Οδηγός Master: Φιλολογία

της Ζήνας Νάστου

Το τμήμα Φιλολογίας ασχολείται με την μελέτη της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας της μέσα στους αιώνες. Οι φοιτητές του τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν συνήθως ανάμεσα σε κάποιες ειδικεύσεις. Οι ειδικεύσεις αυτές είναι είτε στην κλασική φιλολογία, είτε στη βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία, είτε στη γλωσσολογία, ή ακόμα –σε κάποια τμήματα- και στη θεατρολογία. Ο κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επιλέξει και να εξειδικευτεί μόνο σε μία από αυτές.

Τα τμήματα Φιλολογίας στην Ελλάδα

Τα τμήματα φιλολογίας στην Ελλάδα είναι αρκετά. Συγκεκριμένα, είναι 7. Παρακάτω βρίσκονται τα τμήματα αυτά και οι βάσεις εισαγωγής τους σύμφωνα με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021.

Εναλλακτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ένας απόφοιτος Φιλολογίας μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο και πέρα από την επιλογή ενός «απλού μεταπτυχιακού». Ορισμένες από τις επιλογές αυτές θα παραθέσουμε ενδεικτικά παρακάτω. Φιλολογία

Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον νεότερο Ελληνισμό

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διενεργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί μία πρωτότυπη επιλογή για τους απόφοιτους Φιλολογίας. Έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τη σύνδεση του Βυζαντίου με την αρχαιότητα και τη νεότερη ιστορία με έμφαση στη βυζαντινή περίοδο. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έρχονται σε επαφή με γραπτές πηγές από τους μεσαιωνικούς χρόνους. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης. Το Πρόγραμμα αυτό είναι μία ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους θαυμάζουν τους βυζαντινούς χρόνους και επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντες τους σχετικά με το Βυζάντιο. Επίσης, απόφοιτοι Φιλολογικών Τμημάτων με ειδίκευση τη Βυζαντινή/Μεσαιωνική και Νεότερη Φιλολογία, θα μπορέσουν να «ενισχύσουν» τις γνώσεις που ήδη έχουν αποκτήσει στο Προπτυχιακό επίπεδο.

Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο Πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές θα μελετήσουν τη σκέψη, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό κατά τον Ελληνορωμαϊκό Κόσμο. Απόφοιτοι Τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία, θα ήταν οι ιδανικοί για αυτό το Μεταπτυχιακό καθώς θα γνωρίσουν πολλά για τις γραπτές πηγές της Ρωμαϊκής Περιόδου. Το Πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα εξάμηνα και στο Δ’ εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

Η Φιλολογία είναι μία επιστήμη που εμβαθύνει στη γνώση των κειμένων γραμμένων στα ελληνικά σε όλες της περιόδους ζωής της ελληνικής γλώσσας. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη διδασκαλία, με την έρευνα, με την ειδική αγωγή και γενικώς με διάφορους κλάδους.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!