Πως να κάνεις μια online ανάλυση ανταγωνισμού

Πως να κάνεις μια online ανάλυση ανταγωνισμού

της Ελευθερίας Χασάπη

Αναμφισβήτητα κύριο μέλημα όλων των επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Βασικός παράγοντας στην κατεύθυνση αυτή είναι μια online ανάλυση του ανταγωνισμού. Συνιστά μια ατέρμονη διαδικασία που αφορά περισσότερους του ενός τομείς στρατηγικής. Η συγκέντρωση των εκάστοτε στοιχείων γίνεται σε πίνακες και η έμφαση δίνεται στη διαρκή επικαιροποίησή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στόχος σαφώς η βελτίωση και η μεγαλύτερη απόδοση της εκάστοτε επιχείρησης. Τα 5 βασικά σημεία στην ανάλυση κάθε ανταγωνιστή είναι τα εξής:

Τιμές ανταγωνισμού

Η τιμή των προϊόντων στην αγορά αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής του καταναλωτικού κοινού. Οι περισσότεροι επιλέγουν τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, κατόπιν αξιολόγησης και σύγκρισης των τιμών ομοειδών προϊόντων. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί ο ανταγωνιστής καθορίζει σημαντικά τα οφέλη της επιχείρησής του και ιδίως το κέρδος του. Βοηθητικά είναι, σε αυτήν την περίπτωση, site σύγκρισης τιμών αλλά και η φυσική πλοήγηση και έρευνα. Η γνώση των τιμών των ανταγωνιστών δεν σημαίνει βέβαια αντίστοιχη μείωση των τιμών όλων των επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε μακρυπρόθεσμα να οδηγήσει σε μελλοντική επιχειρηματική ζημιά.

Μερίδιο αγοράς

Πως να κάνεις online μια ανάλυση ανταγωνισμούΟι δραστηριοποιούμενοι στην αγορά εργασίας καλό είναι να γνωρίζουν ποιο “κομμάτι της πίτας των πωλήσεων” αντιστοιχεί στον καθένα. Τη γνώση αυτή την αποκτά κανείς μελετώντας τις συνολικές πωλήσεις μέσω των διαθέσιμων στοιχείων από εμπορικά επιμελητήρια και άλλους φορείς. Κομβικά είναι, επίσης, και τα στοιχεία που αντλεί κανείς από το διαδίκτυο. Αυτά αφορούν κυρίως τις αναζητήσεις των search terms που ενδιαφέρουν, ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της ενεργούς ζήτησης.

Ακολουθούμενη στρατηγική marketing

Αρκετές φορές η εικόνα που παρουσιάζει η επιχείρηση κάποιου ανταγωνιστή κρύβει ενδιαφέροντα στοιχεία και για τις υπόλοιπες. Μέσω της ανάλυσης της στρατηγικής marketing κάποιου ενδεχομένως αναδυθούν νέα κανάλια πωλήσεων, που μέχρι τώρα ήταν άγνωστα ή αδιάφορα για κάποιους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρόκειται για κανάλια ικανά να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Χρήσιμα εργαλεία για τους εν λόγω ενδιαφερόμενους είναι ιδίως το Facebook Ad Library. Εκεί κυριαρχεί η προβολή των πιο ενεργών ανταγωνιστικών διαφημιστικών ενεργειών σε Facebook και Instagram, καθώς και εργαλεία ανάλυσης όπως το Similar Web.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Πως να κάνεις μια online ανάλυση ανταγωνισμούΟι καταναλωτές προβαίνουν σε αγορά προϊόντων και επιλογή υπηρεσιών με βάση προσωπικά τους κριτήρια. Σε γενικές γραμμές, όμως, εστιάζουν σε συγκεκριμένους παράγοντες, όπως οι τιμές, η αξιοπιστία και το brand. Καταλήγουν λοιπόν, σε αυτό που είναι πιο ωφέλιμο για εκείνους. Στο πλαίσιο της ανάλυσης του ανταγωνισμού κρίσιμη είναι η ανάδειξη όλων των δεδομένων που κάνουν τους ανταγωνιστές κάποιου να προσελκύουν μεγαλύτερο τμήμα των καταναλωτών. Η περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων αυτών οδηγεί στη βελτίωση της θέσης και των υπόλοιπων επιχειρηματιών.

Website / Eshop

Αυτός που έχει επιτύχει προσέλκυση πλήθους καταναλωτών σίγουρα έχει επενδύσει σε μία καλή παρουσίαση των προϊόντων από το Website/E-shop του. Η σωστή διάρθρωση της όλης παρουσίασης των προϊόντων, τίτλων, περιγραφών και κειμένων σχεδόν πάντοτε αποδίδει τα μέγιστα. Ενδεικτικά, η έρευνα του συνόλου της εμπειρίας ενός πελάτη του ανταγωνιστή από την αρχική σελίδα έως την ολοκλήρωση της αγοράς. Επίσης, η χρησιμοποίηση εργαλείων υπολογισμού ταχύτητας (π.χ. Pagespeed insights) αλλά και online εργαλείων (π.χ. SEO Audit). Αυτά σε συνδυασμό με τη χρήση εργαλείων για τον έλεγχο των τεχνολογιών του ανταγωνιστή (π.χ. Builtwith) προσφέρει πληθώρα στοιχείων στους ενδιαφερόμενους.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!