ΟΠΑ Διδακτορική Διατριβή

PhD στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας (ΟΠΑ)

της Δέσποινας Μέγγιου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί το μακροβιότερο πανεπιστήμιο της χώρας στον τομέα των οικονομικών. Φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας. Απασχολεί φοιτητές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, περιλαμβάνοντας αρκετούς τομείς με τους οποίους μπορούν να καταπιαστούν οι φοιτητές. Επιπλέον, το πανεπιστήμιο πέρα από την εκπαιδευτική κατάρτιση που παρέχει, υποστηρίζει δράσεις στήριξης για τους φοιτητές και  συμβάλει στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των φοιτητών.

Ως γνωστόν οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος σηματοδοτούν το νέο ακαδημαϊκό ξεκίνημα. Εν όψει, λοιπόν, του νέου αυτού ξεκινήματος, το τμήμα μάρκετινγκ και επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει θέσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος τόσο από ιδρύματα της ημεδαπής η ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας: Διδακτορική Διατριβή

Ο τομέας του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας του ΟΠΑ όντας ένας αρκετά εκτεταμένος τομέας, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έρευνας με το οποίο μπορούν να απασχοληθούν οι υποψήφιοι διδάκτορες. Πιο συγκεκριμένα, τα προτεινόμενα πεδία έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω.

 1. Αλλαγές στον Εργασιακό Χώρο
 2. Ανάλυση και Σχεδιασμός Δικτύων Εφοδιασμού
 3. Αναλυτική και Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Αρχιτεκτονική των Επιλογών και Συμπεριφορά Καταναλωτή
 5. Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
 6. Διαφήμιση και Επικοινωνία
 7. Διεθνές Μάρκετινγκ
 8. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 9. Διοίκηση Ποικιλίας στον Κλάδο του Λιανικού Εμπορίου
 10. Επιχειρησιακή Αναλυτική και Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 11. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 12. Επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο
 13. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινο Μάρκετινγκ
 14. Θέματα Φύλου σε Οργανισμούς Έντασης Γνώσης
 15. Καταγραφή, Μέτρηση και Διαχείριση Εμπειρίας Πελάτη
 16. Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 17. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 18. Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά
 19. Οργανωσιακή Σιωπή
 20. Πολυ-καναλικό Μάρκετινγκ
 21. Συμπεριφορά Καταναλωτή στα Ψηφιακά Μέσα και Ενέργειες Μάρκετινγκ, αποτελεσματικότητα των μέσων και ενεργειών αυτών
 22. Σχεδίαση Διαδικτυακών Ιστοχώρων και Εμπειρία Χρήστη
 23. Τιμολόγηση
 24. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 25. Ψυχολογία του Καταναλωτή
 26. Servicescapes

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας: Απαραίτητα Έγγραφα

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 3. Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία.
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Αναλυτική Βαθμολογία.
 5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2.
 6. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική. Οι συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς ελληνικών ή αλλοδαπών ιδρυμάτων θα πρέπει να σχολιάζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα του υποψηφίου.
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
 8. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, κλπ.
 9. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.

Είναι αυτονόητο πως οποιοδήποτε έγγραφα το οποίο εμπλουτίζει το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου αναφορικά με το ερευνητικό και επιστημονικό τομέα μπορεί να προστεθεί, έτσι ώστε να συνυπολογιστεί.

Υποχρεωτικό προσχέδιο

Αναφορικά με την διδακτορική διατριβή την οποία θέλει να εκπόνηση ο υποψήφιος, οφείλει να προσκομίσει προσχέδιο το οποίο να περιλαμβάνει :

 • Τον τίτλο του προτεινόμενου θέματος της διατριβής.
 • Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος διδακτορικής διατριβής.
 • Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων (των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων ή προβλημάτων στα οποία θα απαντήσει, ή και των ειδικότερων υποθέσεων τις οποίες θα υποβάλλει σε έλεγχο).
 • Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
 • Πρόταση της ερευνητικής μεθοδολογίας που πρόκειται να ακολουθηθεί.
 • Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος.
 • Ενδεικτική βιβλιογραφία.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το προσχέδιο της διδακτορικής έρευνας είναι απαραίτητο περιεχόμενο της αίτησης. Δίχως αυτό δεν γίνεται αποδεκτή. Για αυτό το λόγο, οι υποψήφιοι οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με τον προτεινόμενο υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Στον παρακάτω ιστότοπο, δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για το επιστημονικό πεδίο με το όποιο απασχολούνται τα μέλη Δ.Ε.Π .

Όσο αφορά τους υποψηφίους της αλλοδαπής, οφείλουν να καταθέσουν το πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η καταλυτική ημερομηνία μέχρι την οποία οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους είναι: 30/10/2020. 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!