MSc «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

του Ανδρέα Φράγκου

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκυρήσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» που για 7η συνεχή χρονιά θα δεχτεί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Σκοπός του προγράμματος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Οι πτυχιούχοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν στέρεες επιστημονικές βάσεις, νέες γνώσεις, εμπειρία και τεκμηριωμένες δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται άριστα καταστάσεις σχετικές με το Σακχαρώδη Διαβήτη, ενώ παράλληλα αποκτούν ένα ισχυρό εφόδιο για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

ΔΙΠΑΕ

Ιδανικοί Υποψήφιοι

Αποδεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής, Διαιτολογίας, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών. Στους αποφοίτους χορηγείται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» και σε μία από τις δύο ειδικεύσεις:

 • στην «Κλινική Διαβητολογία» ή
 • στη «Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη».

Διάρκεια Σπουδών

Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα Βιβλίαπεριλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων με ελλιπές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα υποδομής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Τα απαιτούμενα δίδακτρα ανέρχονται σε 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα  πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, προκειμένου να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι. Πίνακας μαθημάτων είναι αναρτημένος εδώ.

Υποβολή αιτήσεων

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 16 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.diabetes.ihu.gr και στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ 2310-013100, Δευτέρα έως Πέμπτη από 9:00 έως 12:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 1. Έντυπη αίτηση. Η οποία δίνεται από τη Γραμματεία ή μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν, στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου, η ανακήρυξη τους σε Πτυχιούχους και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά από την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής, καταθέτουν επιπλέον βεβαίωση της ισοτιμίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (3 αντίτυπα φωτογραφίας και 1 σε ηλεκτρονική μορφή/1 CD).
 5. Δύο συστατικές επιστολές.
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις.
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
 8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας (ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών). Οι δε αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν και το πιστοποιητικό της ελληνικής γλώσσας.
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων.

Οι φάκελοι των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτοί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στην διεύθυνση: ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 57400, ΤΘ 141

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!