Το citycampus.gr, πρωταγωνιστής στην ενημέρωση των φοιτητών αναζητά Fundraising Specialist για την ανάπτυξη των χρηματοδοτήσεων του Οργανισμού. Το citycampus επεκτείνεται συνεχώς σε νέες δράσεις και project με σκοπό την παροχή συνολικών υπηρεσιών στους φοιτητές και νέους εργαζόμενους.

Αρμοδιότητες:

Στα καθήκοντα του/της Συνεργάτη είναι:

 • Η ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων με συνεργαζόμενους φορείς και εταιρείες.
 • Η προώθηση και πώληση διαφημιστικού χώρου του site σε συνεργαζόμενες εταιρείες και οργανισμούς – υποψήφιους διαφημιζόμενους.
 • Η ανάπτυξη δράσεων κατάλληλων ώστε να χρηματοδοτηθούν τα project του Οργανισμού.
 • Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού και marketing σε συνεννόηση με τη διοίκηση του οργανισμού.

Καθώς προσφέρεται δωρεάν σχετική εκπαίδευση και καθοδήγηση από το site, δεν απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον τομέα της διαφήμισης.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ηγετικές Ικανότητες
 • Αποτελεσματικές Επικοινωνιακές Ικανότητες
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα – συνεργασία
 • Προσήλωση και επιμονή στην επίτευξη στόχων

Επιθυμητά (αλλά όχι απαιτούμενα) προσόντα:

 • Φοιτητής/ Φοιτήτρια σχολής σχετικής με Επικοινωνία, Marketing, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες,
 • Γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2

Παροχές:

 • Ανταγωνιστική Αμοιβή βάσει απόδοσης (ποσοστά επί των συμφωνιών σταθερά αλλά και επιπλέον σε περίπτωση επίτευξης συμφωνηθέντων στόχων),
 • Δωρεάν Εκπαίδευση και καθοδήγηση στον τομέα της Διαφήμισης, του Marketing και της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας,
 • Δωρεάν παροχή Personal Coaching και Συμβουλευτικής, σε περίπτωση επιθυμίας,
 • Δυνατότητα εξέλιξης στον οργανισμό σε ηγετική θέση,
 • Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αιχμής, καθώς η εργασιακή εμπειρία στον ευρύτερο τομέα της επικοινωνίας οδηγεί σε ταχύτερη επαγγελματική εξέλιξη,
 • Ευελιξία ωραρίου,
 • Κάλυψη βασικών εξόδων επικοινωνίας και μετακίνησης.

Συνθήκες εργασίας:

4 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες την εβδομάδα (part-time)
Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό στο: info@citycampus.gr