Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Master στο Αρχαίο Θέατρο

της Γιάννας Αναγνώστου

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πραγματοποιήσει έναν κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις». Το παραπάνω πρόγραμμα θα βασίζεται στον τομέα της αρχαιογνωσίας, μέσω του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και την ανάλυση διαφόρων εκφάνσεών του στην αρχαιότητα.

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα είναι φοίτησης 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.500 ευρώ.

Δικαιολογητικά

Ο φάκελος του υποψηφίου πρέπει να εμπεριέχει τα εξής:

  • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών
  • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει την ελληνική εθνικότητα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2241099370 ή στείλτε e-mail στο rhodes_pms_eastarch@aegean.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!