ΝΕΟΝ

ΝΕΟΝ: 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

της Μαρίας Λεβαντή 

Δέκα υποτροφίες από τον ΝΕΟΝ 

Ο Oργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ θέτει τον πολιτισμό ως βασικό εργαλείο κοινωνικής εξέλιξης και έτσι υποστηρίζοντας ιδιώτες και οργανισμούς στην πραγματοποίηση των σχεδίων τους, επιθυμεί να αποτελέσει κινητήριος δύναμη των έργων τους. Για αυτό τον λόγο, εξασφαλίζει δέκα υποτροφίες σε νέους δημιουργούς και σπουδαστές. Οι 8 υποτροφίες αφορούν Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) στο ποσό των 10.000€. Οι υπόλοιπες 2 υποτροφίες θα δοθούν για ολοκλήρωση Σπουδών Διδακτορικού (Ph.D) εσωτερικού ή εξωτερικού στο ποσό των 10.000€ έκαστη.

ΝΕΟΝ

Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) σε:

α) Ιστορία της Τέχνης
β) Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies)
γ) εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts)

Σπουδές Διδακτορικού (Ph.D) εσωτερικού ή εξωτερικού στους εξής τομείς:

α) Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης
β) Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να στείλετε email στο grants@neon.org.gr. Ο ΝΕΟΝ δεν εξετάζει αιτήματα υποτροφιών εκτός του πλαισίου του ετήσιου Προγράμματος Υποτροφιών.

Προϋποθέσεις Υποβολής αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια

β) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος: Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 7,50/10,00 Γαλλικά Πανεπιστήμια: 15/20 Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2.1 Πανεπιστήμια Η.Π.Α., Καναδά: 2,8/4 Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,00/1 Πανεπιστήμια άλλων χωρών: ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ.  Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για το διδακτορικό πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζουν, συνδυαστικά με τα προηγούμενα και τα εξής: Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος: Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ: Άριστα. Γαλλικά Πανεπιστήμια: Très Bien Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2.1 Πανεπιστήμια Η.Π.Α., Καναδά: 3,5/4 Γερμανικά Πανεπιστήμια: 1,5/1 Πανεπιστήμια άλλων χωρών: ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ βεβαιωμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ.

γ) Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτά. Όσον αφορά το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ήδη ξεκινήσει το διδακτορικό του, να αποσταλεί βεβαίωση εξέλιξης της διατριβής.

ε) Στρατιωτικές υποχρεώσεις: για τους άρρενες υποψήφιους πρέπει να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα με τα απαραίτητα έγγραφα ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών, ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία λήγει μέχρι 31/8/2021.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Η αίτηση συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα στην ιστοσελίδα.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην ιστοσελίδα τα παρακάτω δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση):

 1. Βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου (ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις σπουδές διδακτορικού επιπέδου απαραίτητο είναι να έχουν αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου και αναλυτική βαθμολογία.
 3. Μία συστατική επιστολή από καθηγητή ΑΕΙ. Η επιστολή θα πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως από τον καθηγητή στον σύνδεσμο χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό υποψηφίου (reference number) που θα παραλάβει  ο υποψήφιος με την υποβολή της αίτησής του.
 4. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου εξωτερικού όπου έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος.
 5. Προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος και ανάλυσης του αντικειμένου για την ανάγκη της συγκεκριμένης υποτροφίας.

Το κείμενο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να μην ξεπερνά τις 800 λέξεις
 2. Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12
 3. Να υποβληθεί σε μορφή pdf μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Από τους άρρενες υποψήφιους: πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης 

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τα βασικά στοιχεία τους στην αίτηση υποβάλλοντας μαζί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός από την συστατική επιστολή.
 2. Μόλις η αίτηση υποβληθεί, ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει μέσω email ένα μοναδικό αριθμό υποψηφίου της αίτησής του και έναν σύνδεσμο URL τα οποία πρέπει να στείλει στον καθηγητή ΑΕΙ που θα παρέχει συστατική επιστολή για τον υποψήφιο. Ο καθηγητής στη συνέχεια θα υποβάλει την συστατική επιστολή όπως αναγράφεται παραπάνω.
 3. Με την ολοκλήρωση της αίτησης ο υποψήφιος θα λαμβάνει αυτόματη ενημέρωση μέσω email για την παραλαβή της αίτησής του από τον Οργανισμό.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται για τις 20 Απριλίου του 2021, στις 12 το μεσημέρι και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου του 2021. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω e–mail.

 

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!