φυσικοχημεία

Mεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ στη Φυσικοχημεία 

της Ελευθερίας Χασάπη

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ειδικότερα το Τμήμα Χημείας  προκηρύσσει δέκα θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Φυσικοχημεία” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προβλεπόμενο και στο αντίστοιχο ΦΕΚ (ΦΕΚ: 3037, τ. Β΄ 27-7-2018).

Κατόπιν παρακολούθησης τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων, οι πτυχιούχοι θα αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

Κατηγορίες πτυχιούχων

Οι τελειόφοιτοι που θα γίνουν αποδεκτοί στο συγκεκριμένο ΠΜΣ απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει τον Α’ κύκλο σπουδών των εξής Τμημάτων:

 • Χημείας, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων
 • Επιστήμης Υλικών
 • Φυσικής

είτε τμημάτων ΑΕΙ, σχετικού αντικειμένου, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων  της αλλοδαπής.

Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ.34 του Ν. 4485/17 γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΕΚΠΑ

Η επιλογή των κατόχων τίτλου από τα προαναφερθέντα τμήματα θα γίνει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που αριθμούνται ως εξής:

 1. Το γενικό βαθμό του πτυχίου.
 2. Το μέσο όρο βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τη Φυσικοχημεία.
 3. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 4. Τις τυχόν δημοσιεύσεις.
 5. Τις συστατικές επιστολές.
 6. Την προφορική  συνέντευξη του υποψηφίου.

Δικαιολογητικά προς υποβολή

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή από τη γραμματεία του Τμήματος Χημείας secr@chem.uoa.gr, με θέμα «Ονοματεπώνυμο_Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ Φυσικοχημεία». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν αίτηση από το χρονικό διάστημα 08/06/2020 – 11/09/2020. Ειδικότερα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του 2020.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής τουλάχιστον επιπέδου Β2.
 • Πιστοποιητικό γνώσεως της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν ελληνικό πτυχίο σπουδών.
 • Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7  του Ν. 4485/17 για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.phys.chem.uoa.gr

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα  210 7274386, 7274098.

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!