτη. Επίσης, οι υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αναστολή της φοίτησής τους με αιτιολογημένη αίτηση έως και δύο έτη.

Δικαιώματα υποψηφίων Διδακτόρων

 • Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχονται δωρεάν.
 • Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές, που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους κανονισμούς. Μέχρι και πέντε έτη, μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
 • Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων, τις προϋποθέσεις αποδοχής, τους όρους και υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, τις διαδικασίες επίβλεψης και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών  κ.α. μπορείτε να συμβουλευτείτε το ΦΕΚ έγκρισης του κανονισμού ΔΔ του Τμήματος εδώ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, τα δικαιολογητικά τους, καθώς και τις συστατικές τους επιστολές, σε μορφή pdf στην αντίστοιχη πλατφόρμα, έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Για τις αιτήσεις καθώς και για τον τρόπο δόμησης των συστατικών επιστολών,  οι υποψήφιοι μπορούν να παραπεμφθούν εδώ και εδώ

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!