αστική ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΠΜΣ Αστική Ανάπτυξη

της Αναστασίας Χρηστάκη

Το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιούργησε 35 θέσεις για πρόσβαση στο μεταπτυχιακό «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων».

Μαθήματα

Τα εξάμηνα φοίτησης ανέρχονται σε τρία, ολοκληρωμένης φοίτησης ή πέντε, μερικής φοίτησης. Η παραλαβή των τίτλων σπουδών πραγματοποιείται έπειτα από ενεργή συμμετοχή και επιτυχία σε οκτώ μαθήματα, την επιλογή δύο σεμιναρίων και την παρουσίαση διπλωματικής εργασίας. Ο συνδυασμός σύγχρονης και δια ζώσης εκπαίδευσης αποτελεί τον κύριο πυλώνα του μεταπτυχιακού. Λέγοντας σύγχρονη εκπαίδευση εννοούν την παρακολούθηση μαθημάτων, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (έως και 35%).

Θεσσαλίας

Δίδακτρα

Γενικά, τα δίδακτρα του πανεπιστημίου είναι συνολικά 3.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα πληρωμής 300 ευρώ στο τέλος εγγραφής και 900 ευρώ ανά εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες πλήρους φοίτησης καταθέτουν ένα ποσό 300 ευρώ στο τέλος εγγραφής, 900 ευρώ ανά εξάμηνο τα δυο πρώτα και 900 ευρώ στο τελικό στάδιο. Ενώ, στους φοιτητές με μερική φοίτηση αναμένεται να δώσουν 300 ευρώ ως τέλος εγγραφής, 450 ευρώ σε κάθε εξάμηνο για τα τέσσερα πρώτα και 900 ευρώ για το τελευταίο εξάμηνο. Βέβαια, όσοι επιθυμούν την καθυστέρηση της παράδοσης της Διπλωματικής Εργασίας, θα δώσουν 300 ευρώ παραπάνω ανά εξάμηνο.

Περίοδος υποβολής δηλώσεων

Υπάρχουν δύο ευκαιρίες υποβολής αιτήσεων, χωρισμένες στην πρώτη και στη δεύτερη. Στην πρώτη περίπτωση, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν έως Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο MsTeams, την περίοδο 14-16 Ιουλίου 2021. Στη δεύτερη περίπτωση, η γραμματεία αναμένει τα απαραίτητα χαρτιά στις 19 Ιουλίου 2021 έως 24 Σεπτεμβρίου 2021. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, για αυτό θα επιλέγονται άτομα μέχρι να καλυφθούν. Η συνέντευξη θα γίνει 27-28 Σεπτεμβρίου 2021.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

  • Χαρτί συμμετοχής
  • Βιογραφικό και πίνακας συγκεκριμένων βιογραφικών στοιχείων
  • Ευδιάκριτο αντίγραφο προπτυχιακού διπλώματος
  • Αντίγραφο βαθμολογιών και γνώσης αγγλικής γλώσσας.
  • Βεβαίωση ισάξιας αντιστοίχισης πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, για τους αποφοίτους πανεπιστημίων της αλλοδαπής
  • Απόδειξη παλαιότερης δουλειάς, αντίγραφα ερευνών ή  βεβαίωση παρακολούθησης συνεδρίων.

Τόπος αποστολής φάκελων υποψηφιότητας

ΘεσσαλίαςΗ αποστολή των φακέλων γίνεται προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων», Πεδίον Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!