ESN – Έρευνα για τον αντίκτυπο του COVID-19 στις φοιτητικές ανταλλαγές στην Ευρώπη

0
1097
αντίκτυπο του COVID-19

ESN – Έρευνα για τον αντίκτυπο του COVID-19 στις φοιτητικές ανταλλαγές στην Ευρώπη

Μέχρι σήμερα είναι σαφές πως ο κορωνοϊός COVID-19 είχε ιδιαίτερα επιζήμιες επιπτώσεις σε πολλές πτυχές των κοινωνιών μας τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία από τις ομάδες που αντιμετωπίζει δυσκολίες αυτή τη στιγμή είναι οι διεθνείς φοιτητές, των οποίων οι σπουδές σε πολλές περιπτώσεις έχουν ακυρωθεί, διακοπεί ή αναβληθεί.
Όλα αυτά συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός webinar με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Μαρτίου

Προκειμένου να αποτυπωθούν οι εμπειρίες των σπουδαστών και των ασκούμενων σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τον αντίκτυπο του COVID-19 στην εμπειρία κινητικότητας τους, το Erasmus Student Network (ESN) έχει συντάξει μια ερευνητική έκθεση σχετικά με το θέμα. Στηρίζεται σε μια έρευνα στην οποία 22.000 διεθνείς φοιτητές και ασκούμενοι στην Ευρώπη παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες τους. Η έκθεση στοχεύει να υποστηρίξει τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής για να προβούν σε αποφάσεις βασισμένες σε τεκμήρια και για την αλλαγή της επικοινωνίας τους, προκειμένου να απαντήσει στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές κατά την περίοδο ανταλλαγής τους σε ξένες χώρες.

Ορισμένα από τα βασικά πορίσματα της έρευνας είναι τα εξής:

 • Σχεδόν τα δύο τρίτα των περιόδων κινητικότητας των σπουδαστών συνεχίστηκαν. Το ένα τέταρτο αυτών ακυρώθηκαν.
  Ο πιο συχνός λόγος ακύρωσης για τους εισερχόμενους φοιτητές στην Ελλάδα ήταν η ακύρωση από τον ίδιο το φοιτητή, με ποσοστό 13%, ενώ μόλις το 3% αναφέρει ακύρωση από πλευράς των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
 • Το ποσοστό των σπουδαστών που παρέμειναν στον προορισμό ανταλλαγής τους, μειώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της έρευνας.
  Μέχρι τη στιγμή της ολοκλήρωσης της έρευνας, περίπου το 50% των Ελλήνων φοιτητών που βρίσκονταν στο εξωτερικό αναφέρουν οτι έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα και πιστεύουμε οτι το ποσοστό έχει αυξηθεί μέχρι σήμερα. Πέντε Έλληνες φοιτητές δήλωσαν πως έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό χωρίς τρόπο να επιστρέψουν, λόγω των κλειστών συνόρων.
 • Το 37,5% των φοιτητών αντιμετώπισαν τουλάχιστον ένα σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με την ανταλλαγή τους. Το πιο συνηθισμένο ήταν η απώλεια μεταφοράς πίσω στην πατρίδα τους, ακολουθούμενο από προβλήματα στέγασης και προβλήματα πρόσβασης σε βασικές ανάγκες όπως τα τρόφιμα και τα προϊόντα υγιεινής.
 • Το 24% των Ιταλών φοιτητών και το 19% των Ασιατών φοιτητών αντιμετώπισαν διακρίσεις λόγω εθνικότητας, είτε σε μεγάλο βαθμό είτε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
 • Το 7% των φοιτητών ανέφερε ότι δε θα λάβουν καμία επιχορήγηση για τις σπουδές τους. Το 24% ανέφερε ότι θα κρατήσει την επιχορήγηση, εν μέρει ή πλήρως. Η πλειοψηφία των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένου και του 70% των Ελλήνων φοιτητών που βρίσκονταν στο εξωτερικό, δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί με τις επιχορηγήσεις τους.
 • Οι μισοί από τους φοιτητές των οποίων η κινητικότητα συνεχίστηκε έχουν μεταφερθεί σε ηλεκτρονικές τάξεις. Το 48% από αυτούς που βρίσκονται στην Ελλάδα για την περίοδο κινητικότητάς τους μεταφέρθηκε σε μερικώς ηλεκτρονικές / μερικώς αναβληθείσες τάξεις.
 • Τα τρία τέταρτα των φοιτητών των οποίων η κινητικότητα ακυρώθηκε, έλαβαν στήριξη από τα πανεπιστήμια της πατρίδας τους. Η πιο κοινή μορφή υποστήριξης που αναφέρθηκε ήταν σχετική με τα μαθήματα και το ακαδημαϊκό πρόγραμμα.

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση «Ανταλλαγές φοιτητών σε περιόδους κρίσης – Ο αντίκτυπος του COVID-19 στις ανταλλαγές φοιτητών στην Ευρώπη» εδώ.

Το Erasmus Student Network είναι προετοιμασμένο να βοηθήσει τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε περιόδους κρίσης και καλεί τους εκπροσώπους των Πανεπιστημίων, των Εθνικών Μονάδων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενδιαφερομένων να διαβάσουν την έκθεση και να ακολουθήσουν τις εκδοθείσες συστάσεις.

*Τι είναι το Erasmus Student Network (ESN);
Το Δίκτυο ESN αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική, φοιτητική οργάνωση στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1989 με βασική αρχή του τη φράση: «Φοιτητές Βοηθούν Φοιτητές». Το Δίκτυο αριθμεί σήμερα πάνω από 16.000 φοιτητές που συμμετέχουν σε περισσότερους από 500 τοπικούς συλλόγους, σε 42 χώρες της Ευρώπης, υποστηρίζοντας τους ίδιους στόχους: την εκπροσώπηση των φοιτητικών προγραμμάτων ανταλλαγής και την ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης μιας διαφορετικής κουλτούρας.

Μέρος του δικτύου αποτελεί και το ESN Ελλάδας. Σήμερα, δραστηριοποιούνται 19 τοπικοί σύλλογοι στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κρήτη, Κομοτηνή, Βόλο, Καστοριά και Λάρισα. Οι ελληνικοί σύλλογοι υποδέχονται περισσότερους από 4.500 εισερχόμενους φοιτητές κάθε χρόνο και διοργανώνουν πληθώρα δράσεων που αποσκοπούν στην προσαρμογή των εισερχόμενων φοιτητών και στην προετοιμασία των εξερχόμενων.”


Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήματα επικοινωνήστε με:

Λεμονιά Μωραΐτη | +30 6987007904 | communication@esngreece.gr