Masters στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μέρος Β’ (Σάμος, Ρόδος, Σύρος)

του Γιάννη Λαγού

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 και αποτελείται από πέντε Σχολές και συνολικά δεκαεπτά Τμήματα, με πανεπιστημιακές μονάδες στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Σύρο και τη Λήμνο, συγκροτώντας ένα εκπαιδευτικό δίκτυο που καλύπτει όλους τους νομούς του Αιγαίου Πελάγους. Οι ρίζες του ιδρύματος ανάγονται στην ίδρυση του Ιωνικού Πανεπιστημίου Σμύρνης στις αρχές της δεκαετίας του 1920, εξαιτίας της ανεπάρκειας της Αθήνας ως μοναδικού κέντρου παιδείας του Ελληνισμού. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράματος του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά την ίδρυση του,  με 18 Τμήματα, 38 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θερινά Σχολεία και Μαθήματα Δια-βίου Μάθησης,  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο 

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων».

Το ΠΜΣ  παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σύνολο της σχεδιαστικής διαδικασίας η οποία ξεκινά από μια ιδέα μέχρι το τελικό λεπτομερές σχέδιο ενός προϊόντος και την τρισδιάστατη εκτύπωσή του. Γι’ αυτό το λόγο περιλαμβάνει κλάδους όπως: θεωρία και μεθοδολογία σχεδίασης, εργονομία, υλικά, μηχανική, καινοτομία στη σχεδίαση, μάρκετινγκ και αειφορία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν σχεδιαστικά προβλήματα από διαφορετικές οπτικές και να βρίσκουν καινοτόμες λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τον κύκλο ζωής, τη κατασκευαστική διαδικασία, τα υλικά και τις αλληλεπιδράσεις με τους χρήστες.

Οι βασικές θέσεις που μπορεί να καλύψει κάποιος απόφοιτος του ΠΜΣ είναι:

Θέσεις σε design studios με εμπλοκή σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων, από την ιδέα μέχρι το λεπτομερειακό σχεδιασμό και την ανάλυση.

Θέσεις σε εταιρείες που παράγουν προϊόντα από ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι υποδήματα, είδη διατροφής, κα.

Θέσεις σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Θέσεις σε ερευνητικές ομάδες με στόχο την εκπόνηση έρευνας και τη λήψη διδακτορικού διπλώματος στο χώρο της σχεδίασης.

Το ΠΜΣ αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και πρακτικές διδασκαλίας με αποτέλεσμα να απαιτείται μόνο 1 εβδομάδα ανά εξάμηνο φυσική παρουσία στη Σύρο.

Πληροφορίες επικοινωνίας: http://ipdi.aegean.gr/

Μεταπτυχιακά προγράμματα στη Σάμο 

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Ψηφιακή καινοτομία και νεοφυής επιχειρηματικότητα. Αντικείμενό του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μέσω της προσέγγισης των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: τεχνικές και στρατηγικές του ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρηματικά μοντέλα, ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο οργανισμό, ψηφιακά startups και ψηφιακές υπηρεσίες. Οι απόφοιτοι του θα αποκτήσουν σημαντικές, ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες για την εξέλιξη της καριέρας τους. Θα είναι σε θέση να σκέφτονται δημιουργικά και να επιχειρούν στοχεύοντας σε διεθνές κοινό και με προοπτικές εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης.

Πληροφορίες: https://msc.icsd.aegean.gr/innovation/

Το τμήμα Μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων λειτουργεί  το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων στον κρίσιμο αυτό χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σχετικά με μία πληθώρα μορφών πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν στους φορείς του δημόσιου τομέα. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα δημιουργικής και εποικοδομητικής συμμετοχής σε έργα ανάπτυξης διάφορων μορφών πληροφοριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου τομέα με διάφορους ρόλους.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 3.000 €, σε δύο δόσεις.

Πληροφορίες: https://msc.icsd.aegean.gr/egov/

Μεταπτυχιακά προγράμματα στη Ρόδο  

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε ποικίλα ζητήματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει γνώσεις σχετικά με την αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/ειδικές ανάγκες, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων παρεμβάσεων και συστημάτων υποστήριξης των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α

Πληροφορίες

Τηλ: 22410 99229, e-mail: pms.eidiki.agogi@aegean.gr

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική εποχή έως την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή».

Το ΠΜΣ στοχεύει:

α) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας των πολιτισμών της ανατολικής Μεσογείου

β) στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την κριτική επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και την ανάπτυξη της επιστημονικής μεθοδολογίας και των λειτουργικών εργαλείων για την διεξαγωγή έρευνας.

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι διδακτικά και το τρίτο αφιερώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ανά έτος.

Πληροφορίες: https://ema.aegean.gr/

Το τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και  λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης».

Στόχοι του Π.Μ.Σ.:

α) Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της κατάρτισης.

β)  Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης.

Πληροφορίες: https://nfel.aegean.gr/

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!