ανθρώπινα δικαιώματα

Κοινό Διδακτορικό: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση από το Παν. Λευκωσίας

της Μυρτώς Ζάρα

Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Πάδοβας, του Ζάγκρεμπ και του Δυτικού Σίδνεϊ δημοσίευσε ανακοίνωση επιλογής για εισαγωγή στο Κοινό Διδακτορικό “Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση”. Η προκήρυξη αναφέρεται σε μία θέση με πλήρη χρηματοδότηση και μία θέση χωρίς χρηματοδότηση από υποτροφία. Ο υποψήφιος πρέπει να διευκρινίζει αν υποβάλλει αίτηση για μία από τις δύο ή και τις δύο θέσεις.

Στόχος και συνεργαζόμενα πανεπιστήμια

Πρόκειται για ένα τριετές κοινό ακαδημαϊκό πρόγραμμα από τα Πανεπιστήμια της Αυστραλίας, της Κροατίας, της Κύπρου και της Πάδοβας. Το ντοκτορά στοχεύει στη διαμόρφωση ερευνητών με διεπιστημονικό προφίλ και περιλαμβάνει τη διδασκαλία, την έρευνα και την εκπαίδευση στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Καλύπτει τις νομικές, πολιτικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές και οικονομικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες από διαφορετικά μέρη της Γης. Η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι τα αγγλικά. Το ενδιαφερόμενο άτομο καλείται να διεκπεραιώσει έρευνα, να παρακολουθήσει μαθήματα και να κάνει πρακτική στο Πανεπιστήμιο αρχικής εισαγωγής του, αλλά πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο σε ένα ή και περισσότερα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.

Απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις

  1. Ακαδημαϊκή πιστοποίηση, στον τομέα της νομικής, της πολιτικής και των διεθνών σχέσεων, των Ευρωπαϊκών σπουδών, της δημόσιας διοίκησης ή κάποιου σχετικού αντικειμένου.
  2. Τα έντυπα της αίτησης για την εισαγωγή στο πρόγραμμα, με γενικές πληροφορίες και ένα σύντομο βιογραφικό για το αιτούμενο άτομο.
  3. Δύο συστατικές επιστολές. Τουλάχιστον η μια θα πρέπει να προέρχεται από ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο έχει ολοκληρώσει σπουδές το αιτούμενο άτομο.
  4. Proficiency στην αγγλική γλώσσα (IELTS ή TOEFL) εάν δεν προέρχεται από αγγλόφωνη χώρα
  5. Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)

Διεξαγωγή του προγράμματος “Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση”

Ο/η διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να διευκρινίσει σαφώς αν αιτείται για μία από τις δύο θέσεις ή και για τις δύο. Στη συνέχεια των σπουδών του/της, πρέπει να συντάξει μία αναφορά με θέμα τις δραστηριότητες και την έρευνα που ολοκλήρωσε και τη διδακτορική του/της διατριβή και να την παρουσιάσει στο αρμόδιο όργανο. Η διαδικασία αυτή περατώνεται στο τέλος κάθε έτους. Το αρμόδιο σώμα θα αποφασίσει αν ο/η φοιτητής/τρια θα συνεχίσει στο επόμενο έτος των σπουδών.

Η τελική εξέταση αποτελείται από μια συνέντευξη για τη διδακτορική διατριβή. Αν ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα απονεμηθεί το δίπλωμα “Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση” που θα περιλαμβάνει τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και τις υπογραφές των αντίστοιχων νομικών αντιπροσώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες, το ενδιαφερόμενο άτομο μπορεί να συμβουλευτεί την προκήρυξη του διδακτορικού προγράμματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!